1

Konu: Mail Gönderimi

Hotmailden Mail Göndermede gmail olan bölümü kullanıyorum fakat sonuç alamadım
Hotmailden Mail atan arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum şimdiden teşekkürler
Not: Gmailden gönderimde problemim  yok ama hotmailden göndermem gerekiyor ... Yardımınız için şimdiden teşekkürler

2 Son düzenleyen, ugurlu2001 (13.07.2010 08:50:23)

Re: Mail Gönderimi

Visual Fox Pro
* Public code from Foxpro Forums.

* http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~SendHotmailMessageFromFoxPro
* Anatoliy Mogylevets
* Hata verirse; MSXML 4.0 Service Pack 2 in yüklü olması gerekiyor.
 
* provide valid Hotmail or MSN account
DO HotmailSend WITH;
    'myself@hotmail.com', 'mypassword',;
    'someone@somewhere.com',;
    'Check this email', 'This is a test message sent from Hotmail account.'
 
And here is the procedure:
 
PROCEDURE HotmailSend(cEmail, cPwd, cRecipient, cSubject, cMsgBody)
#DEFINE cret Chr(13)+Chr(10)
 
* MSN and Hotmail server URLs
#DEFINE urlMsn     "http://oe.msn.msnmail.hotmail.com/cgi-bin/hmdata"
#DEFINE urlHotmail "http://services.msn.com/svcs/hotmail/httpmail.asp"
 
#DEFINE ccXmlFolders '<'+'?xml version="1.0"?'+'>' + cret +;
'<'+'D:propfind xmlns:D="DAV:" xmlns:h="http://schemas.microsoft.com/hotmail/" ' +;
'xmlns:hm="urn:schemas:httpmail:">' + cret +;
'    <'+'D:prop'+'>' + cret +;
'        <'+'h:adbar/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:contacts/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:inbox/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:outbox/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:sendmsg/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:sentitems/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:deleteditems/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:drafts/'+'>' + cret +;
'        <'+'hm:msgfolderroot/'+'>' + cret +;
'        <'+'h:maxpoll/'+'>' + cret +;
'        <'+'h:sig/'+'>' + cret +;
'    <'+'/D:prop'+'>' + cret +;
'<'+'/D:propfind'+'>'
 
#DEFINE ccSendmsgNode '/D:multistatus/D:response/D:propstat/D:prop/hm:sendmsg'
 
    LOCAL cServer, oHttp, nRespCode
 
    DO CASE
    CASE '@hotmail.com' $ LOWER(cEmail)
        cServer = urlHotmail
    CASE '@msn.com' $ LOWER(cEmail)
        cServer = urlMsn
    OTHER
        ? 'Invalid Hotmail account.'
        RETURN
    ENDCASE
 
    oHttp = CreateObject('MSXML2.ServerXMLHTTP')
    WITH oHttp
        .Open("PROPFIND", cServer, 0, cEmail, cPwd)
        .Send(ccXmlFolders)
        nRespCode = VAL(SUBSTR(.GetResponseHeader('X-Dav-Error'), 1,3))
    ENDWITH
 
    IF nRespCode <> 200
        ? 'Could not connect to Hotmail account.'
        ? 'Request status: ' + LTRIM(STR(oHttp.Status)) + ', ' +;
            oHttp.StatusText
        RETURN
    ENDIF
 
    LOCAL oXml, cSendmsgHref, cMessage
    oXml = CreateObject('Microsoft.XMLDOM')
    oXml.Load(oHttp.ResponseXml)
    cSendmsgHref = oXml.SelectSingleNode(ccSendmsgNode).Text
 
    IF EMPTY(cSendmsgHref)
        ? 'Could not obtain SendMsg url.'
        RETURN
    ENDIF
 
    * formatting message
    LOCAL cMessage
    cMessage = 'MAIL FROM:<' + cEmail + '>' + cret +;
        'RCPT TO:<' + cRecipient + '>' + cret +;
        '' + cret +;
        'From: <' + cEmail + '>' + cret +;
        'To: <' + cRecipient + '>' + cret +;
        'Subject: ' + cSubject + cret +;
        'Date: ' + TTOC(datetime()) + cret +;
        'MIME-Version: 1.0' + cret +;
        'Content-Type: text/plain;' + cret +;
        'X-Mailer: Visual FoxPro applicaiton' + cret +;
        '' + cret +;
        cMsgBody
 
    WITH oHttp
        .Open("POST", cSendmsgHref, 0)
        .SetRequestHeader('Content-Type', 'message/rfc821')
        .SetRequestHeader('SAVEINSENT', 'f')  && do not save in Sent Messages folder
        .Send(cMessage)
        nRespCode = VAL(SUBSTR(.GetResponseHeader('X-Dav-Error'), 1,3))
    ENDWITH
 
