1

Konu: VFP icinden MySQL kullanma

Eğer bu konuda yardım isteyen olursa seve seve yardım ederim. VFP den MySQL kullanımı hakkında sanırım epey bir deneyimimiz var. Insert, update, delete, ... isteyen olursa örnek çalışan kodlar gönderebilirim.

Tekin Başöz
Yapay Zeka Ltd.

2

Re: VFP icinden MySQL kullanma

biz Ahmetle cursoradapter ile bir web sitesindeki haber datalarina ulasip haber ekleme,silme,degistirme yapabildik sadece charset te takıldık ona bir seyler yapamadık sad detayları bu mesajı okuyunca Ahmet devamını yazar onu konu uzerinde çözüm üretmeye çalışırız.

http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

3

Re: VFP icinden MySQL kullanma

mysql ile ilgili döküman gönderebilirseniz memnun olurum.
emal: [email protected]

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

4

Re: VFP icinden MySQL kullanma

CA ile bağlandığımız mysql'in charset problemini aşağıdaki şekilde çözmüştüm.

Visual Fox Pro
This.FetchMemoDataSource = sqlstringconnect([DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=localhost;DATABASE=db_name;US] + ;

    [ER=mysql_user;PASSWORD=mysql_pass;OPTION=35;])
    ? SQLEXEC(This.DataSource , [SET NAMES 'latin5'])

Aslında insert, delete, update lerde problemimiz yok. Benim kafama takılan, mysql den çektiğimiz html verisini editlemeyi kolaylaştıracak editor. Şimdilik bu problemi activeX'in webbrowser objesinin edit modunu kullanarak basit kontrolleri sağladık. Başlıkla ilgili değil ama yinede sorayım, html veriyi görsel olarak editleyebileceğim farklı bir class yada kütüphane varmıdır?

Birde VFP+MySQL ile ilgili dökümanlar bölümüne bir döküman hazırlamak istiyorum, genel vfp mysql iletişimi ile ilgili, uygun olursa sizin katkılarınız ile.

5

Re: VFP icinden MySQL kullanma

slm
c# mobile edition'da Foxpro dbf dosyalırını kullanabilirmiiym...

6

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Birçok arkadaştan özelime bu konu ile ilgili istek gelince örnek kodları buraya yazıyım dedim. Aşağıdaki örnekte Ad, Soyad, Yas ve Maas bilgileri MySQL de tanımlı olduğunu varsaydığımız basit bir uygulama göreceksiniz. Bu uygulama da MySQL e connect, data okuma, data yazma, data silme ve güncellem ile ilgili işlemleri görebilirsiniz  (Insert, Update, Delete).  Aşağıdaki kodları istediğiniz gibi alıp kendi uygulamalarınızda kullnabilirsiniz. Umarım herkes için faydalı olur.

Visual Fox Pro
**************************************************************************

**    VFP de MySQL kullanimina ornek                                        **
**    (c)1993-2007 Yapay Zeka Ltd.                                        **
**    Istediginiz gibi istediginiz uygulamalarinizda kullanabilirsiniz.    **
**     Son Guncelleme : 24/02/2007                                            **
**************************************************************************
**     Bu ornekte, mySQL de tanimlanmis 'Deneme' isimli tabloda ad,soyad,    **
**     yas,maas bilgileri bulunmaktadir. Siz dilediginiz gibi degisiklik     **
**     yapabilirsiniz.                                                        **
**************************************************************************
Clear All
Public oForm
oForm = CreateObject('MyForm')
oForm.Show()
Return
 
******************************************************************
Define Class MyForm as Form
******************************************************************
    Height = 400
    Width = 650
    Caption = 'MySQL Sample'
    Name = 'MyForm'
    AutoCenter = .t.
    tnHandle = 0
    tcTable = 'Deneme'
 
 
    Add Object lblServer as Label With ;
        Top = 375, ;
        Left = 4, ;
        Caption = 'Server'
 
    Add Object txtServer as TextBox With ;
        Top = 372, ;
        Left = 52, ;
        Value = 'localhost', ;
        SelectOnEntry = .t.
 
