1 Son düzenleyen, ugurlu2001 (06.10.2009 17:20:16)

Konu: Image Veri Tipini SQL Server da kullanma. Tips & Tricks

Sabah bir ara Çetin Üstad ile bağlanıp ufak bir deneme yaptık. Amaç SQL Serverdaki IMAGE veri şeklini işlemek gibi görünsede birazdaha farklı. Konuya SQL Server güvenliğinden başladık. Öncelikle kod aşağıda:


Visual Fox Pro
LOCAL cn,rs

cn = CreateObject('AdoDb.Connection')
cn.ConnectionString = "Provider=SQLNCLI10;server=.;Trusted_Connection=yes"
cn.Open()
rs = cn.Execute("select * from ImageDb..ImageTable1")
 
  Local oCa As CursorAdapter
  oCa = Createobject('Cursoradapter')
  oCa.DataSourceType = "ADO"
  oCa.CursorFill(.F.,.F.,0,RS)
  Select * FROM (oCa.Alias) INTO CURSOR myCursor
cn.Close()   
 
PUBLIC oForm
oForm = CreateObject("ImageTest")
oForm.Show()
 
DEFINE CLASS ImageTest As Form
    Top = 5
    Left = 5
    Height = 400
    Width = 700
 
    Add Object grid1 As Grid With ;
        Height = 365, ;
        Left = 10, ;
        Top = 10, ;
        Width = 350, ;
        Name = "Grid1"   
 
        Procedure grid1.AfterRowColChange
            LPARAMETERS nColIndex
            IF this.RowColChange % 2=1
            this.Parent.image1.PictureVal=myCursor.personPicture
            ENDIF
         Endproc
 
    Add Object Image1 As Image With ;
        Height = 250, ;
        Left = 365, ;
        Top = 10, ;
        Width = 250, ;
        Name = "Image1"   
        PictureVal = myCursor.personPicture
 
ENDDEFINE

Notlara gelince:

- Kesinlikle Recordset ve Windows Authentication kullanmak gerekiyor, çok mecbur kalırsan kısıtlı kullanıcı oluşturulup kısıtlı kullanıcı ve  adı ve kısıtlı kullanıcı pswd kullanmalı.

-

Visual Fox Pro
cn.ConnectionString = "Provider=SQLNCLI10;server=.;Trusted_Connection=yes"

  satırı kullandığınız server 'a göre farklı olabilir.


- Kodu; forma göre derledim, hatalı derleme olduysa hoş görün artık.

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü