1

Konu: mail için activex

merhaba,

microsoft outlook , outlook express kullanmadan
direk içinden smtp, pop3 ayarları yapılabilen ve mail gönderilebilen
fox ile problemsiz çalışacak activex yada dll hangisidir.

bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar var mı?

şimdiden teşekkürler

2

Re: mail için activex

CDOSSYS.DLL kullanılarak yapilan bir gonderim sekli , w2k ve Xp de sistemle birlikte yukleniyor yani windows built in , birden fazla kisiye mail gondermek attachment ayarlamak biraz da programciya kaliyor ama standart olarak gonderim sekli bu ve outlook veya outlook expres vs ye ihtiyaci yok.
ben bu uygulamayi cari hesap kartlarindan secim yaptirarak gonderiyorum boylelikle windows adres defteri veya outlook vs adres defteri bilgileri gerekmiyor...

Visual Fox Pro
lcFrom = "[email protected]"

lcTo = "[email protected];[email protected]"
lcSubject = "Hey Have You Tried VFP Email?"
llHTMLFormat = .T. && change to .F. to send plain text message *!* Sending the body in HTML format
lcBody =  "body message"
lcCC = ""
lcBCC = ""
lcMailServer = "mail.soykansoft.com" && my SMTP Server
lcUserName = "[email protected]" && my SMTP username
lcPassword = "xxxxxx" && my SMTP password
lcAttach = m.lcTifFile
 
SendViaCDOSYS(@lcErrReturn, lcFrom, lcTo, lcSubject, lcBody, lcAttach, lcCC, lcBCC, lcMailServer, lcUserName, lcPassword, llHTMLFormat)
 
If Empty(lcErrReturn)
    Messagebox("'" + lcSubject + "' Başarıyla Gönderildi", 64, "CDOSYS Mail Sending System")
Else
    Messagebox("'" + lcSubject + "' Gönderilemedi.  Sebebi:" + Chr(13) + lcErrReturn, 64, "CDOSYS Mail Sending System")
Endif
 
Procedure SendViaCDOSYS(tcReturn, tcFrom, tcTo, tcSubject, tcBody, taFiles, tcCC, tcBCC, tcMailServer, tcUserName, tcPassword, tlHTMLFormat)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
Local lcSchema, loConfig, loMsg, loAtt, lnCountAttachments
Try
    lcSchema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
 
    loConfig = Createobject("CDO.Configuration")
 
    With loConfig.Fields
        .Item(lcSchema + "smtpserverport") = 25 && SMTP Port
        .Item(lcSchema + "sendusing") = 2 && Send it using port
        .Item(lcSchema + "smtpserver") = tcMailServer && host of smtp server
        .Item(lcSchema + "smtpauthenticate") = 1 && Authenticate
        .Item(lcSchema + "sendusername") = tcUserName && Username
        .Item(lcSchema + "sendpassword") = tcPassword && Password
        .Update
    Endwith
 
    loMsg = Createobject ("CDO.Message")
    loMsg.Configuration = loConfig
    With loMsg
        .From = tcFrom
        .To = tcTo
        If Type("tcCC") = "C"
            .CC = tcCC
        Endif
        If Type("tcBCC") = "C"
            .BCC = tcBCC
        Endif
        .Subject = tcSubject
        If tlHTMLFormat
            .HTMLBody = tcBody
        Else
            .TextBody = tcBody
        Endif
&&IF TYPE("tafiles",1) = "A"
&& FOR lnCountAttachments = 1 TO ALEN(taFiles)
&&  loAtt=.AddAttachment(taFiles(lnCountAttachments))
&& ENDFOR
&& ENDIF
        .AddAttachment(taFiles)
        .Send()
    Endwith
 
Catch To loError
    tcReturn = [Hata: ] + Str(loError.ErrorNo) + Chr(13) + ;
        [SatirNumarasi: ] + Str(loError.Lineno) + Chr(13) + ;
        [HataMesaji: ] + loError.Message + Chr(13) + ;
        [Procedure: ] + loError.Procedure + Chr(13) + ;
        [Detaylari: ] + loError.Details + Chr(13) + ;
        [Yigin: ] + Str(loError.StackLevel) + Chr(13) + ;
        [SatirIcerigi: ] + loError.LineContents
Finally
    Release loConfig, loMsg
    Store .Null. To loConfig, loMsg
Endtry
Endproc
http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

3 Son düzenleyen, mrduyar (28.12.2006 08:43:32)

Re: mail için activex

variable 'lcErrReturn' is not found mesajını veriyor.
lcErrReturn un default değeri ne olmalı?

http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=797973

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

4

Re: mail için activex

mrduyar yazdı:

variable 'lcErrReturn' is not found mesajını veriyor.
lcErrReturn un default değeri ne olmalı?

http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=797973


lcErrReturn ye lcTifFile değişkenlerine değer ataman gerekiyor.


