1

Konu: Yazı kaydırma efekti

Nedense çok uğraşmışım bu programla. Bari paylaşayımda emeğim boşa gitmesin.


Visual Fox Pro
*Dikey Yazı Kaydırma Programı

*Kaydırma alanını ayarlamak için containern boyutları ve yerini değiştirin.
*Yazıyı XMES'e yerleştirin.
 
XSB=chr(13)+chr(13)
XMES="Kayan yazı programı"+XSB+"fox4um için hazırlandı"+XSB+"2010"+XSB+"birol"
 
public ofrmPHAK
ofrmPHAK=createobject("cfrmPHAK")
ofrmPHAK.addobject("OCN1","CCN1")
ofrmPHAK.OCN1.addobject("OLB2","CLB1")
ofrmPHAK.OCN1.addobject("OLB1","CLB1")
ofrmPHAK.OCN1.OLB2.top=2
ofrmPHAK.OCN1.OLB2.left=2
ofrmPHAK.OCN1.OLB1.forecolor=rgb(80,80,80)
ofrmPHAK.OCN1.OLB2.forecolor=rgb(180,180,180)
ofrmPHAK.addobject("OTM1","CTM1")
ofrmPHAK.show
return
 
 
*****************************
define class cfrmPHAK as form
    autocenter=.t.
    width=300
    height=200
    picture=home(4)+"GIFS\morphfox.gif"
    showwindow=2
    borderstyle=0
    alwaysontop=.t.
    desktop=.t.
    caption="Program Hakkında"
    maxbutton=.f.
    minbutton=.f.
    visible=.t.
    PROCEDURE KEYPRESS
        LPARAMETERS nKeyCode,nShiftAltCtrl
        IF nKeyCode=27
            THISFORM.RELEASE()
        ENDIF
enddefine
 
 
******************************
define class CCN1 as container
    *top=197
    top=0
    left=25
    height=ofrmPHAK.height-this.top
    width=ofrmPHAK.width-50
    visible=.t.
    backstyle=0
    bordercolor=rgb(255,255,255)
    borderwidth=0
enddefine
 
 
**************************
define class CLB1 as label
    top=0
    left=0
    width=ofrmPHAK.OCN1.width
    height=ofrmPHAK.OCN1.height
    backstyle=0
    bordercolor=rgb(255,255,255)
    forecolor=rgb(0,0,0)
    fontsize=12
    fontbold=1
    fontname="Verdana"
    caption=XMES
    visible=.t.
enddefine
 
 
**************************
define class CTM1 as timer
    interval=25
    procedure init
        with ofrmPHAK.OCN1.OLB1
            ofrmPHAK.OCN1.OLB1.top=ofrmPHAK.OCN1.height
            if .height<fontmetric(1,.fontname,.fontsize)*(memlines(.caption))
                .height=fontmetric(1,.fontname,.fontsize)*(memlines(.caption))
            endif
        endwith
    procedure timer
        with ofrmPHAK.OCN1.OLB1
            if .top<0-fontmetric(1,.fontname,.fontsize)*(memlines(.caption))
                .top=ofrmPHAK.OCN1.height
            else
                ofrmPHAK.OCN1.OLB2.top=.top-1+2
                ofrmPHAK.OCN1.OLB1.top=.top-1
            endif
        endwith
enddefine

2

Re: Yazı kaydırma efekti

Eline sağlık smile