1

Konu: reportta check ve optiongroup

rapor hazırlarken
formda bulunana check li bir elemanı , optiongroup lu (evet hayır gibi)
elemanları nasıl gösterebilirim. 


aklıma gelen çözümler :
formdaki check elemanı için check edildiyse yazmak yoksa yazmamak (veya check elemanının değeri 1 ise evet yoksa hayır yazdırmak )

formun üzerindeki optiongroup elemanı için elemanda evet veya hayır seçili ise  raporda yazının karşısına evet veya hayır yazmak . bu aslında resim ile de yapılır daha önceden evet hayır resimleri yapılıp reportta gösterilebilir.


Değişik fikri olan var mı?

Teşekkürler.

2 Son düzenleyen, Aligocmen (11.09.2011 13:49:20)

Re: reportta check ve optiongroup

Bence raporda göstermek istediğin değerleri Public olarak tanımla ve rapor formunda textbox içine yazdır.

Public evethayir

evethayir = Thisform.OptionGroup1.Value

Rapor Formunda  TextBox1 içinde;

iif(evethayir = 1 ,"Evet","Hayır")

Daha sonra ,

Release evethayir

demeyi unutma..

3

Re: reportta check ve optiongroup

Pardon iyi okumamışım benim fikrim değişik değil smile

4

Re: reportta check ve optiongroup

public variableleri hiç sevmediğimizi unutma, unutturma !!!

onun yerine program içinde REPORT FORM komutundan önce bir cursor oluşturabilirsin:

Visual Fox Pro
SELECT .t. AS yazilsin, .f. AS yazilmasin, "evet" AS neyazilsin ;

FROM acikolanbircursor WHERE RECNO()=1 INTO CURSOR bilgiaktar


bence resim veya textbox Properties içinde PRINT WHEN bölümünde - Print only when expression is true içerisine :
bilgiaktar.yazilsin veya bilgiaktar.yazilmasin ile istediğini yazdır / göster ...

textbox expressionu da bilgiaktar.neyazilsin yapabilirsin...

VFP9 SP2

5

Re: reportta check ve optiongroup

Field expression:

Visual Fox Pro
chr( iif( myTable.Condition, 0xfe, 0xa8 ) )

Font wingdings.