1

Konu: LinqtoSQL Sorgusu

Selamlar,

Arkadaşlar  sorum şu,

Aşağıdaki Linq sorgusunda, tablo adını bir değişken değeri olarak gönderebilir miyim ?

C#
Dim sorgu = From s in db.tabloadi where s.tutar>100 select s