1 Son düzenleyen, ugurlu2001 (01.03.2007 12:52:09)

Konu: "Feature is not available" Hata Mesajı.

Merhabalar;

Kullanmakta olduğum bir formun Command button 'un da SET komutunu vererek aktif olanTABLE ları listelemek ve içeriklerini aktif olarak görmek istiyorum. Bu komutu verdiğimde aldığım hata kodu 1001 hata mesajı " Feature is not available " Daha önce bu özelliği kullandığımı hatırlıyorum. Ancak her ne yaptıysam artık bu hatanın önüne geçemiyoırum.  Kullandığım kodun bir kısmı şöyle

Visual Fox Pro
IF LEN(ALLTRIM(Gl_PFiltre)) > 0 && Gl_PFiltre var, silinecek

    SET EXCLUSIVE ON
 
    IF SUBSTR(Gl_PFiltre,LEN(Gl_PFiltre)-3,4) = '.DBF'
        Gl_PFiltre = Gl_PFiltre
    ELSE && Sonuna .DBF Ekle
        Gl_PFiltre = ALLTRIM(Gl_PFiltre) + '.DBF'
    ENDIF
    USE &Gl_PFiltre
    ZAP
    USE
    DELETE FILE &Gl_PFiltre
    Gl_PFiltre = ""
    SET EXCLUSIVE OFF
ENDIF
 
 
DO CASE
    CASE ThisForm.G_Banko.Value = "HEPSİ" && BM ve ER, Tüm ürünler var, Bu kısım gözardı ediliyor.
        PArananP1    = PArananP1
    CASE ThisForm.G_Banko.Value = "BM"
        PArananP1 = PArananP1 + "Banko='BM'" + " AND "
    OTHERWISE
        PArananP1 = PArananP1 + "Banko<>'BM'" + " AND "
ENDCASE
 
*/ Firma Kodu, Bölge Kodu ve Firma Adı
*/ Eğer Hepsi boş ise bu filtre yok.
 
IF     ThisForm.G_FirmaKod.Value = "HEPSİ" AND ;
    LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_BolgeKod.Value)) = 0 AND ;
    LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_FirmaAd.Value)) = 0
        PArananP2 = PArananP2
ELSE && Her hangi bir Kriter var.
 
    IF ThisForm.G_FirmaKodN.Value <> 1
        IF ALLTRIM(ThisForm.G_FirmaKod.Value) <> "HEPSİ"
            PArananP2 = PArananP2 + "Kod='"  + ALLTRIM(ThisForm.G_FirmaKod.Value) + "' AND "
        ENDIF
    ELSE
        PArananP2 = PArananP2 + "Kod!='" + ALLTRIM(ThisForm.G_FirmaKod.Value) + "' AND "
    ENDIF
 
    IF LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_BolgeKod.Value)) <> 0
 
        IF ThisForm.G_BolgeKodN.Value <> 1
            PArananP2 = PArananP2 + "BolgeKod='" +  ALLTRIM(ThisForm.G_BolgeKod.Value) + "' AND "
        ELSE
            PArananP2 = PArananP2 + "BolgeKod!='" + ALLTRIM(ThisForm.G_BolgeKod.Value) + "' AND "
        ENDIF
 
    ENDIF
 
    IF LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_firmaAd.Value)) <> 0
 
        IF ThisForm.G_firmaAdN.Value <> 1
            PArananP2 = PArananP2 + "HesaAdi='" +  ALLTRIM(ThisForm.G_firmaAd.Value) + "' AND "
        ELSE
            PArananP2 = PArananP2 + "HesAdi!='" + ALLTRIM(ThisForm.G_firmaAd.Value) + "' AND "
        ENDIF
 
    ENDIF
 
ENDIF
 
*/
 
IF LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_Mod11.Value)) <> 0 OR LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_Mod12.Value)) <> 0
    IF ThisForm.G_ModN.Value = 0
 
