1

Konu: Grid Satırlarında InputMask

Selamlar,
Gridde tek ve çift satırdaki InputMask ları farklı yapmak
istiyorum mümkümü?

InputMask='9,999,999' tek satırlar
InputMask='9.999' çift satırlar

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

2

Re: Grid Satırlarında InputMask

Cevabı buldum fakat grid gridenumeric olunca çalışmıyor. Nasıl çözebilirim.

Visual Fox Pro
#Define CURRENCYMASK_LOC '999,999,999'

Select CrSonuc1
lccosayi=Fcount('CrSonuc1')
Go Top
With Thisform.grid2
    .ColumnCount=m.lccosayi
    .RecordSourceType= 1
    .RecordSource="CrSonuc1"
    For liColIndex=2 To .ColumnCount-1
        With .Columns(liColIndex)
            If Upper(.CurrentControl) == 'TEXT1'
                .Text1.Visible = .F.
                .AddObject('Text2','gridenumeric')
                .Text2.Visible = .T.
                .CurrentControl = 'Text2'
                .Text2.InputMask=CURRENCYMASK_LOC
                .RemoveObject('Text1')
                .Text2.Name = 'Text1'
                .Sparse=.F.
            Endif
        Endwith
    Endfor
    .SetAll("dynamicbackcolor", "", "Column")
    .SetAll("dynamicbackcolor", ;
        "IIF(CrSonuc1.total=1,rgb(67,254,100),IIF(CrSonuc1.total=2,rgb(240,189,36),IIF(CrSonuc1.total=3,rgb(255,255,128),IIF(CrSonuc1.total=4,rgb(255,128,255),rgb(0,0,0)))))", "Column")
ENDWITH
 
Thisform.grid2.SetAll("DynamicInputMask","(iif(CrSonuc1.total=4,'999.999','999,999,999'))")

Visual Fox Pro
Define Class gridenumeric As TextBox

    Procedure GotFocus
    Thisform.lcdegisken2=This.Value
    Endproc
    Procedure LostFocus
    If Thisform.lcdegisken2<>This.Value
        Thisform.hesap
    Endif
    Endproc
Enddefine
Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

3 Son düzenleyen, mrduyar (31.03.2011 13:25:36)

Re: Grid Satırlarında InputMask

gridenumeric kullanmadan.
Gride gridenumeric işlemlerini yaptırmanın bir yolu varmı?

Visual Fox Pro
CreateCursor_CRSONUC1()

 
 