    Add Object lblDatabase as Label With ;
        Top = 375, ;
        Left = 160, ;
        Caption = 'Database'
 
    Add Object txtDatabase as TextBox With ;
        Top = 372, ;
        Left = 223
 
    Add Object lblUserName as Label With ;
        Top = 375, ;
        Left = 330, ;
        Caption = 'Kullanıcı Adı'
 
    Add Object txtUserName as TextBox With ;
        Top = 372, ;
        Left = 403
 
    Add Object lblPassword as Label With ;
        Top = 375, ;
        Left = 511, ;
        Caption = 'Şifre'
 
    Add Object txtPassword as TextBox With ;
        Top = 372, ;
        Left = 545, ;
        PasswordChar = '*'
 
    Add Object lblAd as Label With ;
        Top = 15, ;
        Left = 9, ;
        Caption = 'Adı'
 
    Add Object txtAd as myTextBox With ;
        Top = 12, ;
        Left = 30
 
    Add Object lblSoyad as Label With ;
        Top = 15, ;
        Left = 135, ;
        Caption = 'Soyadı'
 
    Add Object txtSoyad as myTextBox With ;
        Top = 12, ;
        Left = 177
 
    Add Object lblYas as Label With ;
        Top = 15, ;
        Left = 284, ;
        Caption = 'Yaşı'
 
    Add Object txtYas as myTextBox With ;
        Top = 12, ;
        Left = 316, ;
        Width = 69
 
    Add Object lblMaas as Label With ;
        Top = 15, ;
        Left = 392, ;
        Caption = 'Maaşı'
 
    Add Object txtMaas as myTextBox With ;
        Top = 12, ;
        Left = 429, ;
        Value = 0
 
    Add Object grdListe as myGrid
 
    Add Object shpBorder1 as Shape with ;
        Top = 363, ;
        Left = 0, ;
        Height = 3, ;
        Width = 650, ;
        SpecialEffect = 0
 
    Add Object shpBorder2 as Shape with ;
        Top = 0, ;
        Left = 537, ;
        Height = 364, ;
        Width = 3, ;
        SpecialEffect = 0
 
    Add Object cmdConnect as CommandButton With ;
        Top = 12, ;
        Left = 552, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Connect"   
 
    Add Object cmdDisconnect as CommandButton With ;
        Top = 12, ;
        Left = 552, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Disconnect", ;
        Visible = .f.   
 
    Add Object cmdListe as CommandButton With ;
        Top = 46, ;
        Left = 552, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Listele', ;
        Enabled = .f.
 
    Add Object cmdNew as CommandButton With ;
        Top = 80, ;
        Left = 552, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Yeni Kayıt', ;
        Enabled = .f.
 
    Add Object cmdSave as CommandButton With ;
        Top = 80, ;
        Left = 552, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Sakla', ;
        Visible = .f.
 
    Add Object cmdEdit as CommandButton With ;
        Top = 114, ;
        Left = 552, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Düzelt', ;
        Enabled = .f.
 
    Add Object cmdUpdate as CommandButton With ;
        Top = 114, ;
        Left = 552, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Sakla', ;
        Visible = .f.
 
    Add Object cmdDelete as CommandButton With ;
        Top = 148, ;
        Left = 552, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Sil', ;
        Enabled = .f.
 
    Add Object cmdClose as CommandButton With ;
        Top = 182, ;
        Left = 552, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kapat'
 
    Add Object cmdSaveServerInfo as CommandButton With ;
        Top = 300, ;
        Left = 552, ;
        Height = 55, ;
        Width = 84, ;
        Caption = "Server Bilgilerini Kaydet", ;
        WordWrap = .t.
 
    Procedure Init
        If File('ServerInfo.ini')
            m.lcServerInfo = FileToStr('ServerInfo.ini')
            With thisform
                .txtServer.Value   = Mline(lcServerInfo, 1)
                .txtDatabase.Value = Mline(lcServerInfo, 2)
                .txtUserName.Value = Mline(lcServerInfo, 3)
                .txtPassword.Value = Mline(lcServerInfo, 4)
            EndWith    
        EndIf
    EndProc
 
    Procedure cmdConnect.Click
        mySQLConnect()
    EndProc
 
    Procedure cmdDisconnect.Click
        mySQLDisconnect()
    EndProc
 
    Procedure cmdListe.Click
        mySQLList()
    EndProc
 
    Procedure cmdNew.Click
        mySQLNew()
    EndProc
 
    Procedure cmdSave.Click
        mySQLSave()
    EndProc
 
    Procedure cmdEdit.Click
        mySQLEdit()
    EndProc
 
    Procedure cmdUpdate.Click
        mySQLUpdate()
    EndProc
 
    Procedure cmdDelete.Click
        mySQLDelete()
    EndProc
 
    Procedure cmdClose.Click
        thisform.Release
    EndProc
 
    Procedure cmdSaveServerInfo.Click
        m.lcServerInfo = Alltrim(thisform.txtServer.Value) + Chr(13) +;
            Alltrim(thisform.txtDatabase.Value) + Chr(13) +;
            Alltrim(thisform.txtUserName.Value) + Chr(13) +;
            Alltrim(thisform.txtPassword.Value)
        StrToFile(lcServerInfo,'ServerInfo.ini',0)
    EndProc
EndDefine
 
