1

Konu: foxyclasses moverlist

Çetin bey
moverlist te sorceSQL i formun initinde nasıl oluştururuz ?
şu şekilde denedim olmadı

Visual Fox Pro
WITH thisform.moverlistx1

.sourceSQL = "crsckod.ckod,firma.firma FROM crsckod,firma WHERE crsckod.ckod==firma.ckod  INTO CURSOR crsSF"
ENDWITH
Kader, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı
Elindeyse beyazdan, gel de sıyır beyazı. (NFK)

2

Re: foxyclasses moverlist

Visual Fox Pro
WITH thisform.moverlistx1

.sourceSQL = "crsckod.ckod,firma.firma FROM crsckod,firma WHERE crsckod.ckod==firma.ckod "
ENDWITH

3

Re: foxyclasses moverlist

o şekilde denemiştim olmadı,

class'ın propertisinden sourceSQL e  varolan bir dbf 'i yazınca  oluyor ama formun initinde bir cursor oluşturup o cursor deki bilgileri moverlist te göstermek istiyorum

formun initine yazıyorum

Visual Fox Pro
CREATE CURSOR crsckod ( ckod c(16),firma c(20))

INSERT INTO crsckod(ckod,firma) VALUES ("1001","ali")
INSERT INTO crsckod(ckod,firma) VALUES ("1002","veli")
INSERT INTO crsckod(ckod,firma) VALUES ("1003","kırkdokuz")
INSERT INTO crsckod(ckod,firma) VALUES ("1004","elli")
 
WITH thisform.moverlistx1
.sourceSQL = "ckod,firma FROM crsckod "
ENDWITH
Kader, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı
Elindeyse beyazdan, gel de sıyır beyazı. (NFK)

4

Re: foxyclasses moverlist

Visual Fox Pro
WITH thisform.moverlistx1

.sourceSQL = "ckod,firma FROM crsckod "
.init() *!*
ENDWITH

5

Re: foxyclasses moverlist

Evet, is initde oluyor. SQL'i kurduktan sonra init().

6

Re: foxyclasses moverlist

init sorunu çözdü
teşekkürler

Kader, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı
Elindeyse beyazdan, gel de sıyır beyazı. (NFK)