1

Konu: Mail Gönderimi

Hotmailden Mail Göndermede gmail olan bölümü kullanıyorum fakat sonuç alamadım
Hotmailden Mail atan arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum şimdiden teşekkürler
Not: Gmailden gönderimde problemim  yok ama hotmailden göndermem gerekiyor ... Yardımınız için şimdiden teşekkürler

2 Son düzenleyen, ugurlu2001 (13.07.2010 08:50:23)

Re: Mail Gönderimi

Visual Fox Pro
* Public code from Foxpro Forums.

* http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~SendHotmailMessageFromFoxPro
* Anatoliy Mogylevets
* Hata verirse; MSXML 4.0 Service Pack 2 in yüklü olması gerekiyor.
 
* provide valid Hotmail or MSN account
DO HotmailSend WITH;
    'myself@hotmail.com', 'mypassword',;
    'someone@somewhere.com',;
    'Check this email', 'This is a test message sent from Hotmail account.'
 
And here is the procedure:
 
PROCEDURE HotmailSend(cEmail, cPwd, cRecipient, cSubject, cMsgBody)
#DEFINE cret Chr(13)+Chr(10)
 
* MSN and Hotmail server URLs
#DEFINE urlMsn     "http://oe.msn.msnmail.hotmail.com/cgi-bin/hmdata"
#DEFINE urlHotmail "http://services.msn.com/svcs/hotmail/httpmail.asp"
 
#DEFINE ccXmlFolders '<'+'?xml version="1.0"?'+'>' + cret +;
'<'+'D:propfind xmlns:D="DAV:" xmlns:h="http://schemas.microsoft.com/hotmail/" ' +;
'xmlns:hm="urn:schemas:httpmail:">' + cret +;
'    <'+'D:prop'+'>' + cret +;
'        <'+'h:adbar/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:contacts/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:inbox/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:outbox/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:sendmsg/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:sentitems/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:deleteditems/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:drafts/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:msgfolderroot/'+'>' + cret +;
'        <'+'h:maxpoll/'+'>' + cret +;
'        <'+'h:sig/'+'>' + cret +;
'    <'+'/D:prop'+'>' + cret +;
'<'+'/D:propfind'+'>'
 
#DEFINE ccSendmsgNode '/D:multistatus/D:response/D:propstat/D:prop/hm:sendmsg'
 
    LOCAL cServer, oHttp, nRespCode
 
    DO CASE
    CASE '@hotmail.com' $ LOWER(cEmail)
        cServer = urlHotmail
    CASE '@msn.com' $ LOWER(cEmail)
        cServer = urlMsn
    OTHER
        ? 'Invalid Hotmail account.'
        RETURN
    ENDCASE
 
    oHttp = CreateObject('MSXML2.ServerXMLHTTP')
    WITH oHttp
        .Open("PROPFIND", cServer, 0, cEmail, cPwd)
        .Send(ccXmlFolders)
        nRespCode = VAL(SUBSTR(.GetResponseHeader('X-Dav-Error'), 1,3))
    ENDWITH
 
    IF nRespCode <> 200
        ? 'Could not connect to Hotmail account.'
        ? 'Request status: ' + LTRIM(STR(oHttp.Status)) + ', ' +;
            oHttp.StatusText
        RETURN
    ENDIF
 
    LOCAL oXml, cSendmsgHref, cMessage
    oXml = CreateObject('Microsoft.XMLDOM')
    oXml.Load(oHttp.ResponseXml)
    cSendmsgHref = oXml.SelectSingleNode(ccSendmsgNode).Text
 
    IF EMPTY(cSendmsgHref)
        ? 'Could not obtain SendMsg url.'
        RETURN
    ENDIF
 
    * formatting message
    LOCAL cMessage
    cMessage = 'MAIL FROM:<' + cEmail + '>' + cret +;
        'RCPT TO:<' + cRecipient + '>' + cret +;
        '' + cret +;
        'From: <' + cEmail + '>' + cret +;
        'To: <' + cRecipient + '>' + cret +;
        'Subject: ' + cSubject + cret +;
        'Date: ' + TTOC(datetime()) + cret +;
        'MIME-Version: 1.0' + cret +;
        'Content-Type: text/plain;' + cret +;
        'X-Mailer: Visual FoxPro applicaiton' + cret +;
        '' + cret +;
        cMsgBody
 