    IF nRespCode <> 200
        ? 'Message has not been sent.'
        ? 'Request status: ' + LTRIM(STR(oHttp.Status)) + ', ' +;
            oHttp.StatusText
        ? oHttp.GetAllResponseHeaders()
    ELSE
        ? 'Message has been sent successfully.'
    ENDIF
Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

3

Re: Mail Gönderimi

Visual Fox Pro
*!*    Author Sergey Berezniker

*!*    http://www.berezniker.com/content/pages/visual-foxpro/send-email-msn-email-account
 
* Replace addresses with real ones before running the code
 
loMail = NEWOBJECT("Cdo2000", "Cdo2000.fxp")
 
WITH loMail
    .cServer = "smtp.live.com"
    .nServerPort = 25   
    .lUseSSL = .T.
 
    .nAuthenticate = 1     && cdoBasic
     .cUserName = "[email protected]"
    .cPassword = "yourPassword"
 
    *.cFrom = "[email protected]"
 
    .cFrom = .cUserName
 
    .cTo = "[email protected], [email protected]"
 
    .cSubject = "CDO 2000 email through MSN SMTP server"
 
    * Uncomment next lines to send HTML body
    *.cHtmlBody = "<html><body><b>This is an HTML body<br>" + ;
    *        "It'll be displayed by most email clients</b></body></html>"     
 
    .cTextBody = "This is a text body." + CHR(13) + CHR(10) + ;
            "It'll be displayed if HTML body is not present or by text only email clients"
 
    * Attachments are optional
    * .cAttachment = "myreport.pdf, myspreadsheet.xls"
ENDWITH
 
IF loMail.Send() > 0
    FOR i=1 TO loMail.GetErrorCount()
        ? i, loMail.Geterror(i)
    ENDFOR
ELSE
    ? "Email sent."
ENDIF
Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

4

Re: Mail Gönderimi

Öncelikle Cevap Yazan Arkadaşa teşekkür ederim.Bir şey daha sormak istiyorum.Şu object konusunda biraz problemlerim var.Cdo2000 objesini buldum fakat eklemede biraz beceriksizim yardım edebilirseniz çok sevinicem.Şimdiden çok teşşekkür ederim.:)

5

Re: Mail Gönderimi

Buldum Buldum big_smile Ama Hotmaili Çalıştırmıyo Ona Üzüldüm big_smile

6

Re: Mail Gönderimi

Arkadaşlar Bu Hotmail Smtp desteği veriyo fakat bu ve benzeri kod diğer bütün maillere mail atarken hotmailin bu şekilde yapmasıda ilginç
Hotmailden mail atabilen arkadaşlar nasıl atıyolar yardımcı olursanız çok sevinicem yardım edenlere çok ama çok teşekkürler

7

Re: Mail Gönderimi

Yardım Edebilecek Kimse Yok mu Arkadaşlar?

8 Son düzenleyen, ugurlu2001 (14.07.2010 13:31:26)

Re: Mail Gönderimi

* Hata verirse; MSXML 4.0 Service Pack 2 in yüklü olması gerekiyor.

Kısmını kontrol ettin mi?

http://www.microsoft.com/downloads/deta … laylang=en

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

9 Son düzenleyen, ugurlu2001 (14.07.2010 13:41:38)

Re: Mail Gönderimi

Visual Fox Pro
* Author: surinder singh

* http://www.foxite.com/archives/0000195474.htm
 
LOCAL loConfig AS CDO.Configuration, loFlds AS Object, loMsg AS CDO.Message
 
loConfig = CREATEOBJECT("CDO.Configuration")
loFlds = loConfig.Fields
 
WITH loFlds
*- Set the CDOSYS configuration fields to use port 25 on the SMTP server.
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
 
*- Enter name or IP address of remote SMTP server.
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.mail.hotmail.com" && "smtp.gmail.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 465 && 467
 
*- Assign timeout in seconds
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 20
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = .t. && .f.
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "username"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") ="password"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
 
.Update()
ENDWITH
 
*- Create and send the message.
loMsg = CREATEOBJECT("CDO.Message")
WITH loMsg
 
    .Configuration    = loConfig
    .To            = "to address"
    .From            = "your Address"
    .Subject        = "This is a test of CDO sending e-mail"
    .HTMLBody            = "This is the HTML content of the mail message"
 
        .AddAttachment(ALLTRIM(getfile()))
 
*- Set priority to HIGH if needed
*!*      IF tlUrgent
*!*         .Fields("Priority").Value = 1   && -1=Low, 0=Normal, 1=High
*!*         .Fields.Update()
*!*      ENDIF
    TRY
        .Send()
        MESSAGEBOX("Email Sent Successfully")
    CATCH TO oerr
        MESSAGEBOX(oerr.message)
    ENDTRY
ENDWITH


.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 465 && 467

satırındaki port numarasına dikkat et; şu anki son halini bende bilmiyorum. bunu değiştirince sorununun büyük ihtimalle çözülmesi lazım.

