1

Konu: Dosyaları SQL tablolarında saklama ve kullanma

Selamlar;
Aşağıdaki kod ile pdf dosyasını sql tablosuna ekleyebiliyorum.
Dosyayı dışarı nasıl çıkartabilirim?
Yada başka ekleme ve dışarı alma yöntemi var mı?

SQL
CREATE TABLE [dbo].[a_TestBlob](

    [tbId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [tbName] [varchar](50) NULL,
    [tbDesc] [varchar](100) NULL,
    [tbBin] [varbinary](max) NULL
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
 
INSERT INTO a_TestBlob (tbBin)
SELECT * FROM OPENROWSET(BULK 'c:\s\test1.pdf', SINGLE_BLOB) AS BLOB
Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

2

Re: Dosyaları SQL tablolarında saklama ve kullanma

FiletoStr() kullanabilirsin.

https://www.foxite.com/forum/read.aspx?id=0000273228

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü