1 Son düzenleyen, onders (18.03.2012 09:29:30)

Konu: formdan form çağırma

Bir formdan başka bir formu çağırıyorum.

2. formdan bir bilgi alıp bu bilgiyi 1. forma taşımak istiyorum.

ama 2. formu
"        thisform.Release"

ile kapattığımda

1. form da kapanıyor.

1. form kapanmadan 1. forma nasıl dönebilirim ?

2

Re: formdan form çağırma

Birinci form niye kapansın ki. Bence onu nasıl yapıyorsan onu yapma yeter.

3 Son düzenleyen, onders (18.03.2012 14:09:49)

Re: formdan form çağırma

"        thisform.Release"

komutunu görünce hem 1. hem 2. form kapanıyor...

amacım sadece 2. formu kapatıp 1. forma dönmek ...

4

Re: formdan form çağırma

Ben çok form'dan başka bir form'u, ordan başka bir form'u vs. çağrıyorum; ama Thisform.Release bugüne kadar senin belirtiğin davranışı hiç göstermedi bende.
Acaba senin Form'un bir Class mı? O zaman ben Hide ile kapatıyorum ve sonra değişkeni release ediyorum.

Bir projenin bitmesi için 3 seçenek vardır: hızlı, ucuz, iyi. Bu seçeneklerden iki tanesini seçiniz.

5

Re: formdan form çağırma

Kodlar aşağıdadır.

KES03.PRG den(1. FORM) "ARA" TUŞUNA basılarak KES04.PRG(2.FORM) çağrılıyor.
KES04.PRG de işimiz bitince "ÇIKIŞ "TUŞUNA basılıyor.
AMA SADECE KES04.PRG(FORM2) den çıkılacağına 1 FORMDAN da çıkılıyor.

2. FORMU(EKRANI) kapatıp 1. FORMA(EKRANA) geçmem için kodlarda nasıl bir değişiklik yapmam gerekiyor ?

Teşekkürler.

KES03.PRG
-------------------------------
CLOSE ALL
SET TALK OFF
SET NOTIFY OFF
ON ERROR DO HATA

Public oForm
oForm = Createobject("acente1")
oForm.Show(1)

Define Class acente1 As Form
  DataSession = 2
  Top    = 2
  Left   = 50
  Height = 450 
  Width  = 515
  Name   = "acente1"
  Caption = "Boya Stok Kartı"
  Icon = "BLUE.ico"
   

  orecord = .Null.

  Add Object lblno As Label With ;
    left = 5, Top = 5,  Caption = "Boya No         :", AutoSize=.T.

  Add Object lbladi As Label With ;
    left = 5, Top = 30, Caption = "Boya Adı         :", AutoSize=.T.

  Add Object lblmin As Label With ;
    left = 5, Top = 55, Caption = "Min.Adet         :", AutoSize=.T.


  Add Object txtNo As myTextBox With ;
      Top = 2, ;
      left = 95, ;
      Width = 35, ;
      BackColor = 65535, ;
      InputMask = "999", ;
      Enabled = .F.

  Add Object txtAdi As myTextBox With ;
      Top = 27, ;
      left = 95, ;
      Width = 225, ;
      BackColor = 65535, ;
      InputMask = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", ;
      Enabled = .F.

Add Object txtmin As myTextBox With ;
     Top = 52, ;
     left = 95, ;
     Width = 85, ;
     BackColor = 65535, ;
     InputMask = "9999,999.99", ;
     Enabled = .F.

     
       
             
   Add Object cmdNew as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Yeni Kayıt', ;
        Enabled = .t.

    Add Object cmdSave as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kaydet', ;
        Visible = .f.

    Add Object cmdSave2 as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kaydet', ;
        Visible = .f.
       
    Add Object cmdEdit as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Düzenle', ;
        Enabled = .t.

    Add Object cmdAra as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 315, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Ara', ;
        Enabled = .t.


    Add Object cmdCancel as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'İptal', ;
        Visible = .f.

    Add Object cmdUpdate as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kayıt', ;
        Visible = .f.

    Add Object cmdDelete as CommandButton With ;
        Top = 62, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Sil', ;
        Enabled = .t.