Visual Fox Pro
lcMailServer = "mail.soykansoft.com" && my SMTP Server

lcUserName = "[email protected]" && my SMTP username
lcPassword = "xxxxxx" && my SMTP password
lcTifFile = ""
lcAttach = m.lcTifFile
lcErrReturn = ""

5

Re: mail için activex

evet lctiffFile konusunda aciklama yapmamisim sad

local lctiffFile = sys(5)+CURDIR()+[CHEXTRE.TIF]
lcAttach = m.lcTiffFile

gibi bir referans vermel gerekiyor attacment icin

http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

6

Re: mail için activex

Bunlar çok iyi ama postayı serverdan almanın bir yolu varmı ?

7

Re: mail için activex

cetinyasar yazdı:

Bunlar çok iyi ama postayı serverdan almanın bir yolu varmı ?


eger MS outlook kullaniyorsan asagidaki kod VFP formu uzerinde MS Outlook uzerinde yaptiklarinin bir cogunu yapiyor

Visual Fox Pro
PUBLIC oform1

oform1=NEWOBJECT("form1")
  WITH oform1
    .setall("fontsize",8,"commandbutton")
   ENDWITH 
oform1.Show
oform1.showtips=.t.
RETURN
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
DEFINE CLASS form1 AS form
 
    Height = 400
    Width = 790
    DoCreate = .T.
    Caption = "MS Outlook Integration"
    Name = "Form1"
    autocenter=.t.
 
    ADD OBJECT cmdExit AS commandbutton WITH ;
        Top = 360, ;
        Left = 704, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Çı\<kış", ;
        Name = "CmdExit"
 
    ADD OBJECT cmdCalendar AS commandbutton WITH ;
        Top = 360, ;
        Left = 1, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "\<Takvim", ;
        Name = "CmdCalendar"
 
    ADD OBJECT cmdInBox AS commandbutton WITH ;
        Top = 320, ;
        Left = 1, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "\<Gelen K.", ;
        Name = "CmdInBox"
 
    ADD OBJECT cmdSent AS commandbutton WITH ;
        Top = 320, ;
        Left = 91, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Gön\<Derilmiş", ;
        Name = "CmdSent"
 
    ADD OBJECT cmdContact AS commandbutton WITH ;
        Top = 360, ;
        Left = 92, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "\<Adres Defteri", ;
        Name = "CmdContact"
 
   ADD OBJECT cmdoutbox AS commandbutton WITH ;
        Top = 320, ;
        Left = 182, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Gide\<N K", ;
        Name = "Cmdoutbox"
 
  ADD OBJECT cmddrafts AS commandbutton WITH ;
        Top = 320, ;
        Left = 272, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Taslak\<Lar", ;
        Name = "Cmddrafts"
 
    Add Object cmdNewMail As CommandButton With ;
        Top = 320, ;
        Left =362 , ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Yeni \<Mail", ;
        Name = "cmdNewMail"
 
    Add Object cmdNewTask As CommandButton With ;
        Top = 320, ;
        Left =452 , ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Yeni Göre\<v", ;
        Name = "cmdNewTask"
 
    Add Object cmdNewContact As CommandButton With ;
        Top = 320, ;
        Left =542 , ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Yeni \<Kişi", ;
        Name = "cmdNewContact"
 
    Add Object cmdNewAppointment As CommandButton With ;
        Top = 320, ;
        Left =632 , ;
        Height = 27, ;
        Width = 110, ;
        Caption = "Yeni \<Toplantı", ;
        Name = "cmdNewAppointment"
 
Add Object cmdSendandReceive As CommandButton With ;
        Top = 360, ;
        Left = 362 , ;
        Height = 27, ;
        Width = 110, ;
        Caption = "\<Gönder-Al", ;
        Name = "cmdSendandReceive"
 
ADD OBJECT cmdnotes AS commandbutton WITH ;
        Top = 360, ;
        Left = 183, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "N\<Otlar", ;
        Name = "Cmdnotes"
 
ADD OBJECT cmdtasks AS commandbutton WITH ;
        Top = 360, ;
        Left = 273, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Gorevle\<R", ;
        Name = "Cmdtasks"
 
    ADD OBJECT olecontrol1 AS olecontrol WITH ;
        Top = 0, ;
        Left = 0, ;
        Height = 316, ;
        Tooltiptext = "İşlemler için Sağ Mouse", ;
        Width = 790, ;
        Name = "Olecontrol1", ;
        OleClass = "OVCtl.OVCtl.1"
&&-------------------------------------- procedures -----------------------------
PROCEDURE init
&&With Thisform
&&    .SetAll("mousepointer",99,"commandbutton")
&&    .SetAll("mouseicon",Sys(5)+Sys(2003)+"\bmp\fare.cur","commandbutton")
&&Endwith
 