    WITH oHttp
        .Open("POST", cSendmsgHref, 0)
        .SetRequestHeader('Content-Type', 'message/rfc821')
        .SetRequestHeader('SAVEINSENT', 'f')  && do not save in Sent Messages folder
        .Send(cMessage)
        nRespCode = VAL(SUBSTR(.GetResponseHeader('X-Dav-Error'), 1,3))
    ENDWITH
 
    IF nRespCode <> 200
        ? 'Message has not been sent.'
        ? 'Request status: ' + LTRIM(STR(oHttp.Status)) + ', ' +;
            oHttp.StatusText
        ? oHttp.GetAllResponseHeaders()
    ELSE
        ? 'Message has been sent successfully.'
    ENDIF
Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

3

Re: Mail Gönderimi

Visual Fox Pro
*!*    Author Sergey Berezniker

*!*    http://www.berezniker.com/content/pages/visual-foxpro/send-email-msn-email-account
 
* Replace addresses with real ones before running the code
 
loMail = NEWOBJECT("Cdo2000", "Cdo2000.fxp")
 
WITH loMail
    .cServer = "smtp.live.com"
    .nServerPort = 25   
    .lUseSSL = .T.
 
    .nAuthenticate = 1     && cdoBasic
     .cUserName = "yourAccount@live.com"
    .cPassword = "yourPassword"
 
    *.cFrom = "yourlAccount@live.com"
 
    .cFrom = .cUserName
 
    .cTo = "somebody@otherdomain.com, somebodyelse@otherdomain.com"
 
    .cSubject = "CDO 2000 email through MSN SMTP server"
 
    * Uncomment next lines to send HTML body
    *.cHtmlBody = "<html><body><b>This is an HTML body<br>" + ;
    *        "It'll be displayed by most email clients</b></body></html>"     
 
    .cTextBody = "This is a text body." + CHR(13) + CHR(10) + ;
            "It'll be displayed if HTML body is not present or by text only email clients"
 
    * Attachments are optional
    * .cAttachment = "myreport.pdf, myspreadsheet.xls"
ENDWITH
 
IF loMail.Send() > 0
    FOR i=1 TO loMail.GetErrorCount()
        ? i, loMail.Geterror(i)
    ENDFOR
ELSE
    ? "Email sent."
ENDIF
Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

4

Re: Mail Gönderimi

Öncelikle Cevap Yazan Arkadaşa teşekkür ederim.Bir şey daha sormak istiyorum.Şu object konusunda biraz problemlerim var.Cdo2000 objesini buldum fakat eklemede biraz beceriksizim yardım edebilirseniz çok sevinicem.Şimdiden çok teşşekkür ederim.:)

5

Re: Mail Gönderimi

Buldum Buldum big_smile Ama Hotmaili Çalıştırmıyo Ona Üzüldüm big_smile

6

Re: Mail Gönderimi

Arkadaşlar Bu Hotmail Smtp desteği veriyo fakat bu ve benzeri kod diğer bütün maillere mail atarken hotmailin bu şekilde yapmasıda ilginç
Hotmailden mail atabilen arkadaşlar nasıl atıyolar yardımcı olursanız çok sevinicem yardım edenlere çok ama çok teşekkürler

7

Re: Mail Gönderimi

Yardım Edebilecek Kimse Yok mu Arkadaşlar?

8 Son düzenleyen, ugurlu2001 (14.07.2010 13:31:26)

Re: Mail Gönderimi

* Hata verirse; MSXML 4.0 Service Pack 2 in yüklü olması gerekiyor.

Kısmını kontrol ettin mi?

http://www.microsoft.com/downloads/deta … laylang=en

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

9 Son düzenleyen, ugurlu2001 (14.07.2010 13:41:38)

Re: Mail Gönderimi

Visual Fox Pro
* Author: surinder singh

* http://www.foxite.com/archives/0000195474.htm
 
LOCAL loConfig AS CDO.Configuration, loFlds AS Object, loMsg AS CDO.Message
 
loConfig = CREATEOBJECT("CDO.Configuration")
loFlds = loConfig.Fields
 
WITH loFlds
*- Set the CDOSYS configuration fields to use port 25 on the SMTP server