1

Konu: GIRİŞ KONTROLU

Add Object txtFE As myTextBox With ;
      Top = 52, ;
      left = 250, ;
      Width = 20, ;
      BackColor = 65535, ;
      InputMask = "X", ;
      Enabled = .F.

de girilecek harf sadece "F" veya "E" olmalı. Bunu giriş sırasında nasıl kontrol exdebilirim ?
Teşekkürler.

2 Son düzenleyen, cetinbasoz (15.11.2011 11:42:44)

Re: GIRİŞ KONTROLU

Format property: M
inputmask: F,E
veya ihtiyacına göre:
F,E, (sonda bosluk)

Visual Fox Pro
Add Object txtFE As myTextBox With ; 

      Top = 52, ;
      left = 250, ;
      Width = 20, ;
      BackColor = 65535, ;
      Format = "M", ;
      InputMask = "F,E, ", ;
      Enabled = .F.


Enabled .F. ise zaten birsey giremeyecek:)

3

Re: GIRİŞ KONTROLU

Teşekkürler .

Ek olarak kendisinden 1 adım önce girilmiş olan
txtORNEK (Buraya sadece "A", "B", "C" girilebiliyor.)
nin "C" girilmesi durumunda aktif olacak sekle nasıl getirebiliriz ?

Teşekkürler.

4

Re: GIRİŞ KONTROLU

TxtBox Valid Event

Visual Fox Pro
DO CASE

CASE This.Value='C'
  ThisForm.txtSonraki.Enabled=.t.
  ThisForm.txtSonraki.SetFocus
CASE This.Value $ 'AB'
    ThisForm.txtSonraki.Enabled=.f.
    RETURN 1  &&-1
OTHE
  =MESSAGEBOX("sadece ABC girilebilir")
    ThisForm.txtSonraki.Enabled=.f.
  RETURN 0
ENDC
VFP9 SP2