1

Konu: Excelde satır yüksekliği ve pageSetup

Arkadaşlar, excelde RowHeight (bir satır veya tüm sheetteki satırlar) nasıl değiştirilir, bir de print etmeden önceki sayfa ayarında "Fit to 1 Page Wide, 0 Tall" şeklinde sayfaya sığdırma ayarı nasıl yapılır, bu konuda tecrübesi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
Çok teşekkürler.

2

Re: Excelde satır yüksekliği ve pageSetup

Şöyle birşeyler yapıyor sanıyorum. Teşekkürler.
.....
.....

  .Rows("1:3000").RowHeight=20
  .Rows("1:3000").VerticalAlignment = 2
  With .ActiveSheet.PageSetup
    .PrintTitleRows   = ""
    .LeftMargin     = m.oExcel.Application.InchesToPoints(0.3)
    .RightMargin    = m.oExcel.Application.InchesToPoints(0.3)
    .TopMargin     = m.oExcel.Application.InchesToPoints(0.3)
    .BottomMargin    = m.oExcel.Application.InchesToPoints(0.3)
    .CenterHorizontally = .T.
    .CenterVertically  = .F.
    .FitToPagesWide = 1
    .Orientation    = 1 && xlPortrait = 1 xlLandscape = 2
  EndWith

3

Re: Excelde satır yüksekliği ve pageSetup

Procedure ExcelOlustur
  Public oExcel,Sayfaadix
  
  oExcel = CreateObject('Excel.Application')
  oExcel.WorkBooks.Add(1)
  oExcel.sheets('Sayfa1').select
  sayfaadix=oExcel.activeSheet.name
  oExcel.ActiveWindow.DisplayZeros = .F.  &&Sıfırları Gizle

  Try 
   oExcel.ActiveSheet.Cells.font.size=12
   oExcel.Activesheet.Cells.Font.Name = 'Arial Narrow'
  Catch
  EndTry 

  oExcel.Visible= .F.

  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.HeaderMargin = 0  &&üst bilgi
  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.FooterMargin = 0  &&alt bilgi
  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.TopMargin = 25   &&üst boşluk
  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.BottomMargin = 20  &&alt boşluk
  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.LeftMargin = 30   &&sol boşluk 
  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.RightMargin = 20  &&sağ boşluk 

  Try 
   oExcel.ActiveSheet.PageSetup.PaperSize = 9  &&9=A4  8=A3  1=Letter
  Catch
  EndTry 
  
  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.Orientation = 1   &&1-Dikey, 2-Yatay
  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.Zoom = 100

  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.Zoom = .F.
  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesWide = 1
  oExcel.ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesTall = 100
Return


oExcel.Columns(1).ColumnWidth = 15
oExcel.Rows(1).RowHeight = 30  

4

Re: Excelde satır yüksekliği ve pageSetup

Teşekkürler üstadım.