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

10

Re: Mail Gönderimi

SMTP port 587 olarak deneyin

11

Re: Mail Gönderimi

MSXML 4.0 Service Pack 2  yükledim 1.yi denedim çalışmadı
2.yide denedim oda çalışmadı sunucuya bağlanamıyor. smtp.live.com olcak zaten araştırdım ama maaalesf ki olmuyor

12

Re: Mail Gönderimi

Şunları denermisin :

Hotmail Incoming POP server: pop3.live.com (Port 995)

Hotmail Outgoing SMTP server: smtp.live.com (Port 25)

Kaynak:
http://www.hightech-edge.com/smtp-email … tion/3677/

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

13 Son düzenleyen, ugurlu2001 (14.07.2010 15:17:29)

Re: Mail Gönderimi

Birde ekteki kaynakta bir yöntem belirtmiş :

http://blogs.howtogeek.com/mysticgeek/2 … underbird/

hesap hotmail olmasına rağmen :
smtp.gmail.com

üzerinden işlem yapmış...


Ayrıca :
http://www.uksecurewebhosting.net/smtp_ … etails.php

hotmail (Please see Windows Live Homtail)    mx2.hotmail.com
Hotmail.com (Please see Windows Live Homtail)    mx2.hotmail.com
Hotmail.com (Please see Windows Live Homtail)    mx1.hotmail.com
Hotmail.com (Please see Windows Live Homtail)    mx1.hotmail.com

deneme yanılma yöntemini deniyceksin artık. Ya tutarsa ...


Microsoft un kendi açıklamaları :
http://windowslive.com/Connect/Post/fac … 0c2d2a2e2e

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

14

Re: Mail Gönderimi

Windows live mail ayarlarında

"SSL-  enabled" mi?

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

15

Re: Mail Gönderimi

Yok Abi Herşeyi Denedim Bu Hotmail üzerinden mail atamadım.

16

Re: Mail Gönderimi

Eh, Microsoft a hürmetler smile

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

17

Re: Mail Gönderimi

Birde windows live'ın son sürümünü yükleyerek denermisin..

18

Re: Mail Gönderimi

mail programı mı yoksa messenger mi ?

19 Son düzenleyen, metin (15.07.2010 10:13:40)

Re: Mail Gönderimi

ugurlu2001 yazdı:

...
Microsoft un kendi açıklamaları :
http://windowslive.com/Connect/Post/fac … 0c2d2a2e2e

bu açıklamalar çok bayat. microsoft hotmail için pop3 desteğini kaldırdı. sadece webmail destekliyor artık.

bu arada hotmail.com.tr de çıktı. kendi adını almak isteyen acele etsin. daha çok fazla bilinmediği için kapma şansınız var. ben kaptım.

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

20

Re: Mail Gönderimi

Pop3 desteğini kaldırmış olsa outlook tan nasıl mail gönderip alabiliyorum ?

21

Re: Mail Gönderimi

eskiden pop3 desteği yoktu, ama şimdi destekliyor

22

Re: Mail Gönderimi

Birnefes yazdı:

Pop3 desteğini kaldırmış olsa outlook tan nasıl mail gönderip alabiliyorum ?

demek yeniden geri geldi. bunu öğrendiğim iyi oldu. tekrar outlook'a ekleyeyim bari.

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

23

Re: Mail Gönderimi

off yıllardır depolama amaçlı sakladığım mailleri sildi.

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

24

Re: Mail Gönderimi

depolama amaçlı mailler için outlookda  yeni bir veri tabanı oluşturup  içine atmak en güvenlisi yedek açısındanda rahat

25

Re: Mail Gönderimi

erdalyalcin yazdı:

depolama amaçlı mailler için outlookda  yeni bir veri tabanı oluşturup  içine atmak en güvenlisi yedek açısındanda rahat

hayır. en güvenlisi hotmail veya gmail sunucularında yedekleme. windows göçünce veya hdd bozulunca o dediğin yedek te uçar. neyse gmail'e attım hepsini. önemli dosyalarımı yıllardır gmail ve hotmail'de saklarım. çift yedek.

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com