1

Konu: .net den vfp database i kullanmak

.net de bir program yazdım   VFP database i   kullanacak

önce vfp datasını  xml le çevirip denedim oluyor fakat sürekli update edildiği
için anında update edilmiş data yı alamayabilirim. xml büyük datalarda yavaş olur herhalde

sonra sürekli update edilen  VFP database e  direk .NET den erişmeyi denedim  o da oluyor

windows 2000 veya 2003 serverda sürekli kullanılan update edilen  VFP database i 
dışardan .net den erişsem   bu bilgileri update etsem  pratikte ne sorun çıkar

teşekkürler

ilgilenenlere .net den vfp ya erişmeyide göndermiş olayım  belki sonra işinize yarar

           

C#
DataSet ds = new DataSet(); 

            OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection();
            baglanti.ConnectionString = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=C:\\adres\\genel.dbc";
            baglanti.Open();
            string Goster = "Select * from adres";
            OleDbDataAdapter Adapter = new OleDbDataAdapter(Goster, baglanti);
            Adapter.Fill(ds, "Tablo");
            dataGridView1.DataSource = ds;
            dataGridView1.DataMember = "Tablo";
            baglanti.close();
            // burda birde OLEDBPROIDER For vfp yu instal etmeniz gerekiyor