ENDPROC
 
    PROCEDURE cmdExit.Click
        ThisForm.Release()
    ENDPROC
 
 
    Procedure cmdNewMail.Click
       Thisform.olecontrol1.NewMessage()
    ENDPROC
 
    Procedure cmdNewTask.Click
       Thisform.olecontrol1.NewTask()
    Endproc
 
    Procedure cmdNewContact.Click
       Thisform.olecontrol1.NewContact()
    ENDPROC
 
    Procedure cmdNewAppointment.Click
       Thisform.olecontrol1.NewAppointment()
    Endproc
 
 
    PROCEDURE cmdCalendar.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "CALENDAR"
        ThisForm.Caption = "OutLook Takvim"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC
 
    PROCEDURE cmdInBox.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "INBOX"
        ThisForm.Caption = "OutLook Gelen Kutusu"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC
 
    PROCEDURE cmdSent.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "SENT ITEMS"
        ThisForm.Caption = "OutLook Gönderilmiş Öğeler"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC
 
    PROCEDURE cmdContact.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "CONTACTS"
        ThisForm.Caption = "OutLook Adres Defteri"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC
 
    PROCEDURE cmdoutbox.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "Outbox"
        ThisForm.Caption = "OutLook Giden Kutusu"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC
 
    PROCEDURE cmddrafts.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "Drafts"
        ThisForm.Caption = "OutLook Taslaklar"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC
 
    PROCEDURE cmdnotes.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "Notes"
        ThisForm.Caption = "OutLook Notlar"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC
 
    PROCEDURE cmdtasks.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "Tasks"
        ThisForm.Caption = "OutLook Görevler"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC
 
Procedure cmdSendandReceive.Click
        Thisform.olecontrol1.SendAndReceive()
    Endproc
 
    PROCEDURE olecontrol1.Init
        This.Folder = "InBox"
    ENDPROC
 
ENDDEFINE
http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

8

Re: mail için activex

Benim amacım hiçbir ara program kullanmadan doğrudan POP3 üzerinden e-posta sunucusundan e-postaları okumak oradan indirmek ve oradakini silmek, müşterimiz outlook veya başka bir posta programı kullanmak zorunda kalmadan bu işi çözmek istiyor. Paralı olan bazı component'ler var gerçi ama öncelikle kendimin yazıp yazamıyacağımı öğrenmek istiyorum.
Başka componentler aldığında kontroler senin elinde olmadığı için çok tercih etmiyorum, tabii iş çok karmaşık olmaya başlarsa o zaman bir comonent almak zorunda kalırız. Nede olsa Amerikayı tekrar keşf etmeye gerek yok.

9

Re: mail için activex

Cetin,
Blat diye ara. Sanirim onun dll'i isini gorur.

10

Re: mail için activex

cetinbasoz yazdı:

Cetin,
Blat diye ara. Sanirim onun dll'i isini gorur.


ama bu gördüğüm kadarıyla komut satırından çalışıyor. geriye hata filan döndürmüyor sanırım?

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

11

Re: mail için activex

Teşekkürler,

Wiki içinde "Get Pop Email" buldum bence çok güzel.
mswinsock.winsock kullanıyor.

http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~GetPopEmail~VFP

12

Re: mail için activex

cetinyasar yazdı:

Benim amacım hiçbir ara program kullanmadan doğrudan POP3 üzerinden e-posta sunucusundan e-postaları okumak oradan indirmek ve oradakini silmek, müşterimiz outlook veya başka bir posta programı kullanmak zorunda kalmadan bu işi çözmek istiyor. Paralı olan bazı component'ler var gerçi ama öncelikle kendimin yazıp yazamıyacağımı öğrenmek istiyorum.
Başka componentler aldığında kontroler senin elinde olmadığı için çok tercih etmiyorum, tabii iş çok karmaşık olmaya başlarsa o zaman bir comonent almak zorunda kalırız. Nede olsa Amerikayı tekrar keşf etmeye gerek yok.


sanırım aradigin bu

Visual Fox Pro
* Converted to VFP by William Steinford.