******************************************************************
Define Class myGrid as Grid
******************************************************************
    Top = 45
    Left = 20
    Height = 310
    Width = 500
    ColumnCount = 4
    DeleteMark = .f.
    RecordMark = .f.
    ScrollBars = 2
    GridLineColor = Rgb(192,192,192)
 
    Procedure Init
        With this
            .Column1.Header1.Caption = 'Adı'
            .Column1.Width = 150       
            .Column2.Header1.Caption = 'Soyadı'
            .Column2.Width = 150       
            .Column3.Header1.Caption = 'Yaşı'
            .Column4.Header1.Caption = 'Maaşı'
            .Column4.Width = 100       
        EndWith
    EndProc
 
    Procedure AfterRowColChange
        Lparameters nColIndex
        DoDefault(nColIndex)
        With oForm
            .txtAd.Value = Ad
            .txtSoyad.Value = Soyad
            .txtYas.Value = Yas
            .txtMaas.Value = Maas
        EndWith
    EndProc
EndDefine
 
******************************************************************
Define Class myTextBox as TextBox
******************************************************************
    Enabled = .f.
    DisabledForeColor = Rgb(0,0,0)
    SelectOnEntry = .t.
EndDefine
 
******************************************************************
Procedure mySQLConnect
******************************************************************
    With oForm
        m.lcServer   = Alltrim(.txtServer.Value)
        m.lcDatabase = Alltrim(.txtDatabase.Value)
        m.lcUserName = Alltrim(.txtUserName.Value)
        m.lcPassword = Alltrim(.txtPassword.Value)
 
        && Connection bilgisi.
        lcStringConn="Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Port=3306"+;
                     ";Server=" + lcServer +;
                     ";Database=" + lcDatabase +;
                     ";Uid=" + lcUserName +;
                     ";Pwd=" + lcPassWord
 
        SQLSetProp(0,"DispLogin",3)
        .tnHandle = SQLStringConnect(lcStringConn)
        MessageBox(IIF(.tnHandle < 0, 'Baglanti saglanamadi', 'Baglandi' ), ;
            64,'Baglanti durumu',1000)
        .Caption = .Caption + ' - Baglanti Aktif'
        SwitchBtn(.t.)
    EndWith
EndProc
 
******************************************************************
Procedure mySQLDisconnect
******************************************************************
    With oForm
        If .tnHandle > 0
            SQLDisconnect(.tnHandle)
            MessageBox('Baglanti kesildi',64,'Baglanti durumu',1000)
            .Caption = 'MySQL Sample'
        EndIf
        SwitchBtn(.f.)
    EndWith
EndProc
 
******************************************************************
Procedure mySQLList
******************************************************************
    With oForm
        If .tnHandle > 0
            && Listeleme icin ornek :
            && mySQLExec(tnHandle, "select * from MySQLDB.MySQLTable", lcVFPTableName)
            mySQLExec(.tnHandle, ;
                "select ad,soyad,yas,maas from " + Alltrim(.txtDatabase.Value) + ;
                "." + Alltrim(.tcTable), 'liste')
            .grdListe.RecordSource = 'liste'
        EndIf
        With .grdListe
            .Column1.Width = 150       
            .Column2.Width = 150       
            .Column3.Width = 75
            .Column4.Width = 100       
        EndWith
    EndWith
EndProc
 
******************************************************************
Procedure mySQLNew
******************************************************************
    With oForm
        .txtAd.Enabled = .t.
        .txtAd.Value = ''
        .txtSoyad.Enabled = .t.
        .txtSoyad.Value = ''
        .txtYas.Enabled = .t.
        .txtYas.Value = ''
        .txtMaas.Enabled = .t.
        .txtMaas.Value = 0
        .cmdNew.Visible = .f.
        .cmdSave.Visible = .t.
        .grdListe.Enabled = .f.
        .txtAd.SetFocus()
    EndWith
EndProc
 
******************************************************************
Procedure mySQLSave
******************************************************************
    With oForm
        If .tnHandle > 0
            && Kayit icin ornek :
            && mySQLExec(tnHandle,
            &&    "insert into MySQLDB.MySQLTable ('ad','soyad') Values ('Ali','Yuzer')",
            &&    lcVFPTableName)
            mySQLExec(.tnHandle, ;
                "insert into " + Alltrim(.txtDatabase.Value) + "." + Alltrim(.tcTable) +;
                " (`ad`,`soyad`,`yas`,`maas`) Values ('" + Alltrim(.txtAd.Value) + "','" + ;
                Alltrim(.txtSoyad.Value) + "','" + Alltrim(.txtYas.Value) + "','" +;
                Transform(.txtMaas.Value) + "')", +;
                'crsDummy')
 
