1 Son düzenleyen, mmmiko (31.01.2008 11:55:56)

Konu: Nokta Vuruşlu Yazıcıdan Döküman

Aşağıdaki kod ile yazdırdığım fatura proğramdan çıkmadan yazıcıdan alınamıyor.
yardım edecek arkadaş varsa sevinirim.

Visual Fox Pro
PROCEDURE FATURAYAZDIR    

set talk off
USE F_YAZDIR
GO TOP
SET PRINTER TO NAME "Generic / Text Only"
SET PRINTER FONT 'Courier', 8
SET DEVICE TO PRINTER
PRINTJOB
    @ 9,5 SAY TRIM(GON_FIRMA)
    @ 10,5 SAY TRIM(ADRES1)
    @ 11,5 SAY TRIM(ADRES2)
    @ 12,5 SAY TRIM(ADRES3)
    @ 13,5 SAY TRIM(IL)+" / "+ILCE
    @ 16,15 SAY TRIM(VERGIDAIRE)+" - "+VERGISICIL
    @ 16,65 SAY DTOC(TARIHI)
    STORE RECCOUNT() TO KAYITNO
    SA=19
    SAYFADEG=50
    N=1
    SON=RECCOUNT()
    TOPLAMTON=0
    toptutar=0
    DO WHILE N<=SON
       GO N
       @ SA,2 SAY TRIM(GON_IL)+"-"+TRIM(ALICI_IL)+"("+TRIM(ALICIILCE)+")"
       @ SA,32 SAY TRIM(MALTURU)+" Nak."
       @ SA,38 SAY TRANSFORM(TON,"9,999,999.999")   
       @ SA,49 SAY TRANSFORM(NAKFIYATI,"999,999,999.99")
       @ SA,64 SAY TRANSFORM(TUTAR,"999,999,999.99")
       toptutar=toptutar+tutar
       SA=SA+1
       N=N+1
       TOPLAMTON=TOPLAMTON+TON
       IF SA>SAYFADEG THEN
          SA=13
          SAYFADEG=SAYFADEG+11
          @ 9,5 SAY TRIM(GON_FIRMA)
          @ 10,5 SAY TRIM(ADRES1)
          @ 11,5 SAY TRIM(ADRES2)
          @ 12,5 SAY TRIM(ADRES3)
          @ 13,5 SAY TRIM(IL)+" / "+ILCE
          @ 16,15 SAY TRIM(VERGIDAIRE)+" - "+VERGISICIL
          @ 16,65 SAY DTOC(TARIHI)
       ENDIF
    ENDDO
    USE F_YAZDIR
    @ SA,64 SAY "--------------"
    @ SA+1,22 SAY "TOPLAM        :"+TRANSFORM(TOPLAMTON,"999,999,999.99")+" TON"
    @ SA+1,60 SAY TRANSFORM(TOPLAM,"999,999,999,999.99")
    @ SA+2,45 SAY "KDV ( % "+TRANSFORM(KDVORANI,"99")+" )  :"
    @ SA+2,60 SAY TRANSFORM(KDVTUTARI,"999,999,999,999.99")
    @ SA+3,64 SAY "--------------"
    @ SA+4,45 SAY "GENEL YEKÜN   :"
    @ SA+4,60 SAY TRANSFORM(GENELTOP,"999,999,999,999.99")
 
    @ 63,1 SAY "."
    SET DEVICE TO SCREEN
ENDPRINTJOB

2

Re: Nokta Vuruşlu Yazıcıdan Döküman

SET DEVICE TO SCREEN den sonra
SET PRINTER TO    ekleyin

3

Re: Nokta Vuruşlu Yazıcıdan Döküman

SET PRINTER OFF
SET PRINTER TO

4

Re: Nokta Vuruşlu Yazıcıdan Döküman

TŞK. EDERİM. Dos tabanlı FoxBase ile hazırlarken kullanıyordum bu komutları VFP da gerek yok diye kullanmayı bırakmıştım. Tekrar hatırlattığınız için teşekkürler.