    Add Object cmdClose as CommandButton With ;
        Top = 92, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Çıkış'


    Add Object cmdkodu as CommandButton With ;
        Top = 152, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'No'

    Add Object cmdadi as CommandButton With ;
        Top = 182, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Adı'


    Add Object grdListe as myGrid


    Procedure cmdNew.Click
        ppNew()
    EndProc

    Procedure cmdSave.Click
        ppSave()
    EndProc

    Procedure cmdSave2.Click
        ppSave2()
    EndProc

    Procedure cmdCancel.Click
        ppCancel()
    EndProc     

    Procedure cmdEdit.Click
        ppEdit()
    EndProc

    Procedure cmdAra.Click
        ppAra()
    EndProc

    Procedure cmdDelete.Click
        ppDelete()
    EndProc   
   
    Procedure cmdClose.Click
        thisform.Release
    EndProc

    Procedure cmdkodu.Click
        ppkodu()
    EndProc   

    Procedure cmdadi.Click
        ppadi()
    EndProc   

     
  Procedure Load
    SET TALK OFF
    SET NOTIFY OFF
    SET DELE ON
    SET ESCAPE  OFF
    SET ECHO    OFF
    SET TALK    OFF
    SET DATE TO BRITI
    SET CENT ON
    set safe off

     SELE 1
     USE boya INDEX boya1,boya2

     SELE 99
     USE log INDEX log1


     SELE 1

  Endproc

Enddefine
******************************************************************
Define Class myTextBox as TextBox
******************************************************************
    Enabled = .f.
    DisabledForeColor = Rgb(0,0,0)
    SelectOnEntry = .t.
EndDefine

******************************************************************
Procedure ppNew
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppSave
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppSave2
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppCancel
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppEdit
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppAra
******************************************************************
    With oForm

         DO KES04

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppDelete
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppkodu
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppadi
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Define Class myGrid as Grid
******************************************************************
*    Top = 62
    Top = 85
    Left = 2
    Height = 355
    Width = 400
    ColumnCount = 3
    DeleteMark = .F.
    RecordMark = .t.
    ReadOnly = .T.
    RecordSource = "boya"
    ScrollBars = 3
    GridLineColor = Rgb(192,192,192)
   
    Procedure Init
        With this

            .Column1.Header1.Caption = 'Sıra'
            .Column1.Width = 35       
            .Column1.ControlSource = "boya.no"

            .Column2.Header1.Caption = 'Adı'
            .Column2.Width = 250       
            .Column2.ControlSource = "boya.adi"

           .Column3.Header1.Caption = 'Min.Adet'
           .Column3.Width = 80       
             .Column3.InputMask = "9999,999.99"
           .Column3.ControlSource = "boya.min"

        EndWith
    this.SetAll('Enabled',.f.,'textbox')
    this.SetAll('DisabledForeColor',0,'textbox')

    EndProc
   
    Procedure AfterRowColChange
        Lparameters nColIndex
        DoDefault(nColIndex)
        With oForm

            .txtno.Value     = No
            .txtadi.Value     = Adi
            .txtMin.Value     = Min

        EndWith
       Thisform.Refresh()
    EndProc
EndDefine
-------------------------------

KES04.PRG
-------------------------------

CLOSE ALL
SET TALK OFF
SET NOTIFY OFF
ON ERROR DO HATA

Public oForm
oForm = Createobject("acente2")
oForm.Show(1)

Define Class acente2 As Form
  DataSession = 2
  Top    = 2
  Left   = 50
  Height = 450 
  Width  = 515
  Name   = "acente2"
  Caption = "Vernik Stok Kartı"
  Icon = "BLUE.ico"
   

  orecord = .Null.

  Add Object lblno As Label With ;
    left = 5, Top = 5,  Caption = "Vernik No        :", AutoSize=.T.

  Add Object lbladi As Label With ;
    left = 5, Top = 30, Caption = "Vernik Adı        :", AutoSize=.T.

  Add Object lblmin As Label With ;
    left = 5, Top = 55, Caption = "Min.Adet          :", AutoSize=.T.  Add Object txtNo As myTextBox With ;
      Top = 2, ;
      left = 95, ;
      Width = 35, ;
      BackColor = 65535, ;
      InputMask = "999", ;
      Enabled = .F.

