1

Konu: Burayada iliştirdim.

Foxite ye kopyalamışken burayada iliştirdim.

Kodların yazarlarını not almamışım ..

Visual Fox Pro
MESSAGEBOX(GetMainboardID())

MESSAGEBOX(GetBiosID())
 
 
MESSAGEBOX(GetProcessorID("x"))
MESSAGEBOX(GetProcessorID())
 
 
Function GetMainBoardID
    Local lcBoardID, loWMI
    m.lcBoardID = ""
 
    loWMI = Getobject("WinMgmts://./root/cimv2")
    BaseBoards = loWMI.InstancesOf("Win32_BaseBoard")
 
    For Each MotherBoard In BaseBoards
        m.lcBoardID = m.lcBoardID + " " + MotherBoard.Product
 
        m.lcBoardID = m.lcBoardID + " " + MotherBoard.SerialNumber
    Next
 
    Return Alltrim(m.lcBoardID)
Endfunc
 
 
Function GetBiosID
    Lparameters lcBiosInfo
    Local lcBiosInfo, loWMI, MyObj
    m.lcBiosInfo = ""
    loWMI = Getobject("WinMgmts://./root/cimv2")
 
    MyObj = loWMI.InstancesOf("Win32_BIOS")
 
    For Each TheItem In MyObj
        m.lcBiosInfo = m.lcBiosInfo + TheItem.CurrentLanguage + Chr(13)
        m.lcBiosInfo = m.lcBiosInfo + TheItem.Manufacturer + Chr(13)
        m.lcBiosInfo = m.lcBiosInfo + TheItem.Name + Chr(13)
        m.lcBiosInfo = m.lcBiosInfo + TheItem.ReleaseDate + Chr(13)
        m.lcBiosInfo = m.lcBiosInfo + TheItem.Status + Chr(13)
        m.lcBiosInfo = m.lcBiosInfo + TheItem.Version
    Next
 
    Return m.lcBiosInfo
Endproc
 
Function GetProcessorID
    *    clear
    Lparameters tcProcessID
    Local lcProcessorDetails,lcReturnValue && Eger sadece processorID isteniyorsa --> lcReturnValue
    m.lcProcessorDetails = ""
 
    strComputer = "."
    objWMIService = Getobject("winmgmts:"+ "{impersonationLevel=impersonate}!\\" + strComputer + "\root\cimv2")
    colOSes = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem")
    colCompSys = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_ComputerSystem")
    For Each objCS In colCompSys
 
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "NumberOfProcessors: " + Transform(objCS.NumberOfProcessors) + Chr(13)
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "NumberOfLogicalProcessors: " + Transform(objCS.NumberOfLogicalProcessors) + Chr(13)
    Next
 
    colProcessors = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor")
    For Each objProcessor In colProcessors
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "Manufacturer: " + objProcessor.Manufacturer + Chr(13)
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "Name: " + Alltrim(objProcessor.Name) + Chr(13)
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "Description: " + objProcessor.Description + Chr(13)
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "ProcessorID: " + objProcessor.ProcessorID + Chr(13)
        m.lcReturnValue = objProcessor.ProcessorID
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "Architecture: " + Transform(objProcessor.Architecture) + Chr(13)
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "AddressWidth: " + Transform(objProcessor.AddressWidth) + Chr(13)
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "NumberOfCores: " + Transform(objProcessor.NumberOfCores) + Chr(13)
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "DataWidth: " + Transform(objProcessor.DataWidth) + Chr(13)
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "Family: " + Transform(objProcessor.Family) + Chr(13)
        m.lcProcessorDetails = m.lcProcessorDetails + "MaximumClockSpeed: " + Transform(objProcessor.MaxClockSpeed) + Chr(13)
    Next
    Return(Iif(Pcount() <1,Strtran(m.lcProcessorDetails,Chr(13)+Chr(13),Chr(13)), m.lcReturnValue))
Endfunc
Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

2

Re: Burayada iliştirdim.

yalnız processorID yi kimsenin kullanmasını tavsiye etmem. bazen çok yavaş alabiliyor. ben kaldırdım bu yüzden. hem ayrıca kullanıcı isterse disable edebilir bios setup'tan bunu, göremezsin.

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com