* Date: Feb 9, 2003
* This VFP Class definition is based on the C++ class definition
* found at [url]http://www.codeguru.com/internet/pop3_protocol_class_wrapper.shtml[/url]
* written originally by Asif Rasheed (aasif@khi.compol.com)
 
#DEFINE CRLF CHR(13)+CHR(10)
 
* Test Code:
OX=CREATE("popemail")
OX.SERVERNAME=INPUTBOX("Gimme Your POP SERVER","Hi","pop.mail.yahoo.com")
OX.USER=INPUTBOX("Gimme Your User Name","Hi","username")
OX.PASSWORD=INPUTBOX("Gimme Your Password","Hi","password")
 
?"Trying to Connect..."
IF NOT OX.CONNECT()
? "Error Connecting:"+OX.ERRORMESSAGE
ELSE
?? "Connected!"
? "Stat Check..."
IF OX.STATISTICS()
  STRTOFILE(OX.SERVERRESPONSE,'ServerStat.txt')
  ? "ServerResponse: "+TRAN(OX.SERVERRESPONSE)
  ? "Number of Emails: "+TRAN(OX.NUMBEROFEMAILS-3)
  ? "Size of Email: "+TRAN(OX.TOTALMAILSIZE)
  ? "Getting Email List..."
  ? OX.LIST()
  ? "Total Messages: "+TRAN(OX.NUMBEROFEMAILS)
  IF OX.NUMBEROFEMAILS>0
   ? 'First Email:'
   FOR LNI = 1 TO OX.NUMBEROFEMAILS
    ? OX.RETRIEVE(LNI)
    LCEMAIL = OX.MSGCONTENTS
    STRTOFILE('----Email#'+TRAN(LNI)+'--------'+CRLF ;
     +LCEMAIL+CRLF,'c:\data\email\Email.txt',.T.)
   ENDFOR
* ? ox.MsgContents
  ELSE
   ? "No Emails!"
  ENDIF
ELSE
  ? "Failed STAT check!"
ENDIF
OX.DISCONNECT()
ENDIF
 
#DEFINE CONNECTION_CHECK 0
#DEFINE USER_CHECK 1
#DEFINE PASSWORD_CHECK 2
#DEFINE QUIT_CHECK 3
#DEFINE DELETE_CHECK 4
#DEFINE RSET_CHECK 5
#DEFINE STAT_CHECK 6
#DEFINE NOOP_CHECK 7
#DEFINE LIST_CHECK 8
#DEFINE RETR_CHECK 9
#DEFINE VBSTRING 8
#DEFINE TIME_OUT 5
 
*/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEFINE CLASS POPEMAIL AS CUSTOM
ERRORMESSAGE = ""
PASSWORD = ""
USER = ""
 
SERVERPORT = 110
SERVERNAME = ""
 
MSGCONTENTS = ""
TOTALMAILSIZE = 0
NUMBEROFEMAILS = 0
CONNECTED = .F.
 
SERVERRESPONSE = ''
OCXSOCKET = .NULL.
DIMENSION SIZEOFMSG[1]
 
*!* CString GetErrorMessage(); // If there is any error this will return it method
*!* CString GetPassword(); // Getting Password stored in class
*!* void SetPassword(CString& Password); // Setting Password in class
*!* CString GetUser(); // Getting user name stored in class
*!* void SetUser(CString& User); // Setting user name in class
*!* CString GetHost(); // Getting Host name (email server name) stored in class
*!* void SetHost(CString& Host); // Setting Host name (email server name) in class
*!* BOOL Connect(); // Connecting to email server
*!* int GetTotalMailSize(); // it returns the Total Mail Size
*!* int GetNumberOfMails(); // It return the number of mails
*!* CString GetMsgContents();
*!* BOOL Statistics(); // issue the STAT command on email server
*!* BOOL Retrieve(int MsgNumber); // Getting any particular mail message
*!* BOOL Reset(); // issue the reset command on email server
*!* int GetMessageSize(int MsgNumber); // Return a size of any particular mail
*!* BOOL Noop(); // issue the NOOP command on email server
*!* BOOL Disconnect(); // issue the QUIT command on email server
*!* BOOL Delete(int& MsgNumber); // Deleteing a particular message from email server
*!* BOOL Connect(CString& Host, CString& User, CString& Password);
 
PROCEDURE INIT
THIS.OCXSOCKET = CREATE('mswinsock.winsock')
ENDPROC
 
FUNCTION CONNECT(SERVERNAME, PCUSER, PCPASSWORD) && Boolean
LOCAL LCSERVERNAME,LCUSER,LCPASSWORD,LNTIME
LCSERVERNAME = ALLTRIM( IIF( VARTYPE(PCSERVERNAME)='C', PCSERVERNAME, THIS.SERVERNAME ) )
LCUSER = ALLTRIM( IIF( VARTYPE(PCUSER)='C', PCUSER, THIS.USER ) )
LCPASSWORD = IIF( VARTYPE(PCPASSWORD)='C', PCPASSWORD, THIS.PASSWORD )
 