  Add Object txtAdi As myTextBox With ;
      Top = 27, ;
      left = 95, ;
      Width = 225, ;
      BackColor = 65535, ;
      InputMask = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", ;
      Enabled = .F.

Add Object txtmin As myTextBox With ;
     Top = 52, ;
     left = 95, ;
     Width = 85, ;
     BackColor = 65535, ;
     InputMask = "9999,999.99", ;
     Enabled = .F.

       
             
   Add Object cmdNew as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Yeni Kayıt', ;
        Enabled = .t.

    Add Object cmdSave as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kaydet', ;
        Visible = .f.

    Add Object cmdSave2 as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kaydet', ;
        Visible = .f.
       
    Add Object cmdEdit as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Düzenle', ;
        Enabled = .t.

    Add Object cmdCancel as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'İptal', ;
        Visible = .f.

    Add Object cmdUpdate as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kayıt', ;
        Visible = .f.

    Add Object cmdDelete as CommandButton With ;
        Top = 62, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Sil', ;
        Enabled = .t.

    Add Object cmdClose as CommandButton With ;
        Top = 92, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Çıkış'


    Add Object cmdkodu as CommandButton With ;
        Top = 152, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'No'

    Add Object cmdadi as CommandButton With ;
        Top = 182, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Adı'


    Add Object grdListe as myGrid


    Procedure cmdNew.Click
        ppNew()
    EndProc

    Procedure cmdSave.Click
        ppSave()
    EndProc

    Procedure cmdSave2.Click
        ppSave2()
    EndProc

    Procedure cmdCancel.Click
        ppCancel()
    EndProc     

    Procedure cmdEdit.Click
        ppEdit()
    EndProc

    Procedure cmdDelete.Click
        ppDelete()
    EndProc   
   
    Procedure cmdClose.Click
        thisform.Release
    EndProc

    Procedure cmdkodu.Click
        ppkodu()
    EndProc   

    Procedure cmdadi.Click
        ppadi()
    EndProc   

     
  Procedure Load
    SET TALK OFF
    SET NOTIFY OFF
    SET DELE ON
    SET ESCAPE  OFF
    SET ECHO    OFF
    SET TALK    OFF
    SET DATE TO BRITI
    SET CENT ON
    set safe off

     SELE 1
     USE Vernik INDEX Vernik1,Vernik2

     SELE 99
     USE log INDEX log1

     SELE 1

  Endproc

Enddefine
******************************************************************
Define Class myTextBox as TextBox
******************************************************************
    Enabled = .f.
    DisabledForeColor = Rgb(0,0,0)
    SelectOnEntry = .t.
EndDefine

******************************************************************
Procedure ppNew
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppSave
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppSave2
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppCancel
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppEdit
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppDelete
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppkodu
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppadi
******************************************************************
    With oForm

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Define Class myGrid as Grid
******************************************************************
    Top = 85
    Left = 2
    Height = 355
    Width = 400
    ColumnCount = 3
    DeleteMark = .F.
    RecordMark = .t.
    ReadOnly = .T.
    RecordSource = "Vernik"
    ScrollBars = 3
    GridLineColor = Rgb(192,192,192)
   
    Procedure Init
        With this

            .Column1.Header1.Caption = 'Sıra'
            .Column1.Width = 35       
            .Column1.ControlSource = "Vernik.no"

            .Column2.Header1.Caption = 'Adı'
            .Column2.Width = 250       
            .Column2.ControlSource = "Vernik.adi"

           .Column3.Header1.Caption = 'Min.Adet'
           .Column3.Width = 80       
             .Column3.InputMask = "9999,999.99"
           .Column3.ControlSource = "Vernik.min"

        EndWith
    this.SetAll('Enabled',.f.,'textbox')
    this.SetAll('DisabledForeColor',0,'textbox')

    EndProc
   
    Procedure AfterRowColChange
        Lparameters nColIndex
        DoDefault(nColIndex)
        With oForm
            .txtno.Value     = No
            .txtadi.Value     = Adi
            .txtMin.Value     = Min
        EndWith
       Thisform.Refresh()
    EndProc
EndDefine
-------------------------------

6

Re: formdan form çağırma

İki formun adıda oForm olmamalı. oForm1, oForm2 şeklinde farklı isimler verilmesi gerekir.