        IF LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_Mod11.Value)) <> 0
            PArananP3 =  PArananP3 + "AtlKod>='" + ALLTRIM(ThisForm.G_Mod11.Value) + "' AND "
        ENDIF
 
        IF LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_Mod12.Value)) <> 0
            PArananP3 =  PArananP3 + "AtlKod<='" + ALLTRIM(ThisForm.G_Mod12.Value) + "' AND "
        ENDIF
 
    ELSE && !( AtlKod>= (+) AtlKod<= ) durumu
        PArananP3 =  PArananP3 + ;
                     "!(" + "AtlKod>='" + ALLTRIM(ThisForm.G_Mod11.Value) + "' AND " + ;
                     "AtlKod<='" + ALLTRIM(ThisForm.G_Mod12.Value) + "') AND "
    ENDIF
ENDIF
 
IF LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_Barkod11.Value)) <> 0 OR LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_Barkod12.Value)) <> 0
 
    IF ThisForm.G_BarkodN.Value = 0
 
        IF LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_Barkod11.Value)) <> 0
            PArananP3 =  PArananP3 + "Kod>='" + ALLTRIM(ThisForm.G_Barkod11.Value) + "' AND "
        ENDIF
 
        IF LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_Barkod12.Value)) <> 0
            PArananP3 =  PArananP3 + "Kod<='" + ALLTRIM(ThisForm.G_Barkod12.Value) + "' AND "
        ENDIF
 
    ELSE && !( AtlKod>= (+) AtlKod<= ) durumu
        PArananP3 =  PArananP3 + ;
                     "!(" + "AtlKod>='" + ALLTRIM(ThisForm.G_Barkod11.Value) + "' AND " + ;
                     "AtlKod<='" + ALLTRIM(ThisForm.G_Barkod12.Value) + "') AND "
    ENDIF
 
ENDIF
 
IF ALLTRIM(ThisForm.G_PirTur.Value) <> "HEPSİ"
    IF ThisForm.G_PirTurN.Value = 0
        PArananP3 = PArananP3 + "Turkod='"  + ALLTRIM(ThisForm.G_PirTur.Value) + "' AND "
    ELSE
        PArananP3 = PArananP3 + "Turkod<>'" + ALLTRIM(ThisForm.G_PirTur.Value) + "' AND "
    ENDIF
ENDIF
 
IF LEN(ALLTRIM(ThisForm.G_Aciklama.Value)) <> 0
    IF ThisForm.G_AciklamaN.Value = 0
        PArananP3 = PArananP3 + "Aciklama='"  + ALLTRIM(ThisForm.G_Aciklama.Value) + "' AND "
    ELSE
        PArananP3 = PArananP3 + "Aciklama<>'" + ALLTRIM(ThisForm.G_Aciklama.Value) + "' AND "
    ENDIF
ENDIF
 
IF ALLTRIM(ThisForm.G_Uretici.Value) <> "HEPSİ"
    PArananP3 = PArananP3 + "UrtKod='"  + ALLTRIM(ThisForm.G_Uretici.Value) + "' AND "
ENDIF
 
IF ALLTRIM(ThisForm.G_UrtDur.Value) <> "HEPSİ"
    IF ALLTRIM(ThisForm.G_UrtDur.Value) = "S"
        PArananP3 = PArananP3 + "UrtDur='S' AND "
    ELSE
        PArananP3 = PArananP3 + "UrtDur<>'S' AND "
    ENDIF
ENDIF
 
DO CASE
    CASE ThisForm.g_Elde0.Value = 1
        PArananP3 = PArananP3 + "Adet=0" + " AND "
    CASE ThisForm.g_EldeN0.Value = 1
        PArananP3 = PArananP3 + "Adet<>0" + " AND "
    OTHERWISE
        IF ThisForm.G_Elde11.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "Adet>=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Elde11.Value)) + " AND "
        ENDIF
        IF ThisForm.G_Elde12.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "Adet<=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Elde12.Value)) + " AND "
        ENDIF
ENDCASE
 
DO CASE
    CASE ThisForm.G_Sat0.Value = 1
        PArananP3 = PArananP3 + "SatAdet=0" + " AND "
    CASE ThisForm.G_SatN0.Value = 1
        PArananP3 = PArananP3 + "SatAdet<>0" + " AND "
    OTHERWISE
        IF ThisForm.G_Sat11.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "SatAdet>=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Sat11.Value)) + " AND "
        ENDIF
        IF ThisForm.G_Sat12.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "SatAdet<=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Sat12.Value)) + " AND "
        ENDIF
ENDCASE
 
DO CASE
    CASE ThisForm.G_Urt0.Value = 1
        PArananP3 = PArananP3 + "UrtAdet=0" + " AND "
    CASE ThisForm.G_UrtN0.Value = 1
        PArananP3 = PArananP3 + "UrtAdet<>0" + " AND "
    OTHERWISE
        IF ThisForm.G_Urt11.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "UrtAdet>=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Urt11.Value)) + " AND "
        ENDIF
        IF ThisForm.G_Urt12.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "UrtAdet<=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Urt12.Value)) + " AND "
        ENDIF
ENDCASE
 
*/
IF ThisForm.G_UrtTarih11.Value <> CTOD("  .  .    ")
    PArananP3 = PArananP3 + "UrtBasTar>=CTOD('" + ThisForm.G_UrtTarih11.Text + "')" + " AND "
    PFiltre1  = PFiltre1  + "UrtBasTar>=CTOD('" + ThisForm.G_UrtTarih11.Text + "')" + " AND "
ENDIF
 
IF ThisForm.G_UrtTarih12.Value <> CTOD("  .  .    ")
    PArananP3 = PArananP3 + "UrtBasTar<=CTOD('" + ThisForm.G_UrtTarih12.Text + "')"  + " AND "
    PFiltre1  = PFiltre1 + "UrtBasTar<=CTOD('" + ThisForm.G_UrtTarih12.Text + "')"  + " AND "
ENDIF
 
*/
IF ThisForm.G_SatTarih11.Value <> CTOD("  .  .    ")
    PArananP3 = PArananP3 + "SatTarih>=CTOD('" + ThisForm.G_SatTarih11.Text + "')" + " AND "
    PFiltre2  = PFiltre2  + "SatTarih>=CTOD('" + ThisForm.G_SatTarih11.Text + "')" + " AND "
ENDIF
 
IF ThisForm.G_SatTarih12.Value <> CTOD("  .  .    ")
    PArananP3 = PArananP3 + "SatTarih<=CTOD('" + ThisForm.G_SatTarih12.Text + "')"  + " AND "
    PFiltre2  = PFiltre2 + "SatTarih<=CTOD('" + ThisForm.G_SatTarih12.Text + "')"  + " AND "
ENDIF
 
IF ThisForm.G_Maliyet11.Value <> 0 OR ThisForm.G_Maliyet12.Value <> 0
    IF ThisForm.G_MaliyetN.Value = 1
        PArananP3 = PArananP3 + "!(Maliyet>=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Maliyet11.Value )) + " AND " + "Maliyet<=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Maliyet12.Value )) + ") AND "
    ELSE
        IF ThisForm.G_Maliyet11.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "Maliyet>=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Maliyet11.Value )) + " AND "
        ENDIF
 
        IF ThisForm.G_Maliyet12.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "Maliyet<=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Maliyet12.Value )) + " AND "
        ENDIF
    ENDIF
ENDIF
 
IF ThisForm.G_Satis11.Value <> 0 OR ThisForm.G_Satis12.Value <> 0
    IF ThisForm.G_SatisN.Value = 1
        PArananP3 = PArananP3 + "!(MamSat>=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Satis11.Value )) + " AND " + "MamSat<=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Satis12.Value )) + ") AND "
    ELSE
        IF ThisForm.G_Satis11.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "MamSat>=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Satis11.Value )) + " AND "
        ENDIF
 
        IF ThisForm.G_Satis12.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "MamSat<=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Satis12.Value )) + " AND "
        ENDIF
    ENDIF
ENDIF
 
