1

Konu: SQLite semalarini almak icin kod

SQLite kulllanan arkadaslar icin VFP icinden sema bilgisini alan bir kod:

Visual Fox Pro
Close Databases all

handle = SQLStringConnect("driver={SQLite3 ODBC Driver};Database=C:\myPath\myData.db")
SQLTables(m.handle,'TABLE','TableNames')
Select TableNames
Scan
    lcTableName = Trim(tableNames.Table_name)
    SQLExec(m.handle,Textmerge('pragma table_info(<< m.lcTableName >>)'),'schemaTable')
    If !Used('tableSchemas')
        Select Cast(m.lcTableName as c(50)) as tableName, Cid, ;
            Cast(Strconv(Name,10) as c(50)) as 'name', ;
            Cast(Strconv(Type, 10) as c(20)) as 'Type', ;
            Notnull, Dflt_value, Pk ;
            from schemaTable ;
            into cursor tableSchemas ;
            readwrite
    Else
        Insert into tableSchemas ;
        Select m.lcTableName, Cid, ;
            Cast(Strconv(Name,10) as c(50)) as 'name', ;
            Cast(Strconv(Type, 10) as c(20)) as 'Type', ;
            Notnull, Dflt_value, Pk ;
            from schemaTable
    EndIf
    Select tableNames
endscan
SQLDisconnect(0)
 
Select tableSchemas
browse

2

Re: SQLite semalarini almak icin kod

Üstat, teşekkürler smile

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü