1

Konu: AddObject ile gird 'e combobox ve lostfocus?

Selamlar;

Visual Fox Pro
Select mesai

Thisform.grid1.RecordSource = "mesai"
With Thisform.grid1
    .ReadOnly = .T.
    .DeleteMark = .F.
    .RecordMark = .F.
    .ColumnCount = 7
    .ScrollBars= 2
    With .Column4
        .Bound = .F.
        .ControlSource = "mesai.mesaitur"
        .AddObject('comboincol','combobox')
        With .ComboIncol
            .BoundColumn = 1
            .BoundTo = .T.
            .ColumnCount = 1
            .RowSourceType = 6
            .RowSource = "Crmesaitur1.adi,carpan,id"
            .Style = 2
            .ControlSource = "mesai.mesaitur"
            .Visible = .T.
        Endwith
        .CurrentControl = 'comboincol'
    Endwith
Endwith


yukarıdaki kod ile grid e Column4  e combobox ekliyorum.

aşağıdaki gird içindeki combobox ın lostfocus a yazmak istiyorum.

Visual Fox Pro
Select "mesai"

Replace mesaitur With crmesaitur1.adi
Replace mesaicarpan With crmesaitur1.carpan
thisform.hesap
Thisform.Refresh

nasıl yapabilirim

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

2

Re: AddObject ile gird 'e combobox ve lostfocus?

WriteMethod'a bak.