            MessageBox('Kayıt işlemi'+Chr(13)+'başarıyla tamamlandı', 64, 'MySQL Sample', 2000)
        EndIf
 
        .txtAd.Enabled = .f.
        .txtSoyad.Enabled = .f.
        .txtYas.Enabled = .f.
        .txtMaas.Enabled = .f.
        .cmdNew.Visible = .t.
        .cmdSave.Visible = .f.
        .cmdListe.Click()
        .grdListe.Enabled = .t.
        .grdListe.SetFocus()
 
    EndWith
EndProc
 
******************************************************************
Procedure mySQLEdit
******************************************************************
    With oForm
        && Bur örnekte sadece Yas veya Maas bilgisinin güncellenebilecegi
        && kabul edilmistir. Siz istediginiz degisiklikleri gerektigi gibi
        && yapabilirsiniz.
        .txtYas.Enabled = .t.
        .txtMaas.Enabled = .t.
        .cmdEdit.Visible = .f.
        .cmdUpdate.Visible = .t.
        .grdListe.Enabled = .f.
        .txtYas.SetFocus()
    EndWith    
EndProc
 
******************************************************************
Procedure mySQLUpdate
******************************************************************
    With oForm
        If .tnHandle > 0
            && Guncelleme icin ornek :
            && mySQLExec(tnHandle,
            &&    "Update MySQLDB.MySQLTable SET maas='150' Where maas='100'",
            &&    lcVFPTableName)
            mySQLExec(.tnHandle, ;
                "Update " + Alltrim(.txtDatabase.Value) + "." + Alltrim(.tcTable) +;
                " SET yas='" + Alltrim(.txtYas.Value) + "', maas='" + ;
                Transform(.txtMaas.Value) + "' where ad = '" +;
                Alltrim(.txtAd.Value) + "' and  soyad = '" + Alltrim(.txtSoyad.Value) +;
                "'", "crsUpdate")
 
            MessageBox('Güncelleme işlemi'+Chr(13)+'başarıyla tamamlandı', 64, 'MySQL Sample', 2000)
        EndIf
 
        .txtYas.Enabled = .f.
        .txtMaas.Enabled = .f.
        .cmdEdit.Visible = .t.
        .cmdUpdate.Visible = .f.
        .cmdListe.Click()
        .grdListe.Enabled = .t.
        .grdListe.SetFocus()
 
    EndWith
EndProc
 
******************************************************************
Procedure mySQLDelete
******************************************************************
    With oForm
        If .tnHandle > 0
            m.lnResult = MessageBox('Silmek istediğinize'+Chr(13)+'eminmisiniz?', ;
                4+32+256, 'MySQL Sample')
            If lnResult = 6
                && Silme icin ornek :
                && mySQLExec(tnHandle,
                &&    "Delete From MySQLDB.MySQLTable Where Ad='Ali'",
                &&    lcVFPTableName)
                mySQLExec(.tnHandle, ;
                    "Delete From " + Alltrim(.txtDatabase.Value) + "." + Alltrim(.tcTable) +;
                    " Where ad='" + Alltrim(.txtAd.Value) + "' and soyad='" +;
                    Alltrim(.txtSoyad.Value) + "'", "crsDelete")
 
                MessageBox('Silme işlemi'+Chr(13)+'başarıyla tamamlandı', 64, 'MySQL Sample', 2000)
                .cmdListe.Click()
                .grdListe.SetFocus()
            EndIf
        EndIf
    EndWith
EndProc
 
******************************************************************
Function mySQLExec
    Lparameters tnHandle, tcSQL, tcCursorName
******************************************************************
    tcCursorName = iif(empty(tcCursorName),'',tcCursorName)
    If SQLExec(tnHandle,tcSQL,tcCursorName) < 0
        Do errHand with tcSQL
    EndIf
EndFunc
 
******************************************************************
Function errHand
    Lparameters tcSQL
******************************************************************
    lcError=tcSQL+chr(13)
    Aerror(arrCheck)
    For ix=1 to 7
        lcError = lcError+trans( arrCheck [ix])+ chr(13)
    Endfor
    Messagebox(lcError,0,'Error def.')
EndFunc
 
******************************************************************
Procedure SwitchBtn
    Lparameters tlState
******************************************************************
    With oForm
        .cmdDisconnect.Visible = tlState
        .cmdConnect.Visible = !tlState
        .cmdListe.Enabled = tlState
        .cmdNew.Enabled = tlState
        .cmdEdit.Enabled = tlState
        .cmdDelete.Enabled = tlState
    EndWith
EndProc
Tekin Başöz
Yapay Zeka Ltd.

