1

Konu: textbox içindeki sayı kontrolü

Formdaki bir textbox'a tıklandığında rakam girilmek istendiğinde en soldan itibaren yazmasını nasıl sağlayabiliriz. Örneğin Rakam 5 haneli ise ortaya tıkladıysanız sadece 2-3 rakam girebiliyorsunuz veya virgüllü sayı varsa da örneğin 5 rakam virgülden önce, 2 rakam da virgülden sonraysa direkt decimal kısma yazabiliyorsunuz. Bunu önlemek amacıyla bu textboxa girildiğinde yazmaya başlandığında ilk yazılan rakamın en soldaki rakam olması nasıl sağlanabilir, yani 5 haneyse 5 hanenin hepsini kullanabilmek istiyorum.
.Selectonentry property özelliği tab tuşu ile bu işi yapıyor ama mouse click ile bunu nasıl sağlayabilirim.
Biraz anlatması zor oldu ama şimdiden teşekkürler.

2

Re: textbox içindeki sayı kontrolü

Yanlış anlamadıysam şu işinizi görebilir:

Textbox'ın Inputmask'ine 99999.99

3

Re: textbox içindeki sayı kontrolü

Bir de şunu ekleyebilirsiniz:
Textbox'ın Click Event'ine
this.SelStart =0

4

Re: textbox içindeki sayı kontrolü

GotFocus'ta:

Keyboard '{Ctrl+A}'

olur herhalde.

5

Re: textbox içindeki sayı kontrolü

Çok teşekkürler, her iki yöntem de oldu.
this.SelStart=0 tam istediğimdi

Tekrar ikinize de teşekkürler.