IF ThisForm.G_Etiket11.Value <> 0 OR ThisForm.G_Etiket12.Value <> 0
    IF ThisForm.G_EtiketN.Value = 1
        PArananP3 = PArananP3 + "!(MamEti>=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Etiket11.Value )) + " AND " + "MamEti<=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Etiket12.Value )) + ") AND "
    ELSE
        IF ThisForm.G_Etiket11.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "MamEti>=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Etiket11.Value )) + " AND "
        ENDIF
 
        IF ThisForm.G_Etiket12.Value > 0
            PArananP3 = PArananP3 + "MamEti<=" + ALLTRIM(STR(ThisForm.G_Etiket12.Value )) + " AND "
        ENDIF
    ENDIF
ENDIF
 
IF LEN(ALLTRIM(PArananP3)) > 0
    PArananP3 = ALLTRIM(SUBSTR(PArananP3, 1, LEN(PArananP3)-4))
ENDIF
 
IF LEN(ALLTRIM(PArananP2)) > 0
    PArananP2 = ALLTRIM(SUBSTR(PArananP2, 1, LEN(PArananP2)-4))
ENDIF
 
IF LEN(ALLTRIM(PArananP1)) > 0
    PArananP1 = ALLTRIM(SUBSTR(PArananP1, 1, LEN(PArananP1)-4))
ENDIF
 
MESSAGEBOX(PArananP1 + CHR(13) + PArananP2 + CHR(13) + PArananP3 , 0 + 16, "FiltreDizesi")
 
DO SQLXYZ IN MAIN
 
SET DEFAULT TO &Gl_PathSade
 
SET
 
RETURN


Alttaki kısımda SQL kısmıdır.

Visual Fox Pro
PROCEDURE SQLXYZ

 
SET DEFAULT TO &Gl_PathXYZ
 
Basla01 = TIME()
WAIT WINDOW "Veritabanları ilişkilendiriliyor. Lütfen bekleyiniz..." + CHR(13) + ;
            "Bu işlem  verilerin büyüklüğüne göre bir kaç dakika sürebilir." NOWAIT
 
DO DosyaBulveYap WITH "Gl_PModel"
 
***/// BM yada ER durumu
IF LEN(ALLTRIM(PArananP1)) > 0
 
    SELECT MPR.atlkod, COUNT(AtlKod) AS Kontur ;
     FROM ;
         MPR;
     WHERE  &PArananP1 ;
     GROUP BY MPR.AtlKod;
     ORDER BY MPR.atlkod;
     INTO CURSOR "XYZBanko" 
 
    SELECT MPR.atlkod, COUNT(AtlKod) AS AdetElde ;
     FROM ;
         MPR;
     WHERE  &PArananP1 AND MPR.Adet > 0 AND URTDUR = "S";
     GROUP BY MPR.AtlKod;
     ORDER BY MPR.atlkod;
     INTO CURSOR "Elde" 
 
    SELECT MPR.atlkod, COUNT(AtlKod) AS AdetSat ;
     FROM ;
         MPR;
     WHERE  &PArananP1 AND MPR.CikanAdet > 0 AND URTDUR = "S";
     GROUP BY MPR.AtlKod;
     ORDER BY MPR.atlkod;
     INTO CURSOR "Satis" 
 
    SELECT MPR.atlkod, COUNT(Atlkod) AS UrtAdet ;
     FROM ;
         MPR;
     WHERE  &PArananP1 AND URTDUR <> "S";
     GROUP BY MPR.AtlKod;
     ORDER BY MPR.atlkod;
     INTO CURSOR "Uretim" 
 