7

Re: VFP icinden MySQL kullanma

merhaba..doğru yere mi yazıyorum bilmiyorum ama amacım probelmime en kısa sürede çözüm bulmak...foxproya yeni giriş yaptım ve şuanki çalışmamda olmasını istediğim bir olayı gerçekleştiremiyorum.Olay şu ki: sgl de var olan bir tablomun içerisindeki bazı kısımları alıp yeni oluşturduğum başka bir tabloya bağlamak...mesela; "kitap" tablosu var ve bunun içinden "kitap adı" kısmını alıp yeni "teslimat" tablosundaki "kitap adı"alanında göstermek...

yardımcı olucağınaza inanarak teşekkür ederim...

ah nasıl eskiyor herşey, eskilerimide atmaya kıyamıyorum...

8 Son düzenleyen, cetinbasoz (21.08.2008 11:01:12)

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Hosgeldin.

MySQL ile ilgili bir yere yazmissin, SQL server galiba ama farketmez sanirim. Sorun tam olarak anlasilmiyor. "tabloya baglamak"tan ne kastettigini anlamadim ozellikle. Verdigin ornege bakarak sankin soyle birsey istiyorsun:

SQL server:

SQL
SELECT kitap.kitapAdi INTO teslimat FROM kitap

VFP:

Visual Fox Pro
select kitap.kitapadi from kitap into table teslimat

Not: Dikkat et VFP ve SQL server arasndaki komut ayni degil.

"Teslimat" zaten var ise (hem SQL server hem VFP):

Visual Fox Pro
insert into teslimat (kitapAdi) select kitapAdi from kitap

9

Re: VFP icinden MySQL kullanma

hımm...evet tam anlatamamısım kendimi ama ben sizin söylediklerinizden yolu buldum..teşekkür ederim..

ah nasıl eskiyor herşey, eskilerimide atmaya kıyamıyorum...

10 Son düzenleyen, river (21.08.2008 21:45:34)

Re: VFP icinden MySQL kullanma

SQLEXEC ile INSERT kullanırken en buyuk sorun benim açımdan alan adlarını ve tabloya yazılması gereken değerleri tek tek ve doğru sırada parametre olarak geçirmek. Bu işi otomatik pilota bağlamak için bir örnek kod da ben göndereyim istedim.

Visual Fox Pro
#Define SQLCONNECTION      "DRIVER=SQL Server;"+;

                        "SERVER=.\SQLExpress;"+;
                        "DATABASE=TestData;"+;
                        "UID=sa;"+;
                        "PWD=sifreniz;"+;
                        "APP=Microsoft Visual FoxPro;"+;
                        "WSID=ENG-E4500"
 
 
sqch = SQLSTRINGCONNECT(SQLCONNECTION,.T.)
IF Sqch < 1
    ? "No Connection avaliable"
    CANCEL
ENDIF
 
SQLEXEC(sqch,"SELECT * From UserInfo","TmpCursor")
SELECT TmpCursor
*! DIKKAT uRec SCATTER NAME ile alındığı icin alan adları ile
*! objedeki alanlar bıre bır ortustu. Objeyı kendınız eklemek ıstedığınızde
*! INSERT deyiımının hata vermemesı ıcın tablodan gelecek olan alan adları kadar
*! property eklemeyı unutmayın.
SCATTER NAME urec
urec.USERID = 8
urec.USERNAME = "Murat"
urec.USEREMAIL = "[email protected]"
urec.UserTel = "0312 335 3"
 
*********************************************************
* ALAN SAYISININ 3-5 tane değil de çok fazla olduğunu varsayalım.
*/ValStr = "Values("+ALLTRIM(STR(uRec.UserID))+",'"+;
                               uRec.UserName+"','"+;
                               uRec.UserEMail+"','"+;
                               uRec.UserTel+"')"
 
*/FldStr = "(UserID,UserName,UserEMail,UserTel) "
*/? sqlexec(sqch,"INSERT INTO UserInfo "+FldStr+ValStr)
* ŞEKLİNDE UYGULAMAK YERİNE
***********************************************************
? SqlExec(sqch,"INSERT INTO UserInfo "+GetFieldNames(ALIAS())+GetFieldValues(ALIAS(),urec))
? SQLDISCONNECT(sqch)
 
 
FUNCTION GetFieldNames
 
PARAMETERS TableName
SELECT (TableName)
 
RetStr = "("
FOR k = 1 TO 255
    IF EMPTY(FIELD(k))
        EXIT
    EndIF
    RetStr = RetStr + IIF(k=1,"",",") + FIELD(k)
NEXT
 
RetStr = RetStr + ") "
 
RETURN RetStr
 
 
 
FUNCTION GetFieldValues
 
PARAMETERS TableName,objName
SELECT (TableName)
 
RetStr = "Values("
FOR k = 1 TO 255
    IF EMPTY(FIELD(k))
        EXIT
    ENDIF
    fldname = FIELD(k)
    fldval  = &fldName
    fldType = TYPE(fldName)
    fldval  = objname.&fldname
    fldstrval = ""
    DO Case
    CASE fldType = "N"
        fldstrval = ALLTRIM(STR(FldVal))
    CASE fldtype = "C"
        fldstrval = ALLTRIM(fldVal)
    ENDCASE
    IF !EMPTY(fldstrval)
        RetStr=RetStr+IIF(k=1,"",",")+IIF(fldtype="N","","'")+fldstrval++IIF(fldtype="N","","'")
    ENDIF
NEXT
 
RetStr = RetStr + ") "
 
RETURN RetStr

11

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Murat,
Zannedersem senin yazdığın kodda karakter bir değer içeren alana içinde (') tek tırnak içeren bir değer yazmak istediğinde hata verir. Örneğin senin örnek için urec.USERNAME = "Murat'ın Adı" yazdığımızda

/o---------------------o\
     www.haser.com
\o---------------------o/

12 Son düzenleyen, river (22.08.2008 20:21:35)

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Vardır elbet bir yolu Tarkan hocam. smile


Not : Ben bu tür örnek kodları zaten bizler için yazmıyorum. Görüyorum ki ilgili ve yeni başlayan arkadaşlar var, onlara sadece ( karınca kararınca ) - denebilirse eğer - bir tür paradigma değişimi için malzeme sunmaya çalışıyorum.

Hatta ona bakarsan Date type alanlar için de çalışmaz gibi duruyor bu kod. Bunu gözeterek düzenlenebilir tabi...

13 Son düzenleyen, river (23.08.2008 09:07:25)

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Tarkan

senin sözünü ettiğin problemin çözümü açısından denemeler yaparken ilginç bir şey farkettim. Bilemiyorum bug mıdır değilmidir bile dedirtiyor bana... smile

sqlexec(sqch,"INSERT INTO UserInfo (UserID,UserName) Values(30,'Ahmet'"+"'in ismi')")

Bu kod tabloya "Ahmet'in ismi" olarak yazılıyor.

Benim asıl iletmek istediğim yaklaşım ise şöyle olacaktı

namevar = "Ahmet'in ismi"
sqlexec(sqch,"INSERT INTO UserInfo (UserID,UserName) Values(29,?nameVar)")

14 Son düzenleyen, river (23.08.2008 09:29:43)

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Tarkan hocam bu da ilk örneğin yukarıda verilmeye çalışılan konsept çerçevesinde uyarlanmış hali


Visual Fox Pro
#Define SQLCONNECTION   "DRIVER=SQL Server;"+;

            "SERVER=.\SQLExpress;DATABASE=TestData;"+;
            "UID=sa;PWD=sifreniz;APP=Microsoft Visual FoxPro;"+;
            "WSID=ENG-E4500"
sqch = SQLSTRINGCONNECT(SQLCONNECTION,.T.)
IF Sqch < 1
  ? "No Connection avaliable"
  CANCEL
ENDIF
SQLEXEC(sqch,"SELECT * From UserInfo","TmpCursor")
SELECT TmpCursor
SCATTER NAME urec
urec.USERID = 16
urec.USERNAME = "Murat'in ismi"
urec.USEREMAIL = "[email protected]"
urec.UserTel = "0312 335 3"
 
*********************************************************
* ALAN SAYISININ 3-5 tane degil de çok fazla oldugunu varsayalim.
*/ValStr = "Values("+ALLTRIM(STR(uRec.UserID))+",'"+;
                 uRec.UserName+"','"+;
                 uRec.UserEMail+"','"+;
                 uRec.UserTel+"')"
 
*/FldStr = "(UserID,UserName,UserEMail,UserTel) "
*/? sqlexec(sqch,"INSERT INTO UserInfo "+FldStr+ValStr)
* SEKLINDE UYGULAMAK YERINE
***********************************************************
ValStr = GetFieldValues(ALIAS(),urec)
*/? SqlExec(sqch,"INSERT INTO UserInfo "+GetFieldNames(ALIAS())+GetFieldValues(ALIAS(),urec))
? SqlExec(sqch,"INSERT INTO UserInfo "+GetFieldNames(ALIAS())+GetFieldParams(ALIAS(),urec))
? SQLDISCONNECT(sqch)
 
 
FUNCTION GetFieldNames
 
PARAMETERS TableName
SELECT (TableName)
 
RetStr = "("
FOR k = 1 TO 255
  IF EMPTY(FIELD(k))
    EXIT
  EndIF
  RetStr = RetStr + IIF(k=1,"",",") + FIELD(k)
NEXT
 
RetStr = RetStr + ") "
 
RETURN RetStr
 
 
 
FUNCTION GetFieldValues
 
PARAMETERS TableName,objName
SELECT (TableName)
 
RetStr = "Values("
FOR k = 1 TO 255
  IF EMPTY(FIELD(k))
    EXIT
  ENDIF
  fldname = FIELD(k)
  fldType = TYPE(fldName)
  fldval  = objname.&fldname
  fldstrval = ""
  DO Case
  CASE fldType = "N"
    fldstrval = ALLTRIM(STR(FldVal))
  CASE fldtype = "C"
    fldstrval = ALLTRIM(fldVal)
  ENDCASE
  IF !EMPTY(fldstrval)
    RetStr=RetStr+IIF(k=1,"",",")+IIF(fldtype="N","","'")+fldstrval++IIF(fldtype="N","","'")
  ENDIF
NEXT
 
RetStr = RetStr + ") "
 
RETURN RetStr
 
 
 
 
FUNCTION GetFieldParams
 
PARAMETERS TableName,objName
SELECT (TableName)
 
RetStr = "Values("
FOR k = 1 TO 255
  IF EMPTY(FIELD(k))
    EXIT
  ENDIF
  RetStr=RetStr+IIF(k=1,"",",")+"?urec."+FIELD(k)
NEXT
 
RetStr = RetStr + ") "
 
RETURN RetStr

urec.USERNAME = "Murat'in ismi" olduğuna dikkat etmenizi rica ederim.

15

Re: VFP icinden MySQL kullanma

river yazdı:

Tarkan

senin sözünü ettiğin problemin çözümü açısından denemeler yaparken ilginç bir şey farkettim. Bilemiyorum bug mıdır değilmidir bile dedirtiyor bana... smile

sqlexec(sqch,"INSERT INTO UserInfo (UserID,UserName) Values(30,'Ahmet'"+"'in ismi')")

Bu kod tabloya "Ahmet'in ismi" olarak yazılıyor.

Benim asıl iletmek istediğim yaklaşım ise şöyle olacaktı

namevar = "Ahmet'in ismi"
sqlexec(sqch,"INSERT INTO UserInfo (UserID,UserName) Values(29,?nameVar)")


Bug degil doğrusu o. SQL serverda ' kullanmak istiyorsan iki tane ' yani '' kullanman gerekiyor.

Murat,
En son orneğindeki gibi parametre kullanırsan (?uRec.fieldname):
-Karakter alanlarındaki özel karakterleri halledersin
-Datatipleri arasındaki cevirimleri VFP senin adına yapar
EN ÖNEMLİSİ
-SQL Injection Attack denen saldırılardan korunursun.

16 Son düzenleyen, river (23.08.2008 19:19:02)

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Çetin hocam iyi de ben orada iki tane yani >''< göremiyorum ki sonuçta stringleri toplayıp baktığımda.... ( Ya da ben atlıyorum. ) Amacım zaten iki tane ' yapmaktı ki birini alsın. Hatta bir de C# de biliyorsun \ hikayesi de var falan filan ama ben burada "'Ahmet'"+"'in ismi'" ların toplamını SQL e gönderdiğimde elde var 'Ahmet in ismi' ya ben iyi bakamıyorum ya da hakkaten burda bir gariplik var abi.

Üstadım bu SQL injection attacklar hakkında diyeceklerin varsa ve okursak hayır duası alırsın benden. Okumak isterim ama vaktin olurmu bilmem.

Özel Not : UMARIM HERŞEY İYİDİR. RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN ARAMADIM.

