1

Konu: MENUDE YAZICI SEÇİMİ

http://www.dokicinirahatla.com/adsız.bmp

Programımdaki menude yazıcı ayarlarını koydum ancak tıkladığımda yukarıdaki görüntü çıkıyor. Benim istediğim birden fazla yazıcının olduğu bir ortamda yazıcı seçimi yapabilmem. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

2

Re: MENUDE YAZICI SEÇİMİ

Set Printer to name (GetPrinter())

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

3 Son düzenleyen, konuka (13.11.2008 08:32:51)

Re: MENUDE YAZICI SEÇİMİ

TAMAMLAYICI BAZI ÇEŞİTLEMELER :

Herhangi bir kontrolde hangi printer seçili:

Visual Fox Pro
.Kontrol.ControlSource='(SET("PRINTER",3))'

------
Printerler arası seçim:

*Combobox Init Event

Visual Fox Pro
APRINTERS(ThisForm.aYaz)

This.RowSource="ThisForm.aYaz"
m.prntr=SET("PRINTER",3)
FOR m.Xi=1 TO ALEN(ThisForm.aYaz,1)
  IF UPPER(ThisForm.aYaz[m.Xi,1])==UPPER(m.prntr)
    This.ListIndex=m.Xi
    EXIT
  ENDI
ENDF


*Combobox Click Event

Visual Fox Pro
lcOutputPrinter = ThisForm.aYaz[This.ListIndex,1]

SET PRINTER TO NAME (lcOutputPrinter)

---------

başka bir komut:

Visual Fox Pro
SYS(1037)

*Displays the Visual FoxPro default or report Page Setup dialog box, or sets printer settings for the default printer in Visual FoxPro or for the report printer environment.

Sen muhtemelen buna takılıyorsun, Yazıcı düğmesi ile seçeneklere ulaşırsın.
Ancak Report Properties -> Page Layout tabında "Save printer envionment" işaretini kaldırmayı unutma. (Metin B. daha önce vurglamıştı)

VFP9 SP2

4

Re: MENUDE YAZICI SEÇİMİ

Ne yaptıysam olmuyor. Programı exe haline getiriyorum. Başka bir bilgisayarda çalıştırdığımda rapor çıktıları o bilgisayara tanımlı olmayan, benim bilgisayarıma tanımlı ağ yazıcısından geliyor. Bunu önlemeye çalışıyorum. Aklım ermedi.:(

5

Re: MENUDE YAZICI SEÇİMİ

exe haline getirmeden proje açıkken aşağıdaki programı çalıştır.

Visual Fox Pro
LOCAL cRptFile, i, p

** PROCEDURE setfrx
FOR p = 1 TO application.Projects.Count
   FOR i =  1 TO application.Projects(p).Files.Count
      cRptFile = application.Projects(p).Files(i).NAME
      IF UPPER(JUSTEXT(cRptFile)) = "FRX"
         WAIT WINDOW cRptFile && add NOWAIT if desired
         USE (cRptFile)
         LOCATE
**       REPLACE Expr WITH "", Tag WITH "", Tag2 WITH ""
**       Above line releases and following inserted
**       to preserve the Report ORIENTATION
         REPLACE Expr WITH ;
                 MLINE(Expr,ATLINE("ORIENTATION",Expr)), ;
                 Tag WITH "", Tag2 WITH ""
         USE
      ENDIF
   ENDFOR
ENDFOR
RETURN
**********************************************************
** Ramani  (Subramanian.G), FoxAcc, ramani_g@yahoo.com
** EOF
**********************************************************


Çetin B. daha iyi anlatacaktır. (Galiba kodu o önermişti)
Projedeki raporlardaki printer komutlarını düzenliyor.

Gene de esas denemen gereken:
-Rapor dosyası açıkken
-menüden File -> Page Setup tıkla,
- çıkan pencerede: save printer environment İŞARETSİZ OLMALI

VFP9 SP2

6

Re: MENUDE YAZICI SEÇİMİ

ozcansimsek yazdı:

Ne yaptıysam olmuyor. Programı exe haline getiriyorum. Başka bir bilgisayarda çalıştırdığımda rapor çıktıları o bilgisayara tanımlı olmayan, benim bilgisayarıma tanımlı ağ yazıcısından geliyor. Bunu önlemeye çalışıyorum. Aklım ermedi.:(


arkadaşın dediği gibi save printer environment'teki işareti kaldırman gerekiyor.

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

7

Re: MENUDE YAZICI SEÇİMİ

İşaret zaten yoktu. İşareti koyunca problemim çözüldü. İlgilenenlere teşekkür ederim.