1

Konu: Grid Örneği - MSHFlexGrid

Üstat yine sana sormadan yapıştırıyorum.

Gözümden kaçmış. Görünce bizim forum a da iliştiriverdim smile


http://www.foxite.com/forum/read.aspx?id=0000236901

Visual Fox Pro
Public oForm

oForm = Createobject('myForm')
oForm.Show
 
Define Class myform As Form
Height = 350
Width = 600
DataSession =2
 
Add Object hflex As OleControl With ;
  Height = 350, ;
  Width = 600, ;
  Name = "Hflex", ;
  OleClass = 'MSHierarchicalFlexGridLib.MSHFlexGrid'
 
Procedure Load
  Use (_samples+"data\employee")
Endproc
 
Procedure SetFlex
  Select employee
  With This.hflex
   .Rows = Reccount('employee')+2
   .Cols = 6
   .FixedRows = 2
   .FixedCols = 0
   .Mergecells = 3
   For ix = 0 To .Rows-1
    .MergeRow(m.ix) = .T.
   Endfor
   For ix = 0 To .Cols-1
    .MergeCol(m.ix) = .T.
   Endfor
   .FillStyle = 1
   .ColWidth(2,0) = 3000
   .ColWidth(3,0) = 1200
   .Row = 0
   .Col = 0
   .Rowsel = 1
   .Colsel = .Cols-1
   .CellAlignment = 4
 
   .Row = 2
   .Col = 0
   .Rowsel = .Rows-1
   .Colsel = .Cols-1
   .CellAlignment = 1
 
   Store 'Name' To ;
    .TextMatrix(0,0),;
    .TextMatrix(0,1)
   Store 'Address' To ;
    .TextMatrix(0,2),;
    .TextMatrix(0,3),;
    .TextMatrix(0,4),;
    .TextMatrix(0,5)
 
   .TextMatrix(1,0) ='First Name'
   .TextMatrix(1,1) ='Last Name'
   .TextMatrix(1,2) ='Street'
   .TextMatrix(1,3) ='City'
   .TextMatrix(1,4) ='Region'
   .TextMatrix(1,5) ='Country'
 
   Scan
    .TextMatrix(Recno()+1,0) = first_name
    .TextMatrix(Recno()+1,1) = last_name
    .TextMatrix(Recno()+1,2) = address
    .TextMatrix(Recno()+1,3) = city
    .TextMatrix(Recno()+1,4) = Region
    .TextMatrix(Recno()+1,5) = country
 
    .Row = Recno()+1
    .Col = 0
    .Rowsel = .Rows-1
    .Colsel = .Cols-1
    Do Case
     Case country = 'USA'
      .Cellbackcolor = 0xC0FFFF
     Case country = 'UK'
      .Cellbackcolor = 0xFFFFC0
     Case country = 'France'
      .Cellbackcolor = 0xFFC0FF
     Otherwise
      .Cellbackcolor = 0xC0C0C0
    Endcase
   Endscan
  Endwith
Endproc
 
Procedure Init
  This.SetFlex()
Endproc
Enddefine
Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

2

Re: Grid Örneği - MSHFlexGrid

nezaman lazım olur bilmiyorum ama baya işe yaraycak birşey.