17

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Merhaba River,
Geç cevap yazdım kusura bakmayın.
SQL işin içine girdiği zaman ben hep SPT (SQL Pass Through) kullanmayı tercih etmişimdir.
Ne cursorapadtor ne de remoteview SPT ile yapamadığım hiç bir şey yok.
SQLExec komutunu kullanırkende parametrik yani senin en son yazdığın gibi ? değişkenleri kullanırım. Çetin'in de dediği gibi VFP gerekli veri tipleri değişimini kendisi yapıyor.

/o---------------------o\
     www.haser.com
\o---------------------o/

18

Re: VFP icinden MySQL kullanma

(Murat, hersey yoluna girdi, sagol. Artik ise dondum)

Murat,
Dikkatli bak o string + string sonucunda Ahmet sonrasi iki tane ' koymus oluyorsun:) Asil onemli olan "SQL Injection Attack" ( SIA diyelim kisaca).

SIA oyle buyuk bir tehlikeki onunla guvenli oldugu dusunulen siteler gocertilip haberlere konu oldu defalarca. Hatta youtube'ta bile nasil SIA yapildigini gosteren filmler var:) VFPciler pek fazla bilmiyor gibi bu SIAyi cunku imlansiz olmasa da VFP datasinda yapmak cok zor. Ama isin icine SQL server, Oracle, mySQL ... vs bir backend giriyorsa benden tavsiye (eger 100% emin olamiyorsan iseriginden) + ... + seklinde parametreleri doldurulmus komut gonderme sakin.

Cok basit bir ornek problem icin, diyelimki soyle bir SQLin var

SQL
SELECT * FROM myTable WHERE userName = 'varName'


ve bunu:

Visual Fox Pro
lcSQL = "select * from myTable where userName = '" + varName +"'"

seklinde kullaniyorsun. varNAme parametre degil, dumduz kullanicidan ne gelyorsa o ekleniyor. Ve iste o noktada kullanici sunu giriyor:

Visual Fox Pro
x' or 'a' = 'a

ve komut:

SQL
SELECT * FROM myTable WHERE userName = 'x' OR 'a' = 'a'


 
Halini aliyor:) Neyseki bu insafli bir saldiri gene de.

19

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Tarkan,
SPT'nin problemleri yeni basliyor bence. Su anda varligini gostermek zor ama temelde problem VFP yeni SQL tiplerini tanimiyor. XML data ornegin. Eger SQL native client driver ile alirsan eline gecen 0 uzunlugunda string. Eski driver simdilik idare ediyor ama nereye kadar eski driver ile calisilacak. O nedenle ben simdiden ADO ve CursorAdapter'a gectim.

20

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Çetin,
Bilgi için teşekkür ederim.
SQL'in yeni tiplerini hiç kullanmıyorum o yüzden sorun olmuyor wink
Ancak hiç istemesemde VFP'dan yavaş yavaş .Net'e geçiyoruz.

/o---------------------o\
     www.haser.com
\o---------------------o/

21

Re: VFP icinden MySQL kullanma

Selamlar

Visual Fox Pro
lcStringConn="Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Port=3306"+;

                     ";Server=" + "localhost" +;
                     ";Database=" + "data" +;
                     ";Uid=" + "user" +;
                     ";Pwd=" + "sifre"
tnHandle = SQLStringConnect(lcStringConn)
MessageBox(IIF(tnHandle < 0, 'Baglanti saglanamadi', 'Baglandi' ), ;
            64,'Baglanti durumu',1000)

ile bir mysql veritabanına bağlanmaya çalışıyorum. ama forumdaki uzun örnekten aldığım yukarıdaki kodda  muhtemelen server ip'sini kaçırıyorum. burada ve de gerçekte de sunucu ismi "localhost" ama bir türlü bağlanamadım.

Yardımınızı rica edeceğim. Şimdiden teşekkürler.

22 Son düzenleyen, cetinbasoz (24.03.2014 13:44:12)

Re: VFP icinden MySQL kullanma

3.51 eski bir driver degil mi? Aldigin mesaj ne? Buyuk ihtimalle makinende o surucu yuklu degildir:

Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver} ...

ile dener misin.

Lokal makinede port gereksiz. connectionstrings.com'dan:

Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=localhost;Database=myDataBase;
User=myUsername;Password=myPassword;Option=3;

Bir de 64 bit notu var. 64 bit makinede bunu kullanman gerekebiliyor:

Provider=MSDASQL;Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=localhost;
Database=myDataBase;User=myUsername;Password=myPassword;Option=3;

Sonuncu OLEDB.

Not: MySQL kullanmak istediginden emin misin? Yeni kullanmaya basliyorsan, MariaDb ya da PostgreSQL ya da SQL Server dusunmezmisin (SQL server 10 gb'a kadar ucretsiz, datan ondan buyuk degilse).