THIS.OCXSOCKET.CONNECT(LCSERVERNAME,THIS.SERVERPORT) && 110 Pop3 Port
LNTIME = SECONDS()
DO WHILE THIS.OCXSOCKET.STATE <> 7
* ?"Waiting to connect..."
  INKEY(0.01)
* ?"state="+tran(THIS.ocxSocket.State)
  IF SECONDS() - LNTIME > TIME_OUT
   THIS.ERRORMESSAGE = "Server cannot be connected"
   RETURN .F.
  ENDIF
ENDDO
CONNECTED = .T.
* ?"State="+tran(THIS.ocxSocket.State)
IF NOT THIS.CHECKRESPONSE(CONNECTION_CHECK)
  RETURN .F.
ENDIF
 
IF NOT THIS.SENDMESSAGEOK( "USER "+LCUSER, USER_CHECK )
  RETURN .F.
ENDIF
IF NOT THIS.SENDMESSAGEOK( "PASS "+LCPASSWORD, PASSWORD_CHECK )
  RETURN .F.
ENDIF
RETURN .T.
ENDFUNC
 
FUNCTION DELETE(PNMSGNUMBER)
IF NOT THIS.SENDMESSAGEOK( "DELE "+TRAN(PCMSGNUMBER), DELETE_CHECK )
  RETURN .F.
ENDIF
RETURN .T.
ENDFUNC
 
FUNCTION NOOP
IF NOT THIS.SENDMESSAGEOK( "NOOP ", NOOP_CHECK )
  RETURN .F.
ENDIF
RETURN .T.
ENDFUNC
 
*// Return the Msg Size for given msg number
FUNCTION GETMESSAGESIZE(PNMSGNUMBER)
IF ALEN(THIS.SIZEOFMSG) <= PNMSGNUMBER
  RETURN 0
ENDIF
RETURN THIS.SIZEOFMSG[MsgNumber+1]
ENDFUNC
 
FUNCTION RESET()
IF NOT THIS.SENDMESSAGEOK( "RSET ", RSET_CHECK )
  RETURN .F.
ENDIF
RETURN .T.
ENDFUNC
 
*// MsgContents will hold the msg body
FUNCTION RETRIEVE(PNMSGNUMBER)
IF NOT THIS.SENDMESSAGEOK( "RETR "+TRAN(PNMSGNUMBER), RETR_CHECK )
  RETURN .F.
ENDIF
RETURN .T.
ENDFUNC
 
FUNCTION STATISTICS()
IF NOT THIS.SENDMESSAGEOK( "STAT ", STAT_CHECK )
  RETURN .F.
ENDIF
RETURN .T.
ENDFUNC
 
FUNCTION LIST
IF NOT THIS.SENDMESSAGEOK( "LIST ", LIST_CHECK )
  RETURN .F.
ENDIF
RETURN .T.
ENDFUNC
 
FUNCTION DISCONNECT()
* ?"Trying to Disconnect..."
IF NOT THIS.SENDMESSAGEOK( "QUIT ", QUIT_CHECK )
  RETURN .F.
ENDIF
* ??" Disconnected."
RETURN .T.
ENDFUNC
 
FUNCTION SENDMESSAGEOK( PCMSG, PNTYPE )
* wsprintf (buf, "USER %s\r\n", (LPCSTR) User)
* ?"(out) "+pcMsg
THIS.OCXSOCKET.SENDDATA(PCMSG+CRLF)
IF NOT THIS.CHECKRESPONSE(PNTYPE)
  RETURN .F.
ENDIF
RETURN .T.
ENDFUNC
 
