1

Konu: Excelde Dosya Adı

oExcel = CreateObject('Excel.Application')
oExcel.WorkBooks.Add(1)
oExcel.sheets('Sayfa1').select
oExcel.Visible= .T.

Excel Sayfa1.xlsx olarak oluşuyor.
Sayfa1.xlsx yerine deneme.xlsx şeklinde oluşturmak mümkün mü?

2

Re: Excelde Dosya Adı

Tabii mumkun.

Visual Fox Pro
Local oExcel as 'Excel.Application' 

oExcel = CreateObject('Excel.Application')
oExcel.WorkBooks.Add(1)
oExcel.ActiveWorkBook.ActiveSheet.Name = "Deneme Sayfasi"
oExcel.ActiveWorkBook.SaveAs("d:\temp\Deneme.xlsx")
oExcel.Visible= .T.

3

Re: Excelde Dosya Adı

Çetin Bey çok teşekkür ederim.

4

Re: Excelde Dosya Adı

Çetin Bey
Font adını ve Ölçüsünü tüm excelde aktif olacak şekilde nasıl atayabiliriz?

5 Son düzenleyen, konuka (26.10.2016 10:59:14)

Re: Excelde Dosya Adı

dolu bölüm için:
oExcel.Activesheet.UsedRange.font.name="tahoma"
oExcel.Activesheet.UsedRange.font.size=12

bütün sayfa
oExcel.Activesheet.Cells.Font.Name = "Arial narrow"

sayfa adı ile
oExcel.Worksheets(oExcel.Activesheet.name).Cells.Font.Name = "Arial narrow"
oExcel.Worksheets("Sayfa 1").Cells.Font.Name = "Arial narrow"

VFP9 SP2

6

Re: Excelde Dosya Adı

Teşekkürler Konuka