1

Konu: maus hareket edince objeyi gizleme

Yapmak istediğim wait window gibi birşey mause hareket edince container gizlenecek


timer.interval=300

timer
PUBLIC eski1,eski2
eski1=MCOL()
eski2=MROW()
this.parent.shape1.Click

shape1.click
IF !m.eski1=MCOL() OR !eski2=mrow()
    this.parent.parent.Container1.Visible= .f.
    this.parent.Timer1.Enabled= .f.
Else
    this.parent.parent.Container1.Visible= .t.
    this.parent.Timer1.Enabled= .t.
ENDIF    

Sorun bazen çalışıyor bazan çalışmıyor

Şimdiden herkese teşekkürler

2

Re: maus hareket edince objeyi gizleme

timer.interval=3

shape1.click
wait window "" nowait

böyle düzeldi
timer tamamda wait window ne alaka anlayamadım