1

Konu: excel .xlsx uzantısında .ActiveWorkbook.Save() sorun yaratıyor

Excel kullanan programlarım dosya adını  örneğin m.dosyAd="dosyaad.xls" şeklinde kullanıyor ve excel dosyasını
.Workbooks.Open(m.dosyAd) diye açıyor

yeni Excel formatı ile (.xlsx kullanan) .ActiveWorkbook.Save() komutu kullandığımda Excel BAZEN ve tamamen rastlantısal kendi içinden sorun yaratıp kendini kapatıyor.

ne değişti ve ne yapmam gerekiyor ?

VFP9 SP2

2

Re: excel .xlsx uzantısında .ActiveWorkbook.Save() sorun yaratıyor

Visual Fox Pro
fileformat=Iif(Val(oExcel.Application.Version)<12,-4143,56) && XLS Dosya Formatı 97-2003in ayarlanıyor

oExcel.DisplayAlerts=.f.
oExcel.ActiveWorkbook.CheckCompatibility=.f.
oExcel.ActiveWorkbook.SaveAs(filename,fileformat)