7

Re: formdan form çağırma

Birol ,
Teşekkürler.

1. forma geri dönebildim.

Ama şimdi farkettiğim 2. bir sorun çıktı.

"ARA" tuşuna basıldığında
1. FORMUN GRIDI yok oluyor.


    Add Object grdListe2 as myGrid2
******************************************************************
Define Class myGrid2 as Grid
******************************************************************

şeklinde GRID in de ismini değiştirdiğim halde
1. FORMdaki grid boşalıyor.

Çözümü nedir ?KES04.PRG nin yeni hali.
-----------------------------------------
CLOSE ALL
SET TALK OFF
SET NOTIFY OFF
ON ERROR DO HATA

Public oForm2
oForm2 = Createobject("acente2")
oForm2.Show(1)

Define Class acente2 As Form
  DataSession = 2
  Top    = 2
  Left   = 50
  Height = 450 
  Width  = 515
  Name   = "acente2"
  Caption = "Vernik Stok Kartı"
  Icon = "BLUE.ico"
   

  orecord = .Null.

  Add Object lblno As Label With ;
    left = 5, Top = 5,  Caption = "Vernik No        :", AutoSize=.T.

  Add Object lbladi As Label With ;
    left = 5, Top = 30, Caption = "Vernik Adı        :", AutoSize=.T.

  Add Object lblmin As Label With ;
    left = 5, Top = 55, Caption = "Min.Adet          :", AutoSize=.T.  Add Object txtNo As myTextBox With ;
      Top = 2, ;
      left = 95, ;
      Width = 35, ;
      BackColor = 65535, ;
      InputMask = "999", ;
      Enabled = .F.

  Add Object txtAdi As myTextBox With ;
      Top = 27, ;
      left = 95, ;
      Width = 225, ;
      BackColor = 65535, ;
      InputMask = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", ;
      Enabled = .F.

Add Object txtmin As myTextBox With ;
     Top = 52, ;
     left = 95, ;
     Width = 85, ;
     BackColor = 65535, ;
     InputMask = "9999,999.99", ;
     Enabled = .F.

       
             
   Add Object cmdNew as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Yeni Kayıt', ;
        Enabled = .t.

    Add Object cmdSave as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kaydet', ;
        Visible = .f.

    Add Object cmdSave2 as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kaydet', ;
        Visible = .f.
       
    Add Object cmdEdit as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Düzenle', ;
        Enabled = .t.

    Add Object cmdCancel as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'İptal', ;
        Visible = .f.

    Add Object cmdUpdate as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kayıt', ;
        Visible = .f.

    Add Object cmdDelete as CommandButton With ;
        Top = 62, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Sil', ;
        Enabled = .t.

    Add Object cmdClose as CommandButton With ;
        Top = 92, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Çıkış'


    Add Object cmdkodu as CommandButton With ;
        Top = 152, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'No'

    Add Object cmdadi as CommandButton With ;
        Top = 182, ;
        Left = 415, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Adı'


    Add Object grdListe2 as myGrid2


    Procedure cmdNew.Click
        ppNew()
    EndProc

    Procedure cmdSave.Click
        ppSave()
    EndProc

    Procedure cmdSave2.Click
        ppSave2()
    EndProc

    Procedure cmdCancel.Click
        ppCancel()
    EndProc     

    Procedure cmdEdit.Click
        ppEdit()
    EndProc

    Procedure cmdDelete.Click
        ppDelete()
    EndProc   
   
    Procedure cmdClose.Click
        thisform.Release
    EndProc

    Procedure cmdkodu.Click
        ppkodu()
    EndProc   

    Procedure cmdadi.Click
        ppadi()
    EndProc   

     
  Procedure Load
    SET TALK OFF
    SET NOTIFY OFF
    SET DELE ON
    SET ESCAPE  OFF
    SET ECHO    OFF
    SET TALK    OFF
    SET DATE TO BRITI
    SET CENT ON
    set safe off

