1

Konu: Excel Sayfa Koruması

Herkese Merhaba
Raporlarımı doğrudan önceden hazırladığım excel dosyasına yönlendiriyorum. Bu excel dosyaları safya korumalı. Tabledeki değerleri excele aktarırken kodla sayfa korumasını kaldırıp, aktarma tamamlanınca tekrar sayfa korumasını aktif yapmak istiyorum.
Rapor oluşturma sırasında kodla sayfa korumasını kaldırıp, tekrar aktif yapabilir miyim?

2

Re: Excel Sayfa Koruması

sayfa koruma-kaldirma islemini yaparken makroya kaydedip bu kodlari kullanabilirsin

http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

3

Re: Excel Sayfa Koruması

galiba
korumak için: ActiveSheet.Protect Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True
korumayı kaldır: ActiveSheet.UnProtect
şifre verildi ise:  ActiveSheet.UnProtect(xxxx)

veya
Worksheets("Sheet1").ProtectContents=.t. / .f.

aslında birçok şey korunabiliyor, ben referanslara ulaşmak için:
Exceli aç --> Alt+F11 --> Object Browser tıkla.
Bütün office programlarının komutları için search, help, example ulaşılabiliniyor.

VFP9 SP2

4

Re: Excel Sayfa Koruması

ActiveSheet.UnProtect(xxxx) ile korumayı açtım.
ActiveSheet.Protect(xxxx) ile de korumayı tekrar başlattım
Teşekkür ederim.

5

Re: Excel Sayfa Koruması

pekala üsdatlar,excel safasında,Dosya,Düzen,Araçlar vs pulldown menülerini göstermeden excell'i açtırmak mümkün müdür?kullanıcının bu menüleri kullanmasını istemiyorum.Sadece excell tablosu olsun yeter.

En büyük sermaye nakit,nakit sermaye vakittir...

6

Re: Excel Sayfa Koruması

galiba Çalışma sayfası Menü çubuğu office'in "builtin bir özelliği, ondan kaldırılamıyor veya görünmez yapılamıyor. aşağıda ofis çubuklarını

Visual Fox Pro
PUBLIC oexcel

USE biz   && veya herhangi olan bir DBF
oExcel = CREATEOBJECT('excel.application')
dosya=SYS(5)+SYS(2003)+"ekseldene"
EXPORT TO &dosya XL5 NEXT 1 FIEL bizid
set safe on
oexcel.visible=.t.        && göster
oexcel.workbooks.open(dosya)    && sayfa ekle - buraya kadar klasik
For Each cbar in oexcel.CommandBars
    ? cbar.Name, cbar.NameLocal, cbar.Visible, cbar.BuiltIn
Next

Visual Fox Pro
oexcel.commandbars("Worksheet Menu Bar").visible=.t.  &&çalışıyor

oexcel.commandbars("Worksheet Menu Bar").visible=.f.  && ÇALIŞMIYOR

belki bar referanslarını bulup onlarla oynanabilinir, beni aşıyor...

VFP9 SP2