1 Son düzenleyen, avrasya34 (09.11.2012 12:28:30)

Konu: Foxta Çalışırken Exede neden çalışmaz

Visual Fox Pro
thisform.showtips=.t.

WITH this.Parent.grid1
.columncount=-1
.recordsource=""
.recordsource="asilarsondu11"
.SetAll("DynamicforeColor", 'ICASE(ortalama<1,0x0000ff,ortalama<=stok,0xff0000,0x0000ff)')
.headerheight=30
    For T=1 To FCOUNT('asilarsondu11')
        If Mod(T,2)=1
            .Columns(T).header1.BackColor= Rgb(177,255,140)
            .Columns(T).header1.Alignment=2
            .Columns(T).header1.FontBold=.T.
            .Columns(T).BackColor= Rgb(0,255,255)
        Else
            .Columns(T).BackColor=Rgb(217,255,255)
            .Columns(T).header1.BackColor=Rgb(177,255,140)
            .Columns(T).header1.Alignment=2
            .Columns(T).header1.FontBold=.T.
        Endif
    Endfor
.Columns(1).BackColor= RGB(0,255,255)
.Columns(2).BackColor= RGB(0,255,255)
.Columns(3).BackColor= RGB(0,255,255)
.Columns(4).BackColor= RGB(0,255,255)
.Columns(8).BackColor= RGB(0,255,64)
.Columns(9).BackColor= RGB(0,255,255)
.Columns(1).header1.tooltiptext="Kayıtlı Ürün yada Görevler"
.Columns(1).text1.tooltiptext="Kayıtlı Ürün yada Görevler"
.Columns(2).header1.tooltiptext="Faturayla aldıklarınız"
.Columns(2).text1.tooltiptext="Faturayla aldıklarınız"
.Columns(3).header1.tooltiptext="Kullandığınız toplam mıktarlar"
.Columns(3).text1.tooltiptext="Kullandığınız toplam mıktarlar"
.Columns(4).header1.tooltiptext="Şu an stokunuzda bulunması gereken miktar"
.Columns(4).text1.tooltiptext="Şu an stokunuzda bulunması gereken miktar"
.Columns(5).header1.tooltiptext="İlk 4 aylık dönem harcamanız (ocak-nisan)"
.Columns(5).text1.tooltiptext="İlk 4 aylık dönem harcamanız (ocak-nisan)"
.Columns(6).header1.tooltiptext="İkinci 4 aylık dönem harcamanız (mayıs-ağustos)"
.Columns(6).text1.tooltiptext="Son 4 aylık dönem harcamanız (Eylül-Aralık)"
.Columns(7).header1.tooltiptext="Son 4 aylık dönem harcamanız (Eylül-Aralık)"
.Columns(7).text1.tooltiptext="Son 4 aylık dönem harcamanız (Eylül-Aralık"
.Columns(8).header1.tooltiptext="Randevu dosyasına göre 1 yıllık ihtiyacınız"
.Columns(8).text1.tooltiptext="Randevu dosyasına göre 1 yıllık ihtiyacınız"
.Columns(9).header1.tooltiptext="Seçilen aralıkdaki içindeki toplam harcamanız"
.Columns(9).text1.tooltiptext="Seçilen aralıkdaki içindeki toplam harcamanız"
.Columns(10).header1.tooltiptext="Yıllık ortalama harcama mıktarınız"
.Columns(10).text1.tooltiptext="Yıllık ortalama harcama mıktarınız"
ENDWITH

Sorun : Başlıkların tooltiptextleri foxda gözüküyor ama exe yapınca gözükmüyorlar
cevaplar için şimdiden teşekkürler

2

Re: Foxta Çalışırken Exede neden çalışmaz

Exede de calisiyor. Simdi denedim senin kodunla (sadece asilarsondu11 yerine customers kullandim, bir der SetAll('dynamicforecolor' ...) satirini comment yaptim.
Aklima gelen, bir nedenle, o headerin senin dusundugun header olmamasi. Sunu koyup denermisin:

Visual Fox Pro
.Columns(1).header1.Caption="Benim Header"

.Columns(1).header1.tooltiptext="Kayıtlı Ürün yada Görevler"

Gecici olarak boyle yaparak, hakikaten senin kurdugun mu calisyor baksana. belki kodda daha sonra bir yerlerde grid recordsource degisiyor ve degisirken senin kurduklarini ortadan kaldiriyordur.

3

Re: Foxta Çalışırken Exede neden çalışmaz

ilginç bir şekilde olmuyor
akış şöyle
command.click
this.parent.shape1.click

shape.click

Visual Fox Pro
LOCAL yil 

ay=RECCOUNT()-1
Select asi,Sum(miktar) As giren From fatura WHERE gurup1="AŞI" AND !EMPTY(gurup1) Group By 1 Into Cursor fatasigiren11 READWRITE
IF EMPTY(asi)
    DELETE
ENDIF     
SELECT asi,Sum(miktar) As cikan FROM asilama WHERE !EMPTY(asi) GROUP BY 1 INTO cursor aciklacik NOFILTER
SELECT asi,SUM(stok) as stok FROM asilar WHERE !EMPTY(asi) group BY 1 INTO CURSOR asilarstok11 NOFILTER
Select asi,COUNT(asi) As ihtiyac From randevu Group By 1 WHERE !EMPTY(asi) Into Cursor randevulart1 NOFILTER
*** dönemler
Select asi,Sum(miktar) As ilkdort From asilama WHERE (MONTH(atar)=>1 and  MONTH(atar)<4) Group By 1 INTO CURSOR bir
Select asi,Sum(miktar) As orta From asilama WHERE (MONTH(atar)=>4 and  MONTH(atar)<8) Group By 1 INTO CURSOR iki
Select asi,Sum(miktar) As sondort From asilama WHERE MONTH(atar)=>8 Group By 1 INTO CURSOR son
******
Select fatasigiren11.asi, giren,aciklacik.cikan,asilarstok11.stok,bir.ilkdort ,iki.orta,son.sondort,randevulart1.ihtiyac,(ilkdort+orta+sondort) toplam,giren/ay ortalama ;
  from ;
   fatasigiren11 ;
  left Join ;
   aciklacik ;
  on PROPER(fatasigiren11.asi) = PROPER(aciklacik.asi);
  left Join ;
   asilarstok11 ;
  on PROPER(fatasigiren11.asi) = PROPER(asilarstok11.asi);
    left Join ;
   bir ;
  on PROPER(fatasigiren11.asi) = PROPER(bir.asi);
  left Join ;
   iki ;
  on PROPER(fatasigiren11.asi) = PROPER(iki.asi);
  left Join ;
   son ;
  on PROPER(fatasigiren11.asi) = PROPER(son.asi) ;
  left Join ;
   randevulart1 ;
  on PROPER(fatasigiren11.asi) = PROPER(randevulart1.asi);
  INTO CURSOR asilarsondu111
 
SELECT asi, SUM(giren)giren,SUM(cikan) cikan,SUM(stok) stok,SUM(ilkdort) ilkdort,SUM(orta) orta,SUM(sondort) sondort,SUM(ihtiyac) ihtiyac,SUM(toplam) toplam,SUM(ortalama) ortalama;
FROM asilarsondu111 GROUP BY 1 ORDER BY 1 INTO CURSOR asilarsondu11   
LOCAL a,b,c,d,e,f
SUM ilkdort TO b
SUM orta TO c
SUM sondort TO d
m.a=m.b+m.c+m.d
GO TOP
this.Parent.text1.Value=m.a
this.Parent.text2.Value=m.b
this.Parent.text3.Value=m.c
this.Parent.text4.Value=m.d
this.Parent.text1.ToolTipText=STR(m.a)
this.Parent.text2.ToolTipText=STR(m.b)
this.Parent.text3.ToolTipText=STR(m.c)
this.Parent.text4.ToolTipText=STR(m.d)
 
WITH this.Parent.grid1
.columncount=-1
.recordsource=""
.recordsource="asilarsondu11"
*.SetAll("DynamicforeColor", 'ICASE(ortalama<1,0x0000ff,ortalama<=stok,0xff0000,0x0000ff)')
.headerheight=30
    For T=1 To FCOUNT('asilarsondu11')
        If Mod(T,2)=1
            .Columns(T).header1.BackColor= Rgb(177,255,140)
            .Columns(T).header1.Alignment=2
            .Columns(T).header1.FontBold=.T.
            .Columns(T).BackColor= Rgb(0,255,255)
        Else
            .Columns(T).BackColor=Rgb(217,255,255)
            .Columns(T).header1.BackColor=Rgb(177,255,140)
            .Columns(T).header1.Alignment=2
            .Columns(T).header1.FontBold=.T.
        Endif
    Endfor
.Columns(1).BackColor= RGB(0,255,255)
.Columns(2).BackColor= RGB(0,255,255)
.Columns(3).BackColor= RGB(0,255,255)
.Columns(4).BackColor= RGB(0,255,255)
.Columns(8).BackColor= RGB(0,255,64)
.Columns(9).BackColor= RGB(0,255,255)
.Columns(1).header1.tooltiptext="Kayıtlı Ürün yada Görevler"
.Columns(1).text1.tooltiptext="Kayıtlı Ürün yada Görevler"
.Columns(2).header1.tooltiptext="Faturayla aldıklarınız"
.Columns(2).text1.tooltiptext="Faturayla aldıklarınız"
.Columns(3).header1.tooltiptext="Kullandığınız toplam mıktarlar"
.Columns(3).text1.tooltiptext="Kullandığınız toplam mıktarlar"
.Columns(4).header1.tooltiptext="Şu an stokunuzda bulunması gereken miktar"
.Columns(4).text1.tooltiptext="Şu an stokunuzda bulunması gereken miktar"
.Columns(5).header1.tooltiptext="İlk 4 aylık dönem harcamanız (ocak-nisan)"
.Columns(5).text1.tooltiptext="İlk 4 aylık dönem harcamanız (ocak-nisan)"
.Columns(6).header1.tooltiptext="İkinci 4 aylık dönem harcamanız (mayıs-ağustos)"
.Columns(6).text1.tooltiptext="Son 4 aylık dönem harcamanız (Eylül-Aralık)"
.Columns(7).header1.tooltiptext="Son 4 aylık dönem harcamanız (Eylül-Aralık)"
.Columns(7).text1.tooltiptext="Son 4 aylık dönem harcamanız (Eylül-Aralık"
.Columns(8).header1.tooltiptext="Randevu dosyasına göre 1 yıllık ihtiyacınız"
.Columns(8).text1.tooltiptext="Randevu dosyasına göre 1 yıllık ihtiyacınız"
.Columns(9).header1.tooltiptext="Seçilen aralıkdaki içindeki toplam harcamanız"
.Columns(9).text1.tooltiptext="Seçilen aralıkdaki içindeki toplam harcamanız"
.Columns(10).header1.tooltiptext="Yıllık ortalama harcama mıktarınız"
.Columns(10).text1.tooltiptext="Yıllık ortalama harcama mıktarınız"
ENDWITH     
*this.Parent.Refresh

4 Son düzenleyen, avrasya34 (09.11.2012 15:49:34)

Re: Foxta Çalışırken Exede neden çalışmaz

Formdaki hiçbir gridde tooltiptextler çalışmıyor. diğer objelerde sorun yok

5 Son düzenleyen, KONURALP (09.11.2012 16:02:29)

Re: Foxta Çalışırken Exede neden çalışmaz

griddeki   allowcellcelection özelliğinin   .t. veya .f. olmasına göre değişiyor olabilir mi?
deneyemedim ama aklıma geldi

6 Son düzenleyen, ugurlu2001 (09.11.2012 17:13:51)

Re: Foxta Çalışırken Exede neden çalışmaz

Aşağıdaki linkde konu ile ilgili açıklamalar var :

http://msdn.microsoft.com/en-us/library … .80).aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d2fzdebz(v=vs.80).aspx

Birde Stefan Wuebbe nin aşağıdaki örneği var

http://www.foxite.com/archives/tooltips … 293244.htm

Visual Fox Pro
* Author : Stefan Wuebbe

CLEAR
 
LOCAL oForm as Form
oForm = CREATEOBJECT('TestForm')
oForm.Show(1)
RETURN
 
DEFINE CLASS TestForm as Form
    ShowTips = .T.
    AutoCenter = .T.
    DataSession = 2
    AllowOutput = .F.
 
    PROCEDURE Load
        CREATE CURSOR temp (col1 C(5), col2 C(5))
        LOCAL i, c
        FOR i = 1 TO 10
            c = REPLICATE(CHR(i+64),5)
            INSERT INTO temp VALUES (c,c)
        ENDFOR
        GO TOP IN temp
    ENDPROC
    ADD OBJECT Grid1 as myGrid WITH ;
        Left = 5, Top = 5
ENDDEFINE
 
DEFINE CLASS myGrid as Grid
    cToolTipText = ''
    PROCEDURE ToolTipText_Access()
        RETURN This.cToolTipText
    ENDIF
    PROCEDURE Init
        LOCAL loColumn as Column
        FOR EACH loColumn IN This.Columns
            BINDEVENT(m.loColumn.Header1,'MouseMove', This,'GetToolTipText')
        ENDFOR
    ENDPROC
    PROCEDURE Destroy
        UNBINDEVENTS(This)
    ENDPROC
    PROCEDURE GetToolTipText(nButton, nShift, nXCoord, nYCoord)
        LOCAL laEvents[1]
        AEVENTS(laEvents,0)
        This.cToolTipText = IIF(VARTYPE(laEvents[1])='O', laEvents[1].Caption,'')
 
        * test output
        ? This.cToolTipText
    ENDPROC
ENDDEFINE

Umarım örnek yardımcı olur.

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

7

Re: Foxta Çalışırken Exede neden çalışmaz

Birde bu örnek var :

http://www.tek-tips.com/faqs.cfm?fid=3064

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

8

Re: Foxta Çalışırken Exede neden çalışmaz

Hocam yardımların için teşekkürler..
Bakalım bu örneklerden sorunumu halletmeyi becerebilecekmiyim ?