     SELE 1
     USE Vernik INDEX Vernik1,Vernik2

     SELE 99
     USE log INDEX log1

     SELE 1

  Endproc

Enddefine
******************************************************************
Define Class myTextBox as TextBox
******************************************************************
    Enabled = .f.
    DisabledForeColor = Rgb(0,0,0)
    SelectOnEntry = .t.
EndDefine

******************************************************************
Procedure ppNew
******************************************************************
    With oForm2

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppSave
******************************************************************
    With oForm2

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppSave2
******************************************************************
    With oForm2

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppCancel
******************************************************************
    With oForm2

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppEdit
******************************************************************
    With oForm2

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppDelete
******************************************************************
    With oForm2

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppkodu
******************************************************************
    With oForm2

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Procedure ppadi
******************************************************************
    With oForm2

    EndWith
EndProc

******************************************************************
Define Class myGrid2 as Grid
******************************************************************
    Top = 85
    Left = 2
    Height = 355
    Width = 400
    ColumnCount = 3
    DeleteMark = .F.
    RecordMark = .t.
    ReadOnly = .T.
    RecordSource = "Vernik"
    ScrollBars = 3
    GridLineColor = Rgb(192,192,192)
   
    Procedure Init
        With this

            .Column1.Header1.Caption = 'Sıra'
            .Column1.Width = 35       
            .Column1.ControlSource = "Vernik.no"

            .Column2.Header1.Caption = 'Adı'
            .Column2.Width = 250       
            .Column2.ControlSource = "Vernik.adi"

           .Column3.Header1.Caption = 'Min.Adet'
           .Column3.Width = 80       
             .Column3.InputMask = "9999,999.99"
           .Column3.ControlSource = "Vernik.min"

        EndWith
    this.SetAll('Enabled',.f.,'textbox')
    this.SetAll('DisabledForeColor',0,'textbox')

    EndProc
   
    Procedure AfterRowColChange
        Lparameters nColIndex
        DoDefault(nColIndex)
        With oForm2
            .txtno.Value     = No
            .txtadi.Value     = Adi
            .txtMin.Value     = Min
        EndWith
       Thisform.Refresh()
    EndProc
EndDefine
-----------------------------------------

8 Son düzenleyen, cetinbasoz (09.04.2012 14:16:56)

Re: formdan form çağırma

Daha girisinde:

Visual Fox Pro
CLOSE ALL

var:) Ne gerek var ki DataSession = 2 olan bir formu cagirirken Close All kullaniyorsun.

Not: Set talk off' da orada anlamsiz. Set Talk datasession'a bagli. O noktada degistirdigin cagiran formun SET TALK'u.

9

Re: formdan form çağırma

Çetin,

Teşekkürler.

CLOSE ALL u unutmuşum.
Close All u KES04.PRG den silince sorun çözüldü.

10

Re: formdan form çağırma

Bir sorun kaldı yine de.

2. FORMU çağırdığımda.
2. fORMUN gridi üzeride aşağı yukarı hareket ederken
2. FORMUN DATASINDAKİ BİLGİLER

---------------------------------------------
  Add Object txtNo As myTextBox With ;
      Top = 2, ;
      left = 95, ;
      Width = 35, ;
      BackColor = 65535, ;
      InputMask = "999", ;
      Enabled = .F.

  Add Object txtAdi As myTextBox With ;
      Top = 27, ;
      left = 95, ;
      Width = 225, ;
      BackColor = 65535, ;
      InputMask = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", ;
      Enabled = .F.

Add Object txtmin As myTextBox With ;
     Top = 52, ;
     left = 95, ;
     Width = 85, ;
     BackColor = 65535, ;
     InputMask = "9999,999.99", ;
     Enabled = .F
---------------------------------------------

değerleri 1. formda gözüküyor.

Nasıl düzeltebilirim ?

11

Re: formdan form çağırma

Valla o problemi nasil yaratabilecegimi bilmiyorum. Olmayan problem hakkinda hic fikrim yok. Aklima lockscreen geliyor ama o da tam aciklamaz.

not: Daha dogrusu ne dedigini bile anlamiyorum. Soyle kopyeleyip calistirilabileck sekilde kod versen bakardim.