     SELECT ;
         XYZBanko.AtlKod AS AtlKod, ;
         SUM(XYZBanko.Kontur) AS Kontur, ;
         SUM(Elde.AdetElde) AS Elimizde, ;
         SUM(Satis.AdetSat) AS Satis, ;
         SUM(Uretim.UrtAdet) AS Uretim ;
         FROM XYZBanko ;
        LEFT OUTER JOIN Elde ;
            ON XYZBanko.AtlKod = Elde.AtlKod ;
        LEFT OUTER JOIN Satis ;
            ON XYZBanko.AtlKod = Satis.AtlKod ;
        LEFT OUTER JOIN Uretim ;
            ON XYZBanko.AtlKod = Uretim.AtlKod ;
        WHERE 1 = 1 ;
        GROUP BY XYZBanko.AtlKod ;
        ORDER BY XYZBanko.AtlKod ;
        INTO CURSOR XYZAtlKod READWRITE
 
    REPLACE Elimizde     WITH 0 ALL FOR ISNULL(Elimizde) = .T.
    REPLACE Satis         WITH 0 ALL FOR ISNULL(Satis) = .T.
    REPLACE Uretim         WITH 0 ALL FOR ISNULL(Uretim) = .T.
ELSE && PArananP1 değeri girilmedi. Tüm ürünler var. BM ve ERİŞ
    SELECT MPR.atlkod, COUNT(AtlKod) AS Kontur ;
     FROM ;
         MPR;
     WHERE  1 = 1 ;
     GROUP BY MPR.AtlKod;
     ORDER BY MPR.atlkod;
     INTO CURSOR "XYZBanko" 
 
    SELECT MPR.atlkod, COUNT(AtlKod) AS AdetElde ;
     FROM ;
         MPR;
     WHERE  1 = 1 AND MPR.Adet > 0 AND URTDUR = "S";
     GROUP BY MPR.AtlKod;
     ORDER BY MPR.atlkod;
     INTO CURSOR "Elde" 
 
    SELECT MPR.atlkod, COUNT(AtlKod) AS AdetSat ;
     FROM ;
         MPR;
     WHERE  1 = 1 AND MPR.CikanAdet > 0 AND URTDUR = "S";
     GROUP BY MPR.AtlKod;
     ORDER BY MPR.atlkod;
     INTO CURSOR "Satis" 
 
    SELECT MPR.atlkod, COUNT(Atlkod) AS UrtAdet ;
     FROM ;
         MPR;
     WHERE  1 = 1 AND URTDUR <> "S";
     GROUP BY MPR.AtlKod;
     ORDER BY MPR.atlkod;
     INTO CURSOR "Uretim" 
 
     SELECT ;
         XYZBanko.AtlKod AS AtlKod, ;
         SUM(XYZBanko.Kontur) AS Kontur, ;
         SUM(Elde.AdetElde) AS Elimizde, ;
         SUM(Satis.AdetSat) AS Satis, ;
         SUM(Uretim.UrtAdet) AS Uretim ;
         FROM XYZBanko ;
        LEFT OUTER JOIN Elde ;
            ON XYZBanko.AtlKod = Elde.AtlKod ;
        LEFT OUTER JOIN Satis ;
            ON XYZBanko.AtlKod = Satis.AtlKod ;
        LEFT OUTER JOIN Uretim ;
            ON XYZBanko.AtlKod = Uretim.AtlKod ;
        WHERE 1 = 1 ;
        GROUP BY XYZBanko.AtlKod ;
        ORDER BY XYZBanko.AtlKod ;
        INTO CURSOR XYZAtlKod READWRITE
 
    REPLACE Elimizde     WITH 0 ALL FOR ISNULL(Elimizde) = .T.
    REPLACE Satis         WITH 0 ALL FOR ISNULL(Satis) = .T.
    REPLACE Uretim         WITH 0 ALL FOR ISNULL(Uretim) = .T.
 
