1

Konu: Outlook mail kontrolde sıkıntı

Merhaba. outlook bağlantısı ile mail kontrolü yapıyor ve listeliyorum. Burdan bulduğum kod ve MSDN yardımı ile baya güzel oldu. Ancak şöyle bir sıkıntım var.
Bir klasör oluşturup içerisinde tekrar bir klasör oluşturduğumda ve bunun içerisine mail koyduğumda maili yakalayamıyorum.
Yani klasör altındaki mailleri listeleyebiliyorum fakat klasörün altında kalan diğer klasör içindeki mailleri listeleyemiyorum. Tespiti nasıl yapabilirm ?

Visual Fox Pro
FOR EACH lFolder IN oKlasorler

  IF lFolder.DefaultItemType = 0 && mail
      FOR EACH oMail IN lFolder.Items
        SELECT postalar
        APPEND BLANK
        replace postalar.okunma     WITH omail.UnRead
 
        IF public_outlook_guvenlik=0
            replace postalar.gon_eposta WITH ALLTRIM(oMail.SenderEmailAddress)
            replace postalar.gon_ad     WITH ALLTRIM(oMail.SenderName)
        ENDIF
 
        IF public_kurum_kont=0
            replace postalar.gon_tip     WITH ALLTRIM(oMail.SenderEmailType)
        ENDIF
 
        replace postalar.konu         WITH ALLTRIM(oMail.Subject)
        replace postalar.ek_sayi     WITH omail.Attachments.count
 
        replace postalar.user_tar     WITH oMail.CreationTime
        replace postalar.duzen_tar     WITH omail.LastModificationTime
 
        replace postalar.onayid     WITH oMail.EntryID
        replace postalar.klasor_adi WITH lFolder.name
  ENDIF
ENDFOR