FUNCTION CHECKRESPONSE(RESPONSETYPE)
LOCAL BUF
BUF =THIS.READDATA()
THIS.SERVERRESPONSE =BUF
*?buf
DO CASE
CASE RESPONSETYPE=CONNECTION_CHECK
  IF BUF="-ERR"
   THIS.ERRORMESSAGE ="Bad Connection"
   RETURN .F.
  ENDIF
CASE RESPONSETYPE=USER_CHECK
  IF BUF="-ERR"
   THIS.ERRORMESSAGE ="Bad User Name"
   RETURN .F.
  ENDIF
CASE RESPONSETYPE=PASSWORD_CHECK
  IF BUF="-ERR"
   THIS.ERRORMESSAGE ="Bad Password"
   RETURN .F.
  ENDIF
CASE RESPONSETYPE=QUIT_CHECK
  IF BUF="-ERR"
   THIS.ERRORMESSAGE ="Error occurred during QUIT"
   RETURN .F.
  ENDIF
CASE RESPONSETYPE=DELETE_CHECK
  IF BUF="-ERR"
   THIS.ERRORMESSAGE ="Error occurred during DELE"
   RETURN .F.
  ENDIF
CASE RESPONSETYPE=RSET_CHECK
   IF BUF="-ERR"
    THIS.ERRORMESSAGE ="Error occurred during RSET"
    RETURN .F.
  ENDIF
CASE RESPONSETYPE=STAT_CHECK
  IF BUF="-ERR"
   THIS.ERRORMESSAGE ="Error occurred during STAT"
   RETURN .F.
  ELSE
   EMAILNUMBER =.T.
   LNI =1
   LCSAMP =SUBSTR(BUF,LNI,1)
   DO WHILE LCSAMP#CHR(0) AND LNI<1000 && '\0'
    IF (LCSAMP=CHR(9) OR LCSAMP=' ') && *p == '\t' || *p == ' ')
     IF (EMAILNUMBER == .T.)
      THIS.NUMBEROFEMAILS = Val(SubStr(BUF, LNI))  && New
      EMAILNUMBER = .F.
     ELSE
      THIS.TOTALMAILSIZE = Val(SubStr(BUF, LNI))  && New
      RETURN .T.
     ENDIF
    ENDIF
    LNI = LNI + 1
    LCSAMP = SUBSTR(BUF,LNI,1)
   ENDDO
  ENDIF
CASE RESPONSETYPE=NOOP_CHECK
  IF BUF="-ERR"
   THIS.ERRORMESSAGE = "Error occurred during NOOP"
   RETURN .F.
  ENDIF
CASE RESPONSETYPE=LIST_CHECK
  IF BUF="-ERR"
   THIS.ERRORMESSAGE = "Error occurred during LIST"
   RETURN .F.
  ELSE
* Buf = THIS.ReadData()
   LNI = 1
   LCSAMP = SUBSTR(BUF,LNI,1)
   LNLINE = 1
   DO WHILE LNI <= Len(BUF)   &&LCSAMP#'.' AND LNI<1000 && '\0' && New: no check for . (RFC STD53)
    IF LCSAMP=CHR(13)
     LNLINE = LNLINE + 1
    ENDIF
    IF LNLINE > 1
     IF (LCSAMP=CHR(9) OR LCSAMP=' ') && *p == '\t' || *p == ' ')
      DIMENSION THIS.SIZEOFMSG[ alen(THIS.SizeOfMsg)+1 ]
      THIS.SIZEOFMSG[alen(THIS.SizeOfMsg)] = VAL(SUBSTR(BUF,LNI))
*? " Email #"+tran(alen(THIS.SizeOfMsg)-1)+" size="+tran(THIS.SizeOfMsg[alen(THIS.SizeOfMsg)])
     ENDIF
    ENDIF
    LNI = LNI + 1
    LCSAMP = SUBSTR(BUF,LNI,1)
   ENDDO
   THIS.NUMBEROFEMAILS = ALEN(THIS.SIZEOFMSG)-1
  ENDIF
CASE RESPONSETYPE=RETR_CHECK
  IF BUF="-ERR"
   THIS.ERRORMESSAGE = "Error occurred during RETR"
   RETURN .F.
  ELSE
   THIS.MSGCONTENTS = BUF+THIS.READDATA()
  ENDIF
ENDCASE
RETURN .T.
ENDFUNC
 
FUNCTION READDATA
LOCAL CMSGIN, LNTIME
LNTIME = SECONDS()
DO WHILE THIS.OCXSOCKET.BYTESRECEIVED = 0
* ?"Waiting to Receive data..."
  INKEY(0.2)
  IF SECONDS() - LNTIME > TIME_OUT
* ?"Timed Out"
   RETURN ''
  ENDIF
ENDDO
***CMSGIN = REPL(CHR(0),10000) && chr(0),10000)
 
* ?"(in) Bytes Received: "+tran(THIS.ocxSocket.BytesReceived)
* THIS.ocxSocket.Receive(buf, len(buf))
 
* Fixed a bug with messages longer than the buffer size
 
***IF THIS.OCXSOCKET.STATE=7
*** THIS.OCXSOCKET.GETDATA(@CMSGIN,VBSTRING)
***ENDIF
 
    DOEVENTS
 
    lcBuffer = REPL(CHR(0),10000)
*    lcMsgIn = ""  && Here and below should be cMsgIn.
    cMsgIn = ""
    IF THIS.oSocket.State = 7
        DO WHILE THIS.oSocket.BytesReceived > 0
            THIS.oSocket.GETDATA(@lcBuffer,vbString)
            cMsgIn =  cMsgIn + lcBuffer
            INKEY(0.1)
        ENDDO
    ENDIF
 
* cMsgIn = LEFT( cMsgIn, AT(chr(0),cMsgIn) )
* ?"(in) Data Read: ("+tran(len(cMsgIn))+","+tran(THIS.ocxSocket.BytesReceived)+" bytes) "+cMsgIn
RETURN CMSGIN
ENDFUNC
 
PROCEDURE DESTROY
DODEFAULT()
IF THIS.CONNECTED
  THIS.DISCONNECT()
ENDIF
ENDPROC
ENDDEFINE
http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

13

Re: mail için activex

soykan,
osocket nesnesini bulamayıp hata veriyor bu kod...

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

14

Re: mail için activex

evet sad test etmeden post etmistim kodun yazari ile irtibata gecip problemi aktaririm

http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

15 Son düzenleyen, cetinyasar (05.01.2007 07:15:04)

Re: mail için activex

metin yazdı:

soykan,
osocket nesnesini bulamayıp hata veriyor bu kod...


osocket yerine OCXSOCKET kullanmanız gerekiyor
ben denedim çok iyi çalışıyor. Sanırım yazım hatası var.

16

Re: mail için activex

bilgi icin tesekkur kodlari dikkatli incelememistim

http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

17

Re: mail için activex

PUBLIC oform1
oform1=NEWOBJECT("form1")
  WITH oform1
    .setall("fontsize",8,"commandbutton")
   ENDWITH 
oform1.Show
oform1.showtips=.t.
RETURN
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
DEFINE CLASS form1 AS form

    Height = 400
    Width = 790
    DoCreate = .T.
    Caption = "MS Outlook Integration"
    Name = "Form1"
    autocenter=.t.

    ADD OBJECT cmdExit AS commandbutton WITH ;
        Top = 360, ;
        Left = 704, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Çı\<kış", ;
        Name = "CmdExit"

    ADD OBJECT cmdCalendar AS commandbutton WITH ;
        Top = 360, ;
        Left = 1, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "\<Takvim", ;
        Name = "CmdCalendar"

    ADD OBJECT cmdInBox AS commandbutton WITH ;
        Top = 320, ;
        Left = 1, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "\<Gelen K.", ;
        Name = "CmdInBox"

    ADD OBJECT cmdSent AS commandbutton WITH ;
        Top = 320, ;
        Left = 91, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Gön\<Derilmiş", ;
        Name = "CmdSent"

    ADD OBJECT cmdContact AS commandbutton WITH ;
        Top = 360, ;
        Left = 92, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "\<Adres Defteri", ;
        Name = "CmdContact"

   ADD OBJECT cmdoutbox AS commandbutton WITH ;
        Top = 320, ;
        Left = 182, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Gide\<N K", ;
        Name = "Cmdoutbox"

  ADD OBJECT cmddrafts AS commandbutton WITH ;
        Top = 320, ;
        Left = 272, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Taslak\<Lar", ;
        Name = "Cmddrafts"

    Add Object cmdNewMail As CommandButton With ;
        Top = 320, ;
        Left =362 , ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Yeni \<Mail", ;
        Name = "cmdNewMail"

    Add Object cmdNewTask As CommandButton With ;
        Top = 320, ;
        Left =452 , ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Yeni Göre\<v", ;
        Name = "cmdNewTask"

    Add Object cmdNewContact As CommandButton With ;
        Top = 320, ;
        Left =542 , ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Yeni \<Kişi", ;
        Name = "cmdNewContact"

    Add Object cmdNewAppointment As CommandButton With ;
        Top = 320, ;
        Left =632 , ;
        Height = 27, ;
        Width = 110, ;
        Caption = "Yeni \<Toplantı", ;
        Name = "cmdNewAppointment"

Add Object cmdSendandReceive As CommandButton With ;
        Top = 360, ;
        Left = 362 , ;
        Height = 27, ;
        Width = 110, ;
        Caption = "\<Gönder-Al", ;
        Name = "cmdSendandReceive"

ADD OBJECT cmdnotes AS commandbutton WITH ;
        Top = 360, ;
        Left = 183, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "N\<Otlar", ;
        Name = "Cmdnotes"

ADD OBJECT cmdtasks AS commandbutton WITH ;
        Top = 360, ;
        Left = 273, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Gorevle\<R", ;
        Name = "Cmdtasks"

    ADD OBJECT olecontrol1 AS olecontrol WITH ;
        Top = 0, ;
        Left = 0, ;
        Height = 316, ;
        Tooltiptext = "İşlemler için Sağ Mouse", ;
        Width = 790, ;
        Name = "Olecontrol1", ;
        OleClass = "OVCtl.OVCtl.1"
&&-------------------------------------- procedures -----------------------------
PROCEDURE init
&&With Thisform
&&    .SetAll("mousepointer",99,"commandbutton")
&&    .SetAll("mouseicon",Sys(5)+Sys(2003)+"\bmp\fare.cur","commandbutton")
&&Endwith

ENDPROC

    PROCEDURE cmdExit.Click
        ThisForm.Release()
    ENDPROC


    Procedure cmdNewMail.Click
       Thisform.olecontrol1.NewMessage()
    ENDPROC

    Procedure cmdNewTask.Click
       Thisform.olecontrol1.NewTask()
    Endproc

    Procedure cmdNewContact.Click
       Thisform.olecontrol1.NewContact()
    ENDPROC

    Procedure cmdNewAppointment.Click
       Thisform.olecontrol1.NewAppointment()
    Endproc


    PROCEDURE cmdCalendar.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "CALENDAR"
        ThisForm.Caption = "OutLook Takvim"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC

    PROCEDURE cmdInBox.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "INBOX"
        ThisForm.Caption = "OutLook Gelen Kutusu"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC

    PROCEDURE cmdSent.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "SENT ITEMS"
        ThisForm.Caption = "OutLook Gönderilmiş Öğeler"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC

    PROCEDURE cmdContact.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "CONTACTS"
        ThisForm.Caption = "OutLook Adres Defteri"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC

    PROCEDURE cmdoutbox.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "Outbox"
        ThisForm.Caption = "OutLook Giden Kutusu"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC

    PROCEDURE cmddrafts.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "Drafts"
        ThisForm.Caption = "OutLook Taslaklar"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC

    PROCEDURE cmdnotes.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "Notes"
        ThisForm.Caption = "OutLook Notlar"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC

    PROCEDURE cmdtasks.Click
        ThisForm.OleControl1.Folder = "Tasks"
        ThisForm.Caption = "OutLook Görevler"
        ThisForm.Refresh()
    ENDPROC

Procedure cmdSendandReceive.Click
        Thisform.olecontrol1.SendAndReceive()
    Endproc
 
    PROCEDURE olecontrol1.Init
        This.Folder = "InBox"
    ENDPROC

ENDDEFINE


hocam bu kod hata veriyor
OLE error code 0*80040113 invalid class string

sorun bendemi acaba başka kimseden ses çıkmadığına göre

18

Re: mail için activex

http://www.fox4um.com/downloads/outlctlx.zip

bu dosyayi indirip system32 ye kopyalayıp register edip tekrar dene

http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

19

Re: mail için activex

soykanozcelik yazdı:

http://www.fox4um.com/downloads/outlctlx.zip

bu dosyayi indirip system32 ye kopyalayıp register edip tekrar dene


hocam register nasıl yapıyoruz

20

Re: mail için activex

selam;

başlattan çalıştırı aç.
regsvr32 c:\test\outlctlx.dll
şeklinde yapabilirsin.

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

21

Re: mail için activex

mrduyar yazdı:

selam;

başlattan çalıştırı aç.
regsvr32 c:\test\outlctlx.dll
şeklinde yapabilirsin.


sağol hocam

22

Re: mail için activex

bu kezde OLE error code 0*80070005 access is denied sad

23

Re: mail için activex

cetinbasoz yazdı:

Cetin,
Blat diye ara. Sanirim onun dll'i isini gorur.


Blat için teşekkürler... smile

Blat sayesinde Foxpro Dos altındaki programım da e-mail gönderebiliyor. Hataları alabilmek için >hata.txt şeklinde çalıştırıyorum.

Yalnız çok ilginç bir özelliği var. Komut satırı parametelerini öğrenmeye çalışırken birşeyi farkettim. sahte bir mail adresiyle de mail çekmene izin veriyor. Sanırım spam mailleri Blat benzeri programlarla gönderiyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Mail server nasıl izin veriyor kendi üzerinden sahte bir mail adresine. Çok tuhaf. -smtp diye bir mail adresi bile verebildim... big_smile

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

24

Re: mail için activex

metin yazdı:

Blat sayesinde Foxpro Dos altındaki programım da e-mail gönderebiliyor.


FPD ile e-mail göndermekmi?  Banada lazım bu. Hemen bakıyorum.
Bilgi için teşekkürler.

25

Re: mail için activex

metin yazdı:

sahte bir mail adresiyle de mail çekmene izin veriyor. Sanırım spam mailleri Blat benzeri programlarla gönderiyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Mail server nasıl izin veriyor kendi üzerinden sahte bir mail adresine. Çok tuhaf. -smtp diye bir mail adresi bile verebildim... big_smile


Spam mail göndermek için birçok program var. Yanlış bilmiyorsam hepsi sahte mail adresi kullanmanı sağlıyor.