1

Konu: Ekran Çözünürlüğü

C# 'ta Formun loadında ekran çözünürlüğünü nasıl değiştirebilirim. Teşekkürler.

2

Re: Ekran Çözünürlüğü

Ekran çözünürlüğünü programsal olarak değiştirmek pek tavsiye edilen/beğenilen bir yöntem değil ancak;

Aşağıdaki linkler fikir verebilir :

http://www.codeproject.com/Articles/15072/Programmatically-change-display-resolution

http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/Joshy_geo/changescreenresolution10102006112110AM/changescreenresolution.aspx

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

3

Re: Ekran Çözünürlüğü

http://www.fox4um.com/topic/234/ekran-cozunurlugu-nu-vfp-den-degistirmek/

Bu kodu C#a cevirmek icin pinvoke kullanman gerekiyor. Ornek:

C#
void Main()

{
       Point p;
       if (GetCursorPos(out p))
       {
       IntPtr hdc= GetDC(IntPtr.Zero);
       uint pixel = GetPixel(hdc, p.X, p.Y);
       ReleaseDC(IntPtr.Zero, hdc);
       Color color = Color.FromArgb((int)(pixel & 0x000000FF),
                    (int)(pixel & 0x0000FF00) >> 8,
                    (int)(pixel & 0x00FF0000) >> 16);
       Console.WriteLine (color.ToString());
       }
}
 
[DllImport("user32.dll")]
static extern IntPtr GetDC(IntPtr hwnd);
 
[DllImport("user32.dll")]
static extern Int32 ReleaseDC(IntPtr hwnd, IntPtr hdc);
 
[DllImport("gdi32.dll")]
static extern uint GetPixel(IntPtr hdc, int nXPos, int nYPos);
 
[DllImport("user32.dll")]
public static extern bool GetCursorPos(out Point pt);