ENDIF   
 
 
***/// FirmaKodu - BölgeKodu - FirmaAdı başladı
IF LEN(ALLTRIM(PArananP2)) > 0
    IF LEN(ALLTRIM(PArananP1)) > 0
            SELECT Hesplan.Kod AS Kod, Hesplan.HesAdi AS HesAdi ;
             FROM ;
                 Hesplan ;
             WHERE  &PArananP2 ;
             ORDER BY Hesplan.HesAdi ;
             INTO TABLE "_XYZHes" 
 
            SELECT MPR.atlkod AS AtlKod, COUNT(AtlKod) AS HesSatis ;
             FROM ;
                 MPR ;
             WHERE  &PArananP1 ;
             GROUP BY MPR.AtlKod ;
             ORDER BY MPR.atlkod ;
             INTO CURSOR "XYZBanko" 
 
            SELECT AtlKod, COUNT(CikanAdet) AS SatAdet ;
                FROM MPR ;
             INNER JOIN _XYZHes ;
                ON MPR.Satkime = _XYZHes.HesAdi ;
            GROUP BY MPR.AtlKod ;
            ORDER BY AtlKod ;
            INTO CURSOR XYZHes
    ELSE
            SELECT Hesplan.Kod AS Kod, Hesplan.HesAdi AS HesAdi ;
             FROM ;
                 Hesplan ;
             WHERE  &PArananP2 ;
             ORDER BY Hesplan.HesAdi ;
             INTO TABLE "_XYZHes" 
 
            SELECT MPR.atlkod AS AtlKod, COUNT(AtlKod) AS HesSatis ;
             FROM ;
                 MPR ;
             WHERE  1 = 1 ;
             GROUP BY MPR.AtlKod ;
             ORDER BY MPR.atlkod ;
             INTO CURSOR "XYZBanko" 
 
            SELECT AtlKod, COUNT(CikanAdet) AS SatAdet ;
                FROM MPR ;
             INNER JOIN _XYZHes ;
                ON MPR.Satkime = _XYZHes.HesAdi ;
            GROUP BY MPR.AtlKod ;
            ORDER BY AtlKod ;
            INTO CURSOR XYZHes
    ENDIF
ENDIF
***/// FirmaKodu - BölgeKodu - FirmaAdı Bitti
 
IF LEN(ALLTRIM(PArananP3)) > 0
    IF LEN(ALLTRIM(PFiltre2)) <> 0
        IF LEN(ALLTRIM(PArananP2)) > 0
            SELECT MPR.Atlkod AS AtlKod, COUNT(MPR.Atlkod) AS EkUrtAdet;
                FROM MPR ;
                    INNER JOIN XYZHes ;
                    ON MPR.AtlKod = XYZHes.AtlKod ;
                WHERE &PFiltre2 ;
                GROUP BY MPR.AtlKod ;
                ORDER BY MPR.AtlKod ;
                INTO CURSOR EkUrtTarih
        ELSE
            SELECT MPR.Atlkod AS AtlKod, COUNT(MPR.Atlkod) AS EkUrtAdet;
                FROM MPR ;
                    INNER JOIN XYZHes ;
                    ON MPR.AtlKod = XYZBanko.AtlKod ;
                WHERE &PFiltre2 ;
                GROUP BY MPR.AtlKod ;
                ORDER BY MPR.AtlKod ;
                INTO CURSOR EkUrtTarih
        ENDIF           
    ENDIF
ENDIF
 
RETURN
 
Basla02 = TIME()
WAIT WINDOW "MPR Güncelleme işlemi tamamlandı." + CHR(13) + ;
            "                     Start : " + Basla01 + CHR(13) + ;
            "                      Stop : " + Basla02 NOWAIT
 
Gl_PathSade = SET("DEFAULT") + CURDIR()
 
RETURN
ENDPROC
Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

2

Re: "Feature is not available" Hata Mesajı.

Sorunun kaynağı; çalışan EXE dosyanın içerisinden SET komutunu çağırmam. Prg dosyasından projeyi çalıştırdığımda hata mesajı almıyorum.  Ayrıca AUSED() fonksiyonu ile bir  Data Sessindaki açık olan Table isimlerini ve Tablo Alias larını bir Diziye kopyalamamız mümkün.

Sorunum giderilmiştir.

Çetin Hocamıza bilgilendirmeleri için çok teşekkür ediyorum.

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü