1 Son düzenleyen, ugurlu2001 (30.12.2009 17:09:38)

Konu: TableUpdate(1,.T.) durumu hk.

Merhabalar;

Buffering 5 olan bir Form'da şöyle bir sorunumuz var:

Select islemDosyasi
Delete
TableUpdate(1,.T.)

komutundan sonra ;

Cari.DBF ve Stok.DBF dosyalarında da güncelleme yapılıyor.

İşlem yapıldığında %99.99 sorun yok ancak nadiren (Yani %0,01) "islemDosyasi" ndaki kayıt silinmemiş olarak kalmasına rağmen (ki silinmiş olması gerekiyor) Cari ve Stok dosyalarını güncelliyor. Kullanıcı işlemi listede gördüğün için tekrar siliyor ve sonra Cari ve Stok dosyası tekrar ( aslında 2. kez ) güncelleniyor.

Sorun Windows Server 2003 ve Terminal Server kullanan sistemlerde oluşuyor.

Benzer durumla karşılaşan yada bir yorumu bulunanlar olursa şimdiden çok teşekkür ederim...

Not: Üstat, hasta olduğum için 3 gündür konuyla ilgilenemedim ve sana hafta başı dönemedim...

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

2

Re: TableUpdate(1,.T.) durumu hk.

hata kontrolu yaptirarak denesen

Visual Fox Pro
Select islemDosyasi

Delete
If Not Tableupdate(1,.T.,islemDosyasi)
    Aerror(laUpdErr1)
    Do ErrLog With 0,Lineno(),"","Tableupdate Failed: "+Trans(laUpdErr1[1])+": "+laUpdErr1[2]
Endif
 
 
*********************************************************************
*procedure ERRLOG
*      (c) B. Peisch for Peisch Custom Software, Inc., 1990-2002
 
local ldErr_Dt, lcErr_Tm, lnErr_N, lcErr_OFil, lcErr_Mess, loErr_Wind, ;
        lcErr_Call, lnErr_Num, lcErr_Prt, lcErr_Cons, lcErr_Talk, lcCmd, ;
        llErr_Evnt, lcErr_Path, lnErr_DS, lnLineNo, lcUserId, lcAns
 
* Check for parameters
if empty(tnLineNo)
    lnLineNo = 0
ELSE
    lnLineNo = tnLineNo
endif
if empty(tcUserID)
    lcUserID = ''
ELSE
    lcUserId = tcUserId
endif
if empty(tcErr_Mess)
    llErr_Evnt = .F.           && logging a problem
    lcErr_Mess = message()
else
    llErr_Evnt = .T.           && recording an event
    lcErr_Mess = tcErr_Mess
endif
lnErr_Num = error()
 
if lnErr_Num = 1707      && STRUCTURAL CDX FILE NOT FOUND
    * This is a workaround for earlier versions of 2.0 where an error
    * would occur on a Use command if the CDX was missing.  Issuing a
    * retry will remove the structure CDX reference from the file and
    * open the database.
    retry
endif
 
lcErr_Call = on('Error')
on error         && Turn off error logging so it's not called recursively
 
do case
case empty(tnDataSess) or type('tnDataSess') <> 'N'
    lnErr_DS = 0
case type('tnDataSess') = 'N' and tnDataSess <> 0
    lnErr_DS = set('DataSession')
    set datasession to tnDataSess
case type('thisform.Datasessionid') <> 'U'
    lnErr_Ds = thisform.DatasessionId
otherwise
    lnErr_Ds = 0
endcase
 
* Save settings in case we are logging an event
lnErr_Prt = set('Print')
set print off
lnErr_Cons = set('Console')
set console on
lnErr_Talk = set('Talk')
set talk off
 
if type('_screen.activeform') = 'O'
    loErr_Wind = _screen.activeform
else
    loErr_Wind = .null.
endif
ldErr_Dt = date()
lcErr_Tm = time()
lcErr_OFil = select()
 
if lnErr_Num = 15      && NOT A DATABASE FILE
    clear
    ?? chr(7)
    wait 'ONE OF YOUR DATA FILES IS DAMAGED' window
    quit
endif
 
if lnErr_Num = 125 or lnErr_Num = 1958     && PRINTER NOT READY or Error loading printer driver
    IF NOT EMPTY(MESSAGE(1)) AND "REPORT FORM" $ UPPER(MESSAGE(1))
        DO FORM NoPrinter WITH .T. TO lcAns
    ELSE
        DO FORM NoPrinter TO lcAns
    ENDIF
 
    do CASE
    CASE lcAns = "Quit"
        quit
    CASE lcAns = "Retry"
        on error &lcErr_Call
        lcCmd = 'retry'
    OTHERWISE
        * The display option was selected
        lcCmd = MESSAGE(1)+' preview'
        &lcCmd
        &lcCmd = 'return'
    ENDCASE
 
    on error &lcErr_Call
    set print &lcErr_Prt
    set console &lcErr_Cons
    set talk &lcErr_Talk
    set datasession to lnErr_DS
    &lcCmd
endif
 
* Turn off the path so we don't find an ERRORLOG.DBF somewhere else.
lcErr_Path = set('Path')
set path to
 
IF USED('Errorlog')
    SELECT ErrorLog
ELSE
    select 0
    if not file('ERRORLOG.DBF')
        create table ERRORLOG (DATE D, TIME C (8), ERRNUM N (4), ERRMESS C (79), LINE N (6), SOURCE C (80), OPERATOR C (20), ;
                                ERRSTAT M, MEMDUMP M, PROGRAM M)
    ENDIF
    use ERRORLOG
ENDIF
 
set path to (lcErr_Path)
 
activate screen
clear typeahead
if not llErr_Evnt
    ?? chr(7)
    Wait 'SYSTEM PROBLEM ENCOUNTERED.  CONTACT PROGRAMMER!...Press a key' window timeout 3
endif
select Errorlog
if reccount()+1 > 20
    wait 'ERROR LOG IS GETTING VERY LARGE.  CONTACT PROGRAMMER IMMEDIATELY!' window timeout 3
endif
append blank
if rlock()
    save to memo MEMDUMP        && save all memory variables
endif
if not llErr_Evnt
    ? 'SAVING STATUS AND MEMORY...'
endif
set alternate to ERRTEMP.TXT
set alternate on
if llErr_Evnt
    set console off      && don't want user to see status if logging an event
endif
 
for lnErr_N = 1 to 2551
    if used(lnErr_N)
        ? 'AREA '+ltrim(str(lnErr_N))+': REC# '
        select (lnErr_N)
        ?? str(recno(),6)+EOF: '+iif(eof(),'.T.','.F.')+'   BOF: '+iif(bof(),'.T.','.F.')
   endif
endfor
select (lcErr_OFil)   && so we can tell which file was selected when we display status
list status
? replicate('*',70)
? 'MEMORY DUMP:'
list memory
? replicate('*',70)
set alternate off
set alternate to
set console on
select ERRORLOG       && record still locked
append memo ERRSTAT from ERRTEMP.TXT sdf
delete file ERRTEMP.TXT
if not llErr_Evnt
    ? 'LOGGING PROBLEM...'
endif
 
replace date with ldErr_Dt, ;
        time with lcErr_Tm, ;
        OPERATOR with lcUserID, ;
        ERRNUM with lnErr_Num, ;
        ERRMESS with lcErr_Mess, ;
        LINE with lnLineNo, ;
        SOURCE with message(1), ;
        ERRSTAT with ERRSTAT+chr(13)+chr(10)+'Calling tree:'+chr(13)+chr(10)+sys(16,1)
 
lnErr_N = 2
do while len(sys(16,lnErr_N)) <> 0
    * Add each program and procedure called to the ERRSTAT memo field with
    * a carriage return and line feed in between.
    replace ERRSTAT with ERRSTAT+chr(13)+chr(10)+sys(16,lnErr_N)
    lnErr_N = lnErr_N+1
enddo
 
replace PROGRAM with sys(16,1)
lnErr_N = 2
do while len(sys(16,lnErr_N)) <> 0
    * Add each program and procedure called to the PROGRAM memo field with
    * a carriage return and line feed in between.
    replace PROGRAM with PROGRAM+chr(13)+chr(10)+sys(16,lnErr_N)
    lnErr_N = lnErr_N+1
enddo
use         && close error log file
 
*  if not an event, exit program
if not llErr_Evnt
    quit
endif
 
* reselect original file and reset environment
select (lcErr_OFil)
on error &lcErr_Call
set print &lcErr_Prt
set console &lcErr_Cons
set talk &lcErr_Talk
set datasess to lnErr_DS
if not ISNULL(loErr_Wind)
    &loErr_Wind..activate()
endif
 
return
*-------------------------------------------------------------------------
http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

3

Re: TableUpdate(1,.T.) durumu hk.

Soykan abi; cevap ve kod için çok teşekkürler.

İlk fırsatta sana konu hakkında bilgi vericem.

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

4

Re: TableUpdate(1,.T.) durumu hk.

bunun işletim sistemiyle bir alakası olduğunu sanmam. kodlarında bir yerde hata vardır. çünkü .t. parametresiyle başkası değişiklik yapsa bile onun üzerine yazmaya zorluyorsun.

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com