Procedure CreateCursor_CRSONUC1
LOCAL lcData, lcTemp
lcTemp = SYS(2015)+'.tmp'
TEXT TO m.lcData noshow
"M-1704424254.I,1",0.000,0.000,3000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,2000.000,0.000,0.000,3000.000,0.000,0.000,2000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,1.000,1.70
"M-1704424254.I,1",3000.000,1500.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,1000.000,1000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,2.000,1.70
"M-1704424254.I,1",1500.000,3000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,-1000.000,0.000,0.000,-3000.000,-3000.000,-3000.000,-5000.000,-5000.000,-5000.000,-5000.000,-5000.000,-5000.000,-5000.000,3.000,1.70
"M-1704424254.I,1",0.944,0.944,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.630,0.630,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,4.000,1.70
"M-9000121313.C,1",0.000,0.000,6000.000,0.000,0.000,0.000,6000.000,0.000,0.000,4000.000,0.000,5000.000,0.000,5000.000,0.000,3000.000,6000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,1.000,0.98
"M-9000121313.C,1",3000.000,2000.000,1000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,3000.000,3000.000,3000.000,3000.000,3000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,2.000,0.98
"M-9000121313.C,1",3000.000,5000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,-6000.000,-3000.000,0.000,-1000.000,2000.000,0.000,0.000,-5000.000,-5000.000,-8000.000,-14000.000,-14000.000,-14000.000,-14000.000,-14000.000,3.000,0.98
"M-9000121313.C,1",1.089,0.726,0.363,0.000,0.000,0.000,0.000,1.089,1.089,1.089,1.089,1.089,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,4.000,0.98
"M-9000466423.A,1",0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,1000.000,0.000,0.000,3000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,1.000,1.50
"M-9000466423.A,1",0.000,0.000,0.000,0.000,1000.000,1000.000,0.000,1000.000,1000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,2.000,1.50
"M-9000466423.A,1",0.000,0.000,0.000,0.000,1000.000,1000.000,1000.000,2000.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,3.000,1.50
"M-9000466423.A,1",0.000,0.000,0.000,0.000,0.556,0.556,0.000,0.556,0.556,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,4.000,1.50
"M-1704424066.I,1",0.000,4800.000,1600.000,1600.000,4800.000,3200.000,1600.000,3200.000,0.000,1600.000,3200.000,0.000,3200.000,9600.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,1.000,1.70
"M-1704424066.I,1",1600.000,3200.000,1600.000,1600.000,3200.000,3200.000,3200.000,1600.000,3200.000,3200.000,3200.000,3200.000,3200.000,0.000,0.000,1600.000,3200.000,0.000,0.000,0.000,0.000,2.000,1.70
"M-1704424066.I,1",1600.000,0.000,0.000,0.000,-1600.000,-1600.000,0.000,-1600.000,1600.000,3200.000,3200.000,6400.000,6400.000,-3200.000,-3200.000,-1600.000,1600.000,1600.000,1600.000,1600.000,1600.000,3.000,1.70
"M-1704424066.I,1",1.007,2.015,1.007,1.007,2.015,2.015,2.015,1.007,2.015,2.015,2.015,2.015,2.015,0.000,0.000,1.007,2.015,0.000,0.000,0.000,0.000,4.000,1.70
"M-9000134888.A,7",58.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,2.000,0.00
"M-9000225830.A,3",56.993,54.978,53.971,52.964,50.949,48.934,46.919,45.912,43.897,41.882,39.867,37.852,35.837,35.837,35.837,34.830,32.815,32.815,32.815,32.815,32.815,1.000,2.20
"M-9000225830.A,3",0.047,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,2.000,2.20
"M-9000225830.A,3",-56.946,-111.924,-165.895,-218.859,-269.808,-318.742,-365.661,-411.573,-455.470,-497.352,-537.219,-575.071,-610.908,-646.745,-682.582,-717.412,-750.227,-783.042,-815.857,-848.672,-881.487,3.000,2.20
"M-9000225830.A,3",0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,4.000,2.20
"M-9000415155.A,3",0.000,750.000,750.000,1000.000,1000.000,1000.000,1000.000,750.000,0.000,1250.000,1000.000,0.000,1500.000,4000.000,0.000,0.000,0.000,3750.000,0.000,0.000,0.000,1.000,2.50
"M-9000415155.A,3",750.000,500.000,500.000,1250.000,750.000,500.000,750.000,1000.000,1500.000,1500.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,2.000,2.50
"M-9000415155.A,3",750.000,500.000,250.000,500.000,250.000,-250.000,-500.000,-250.000,1250.000,1500.000,500.000,500.000,-1000.000,-5000.000,-5000.000,-5000.000,-5000.000,-8750.000,-8750.000,-8750.000,-8750.000,3.000,2.50
"M-9000415155.A,3",0.694,0.463,0.463,1.157,0.694,0.463,0.694,0.926,1.389,1.389,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,4.000,2.50
"M-9000466432.A,1",0.000,0.000,0.000,500.000,2000.000,3500.000,4000.000,4500.000,0.000,4000.000,5500.000,0.000,5500.000,16500.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,1.000,1.80
"M-9000466432.A,1",1500.000,0.000,0.000,2000.000,2500.000,1000.000,4000.000,5500.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,2.000,1.80
"M-9000466432.A,1",1500.000,1500.000,1500.000,3000.000,3500.000,1000.000,1000.000,2000.000,2000.000,-2000.000,-7500.000,-7500.000,-13000.000,-29500.000,-29500.000,-29500.000,-29500.000,-29500.000,-29500.000,-29500.000,-29500.000,3.000,1.80
"M-9000466432.A,1",1.000,0.000,0.000,1.333,1.667,0.667,2.667,3.667,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,4.000,1.80
ENDTEXT
 
STRTOFILE(m.lcData,m.lcTemp)
 
create CURSOR CRSONUC1 ;
( ;
  WKA_PARTNO C(24,0)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_13 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_14 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_15 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_16 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_17 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_18 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_19 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_20 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_21 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_22 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_23 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_24 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_25 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_26 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_27 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_28 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_29 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_30 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_31 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_32 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,C_11_33 N(12,3)  NOT  NULL  ;
  ,TOTAL N(14,3)  NOT  NULL  ;
  ,URETIM_T N(8,2)  NULL  ;
  )
 
APPEND FROM (m.lcTemp) TYPE delimited
ERASE (m.lcTemp)
endproc
Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

4

Re: Grid Satırlarında InputMask

Visual Fox Pro
With .Columns(m.liColIndex)

            If Upper(.CurrentControl) == 'TEXT1'
                .AddObject('Text2','gridenumeric')
                .Text2.Visible = .T.
                .CurrentControl = 'Text2'
            Endif
        Endwith

5

Re: Grid Satırlarında InputMask

Cevap için teşekürler.  Sorunum Çözüldü.
ek olarak
Thisform.grid2.SetAll("DynamicInputMask","(iif(CrSonuc1.total=4,'999.999','999,999,999'))") uyguladıktan sonra. WKA_PARTNO ya aynı inputmask uygulandığı için sorun oluyor. nasıl çözebilirim.
örnek:
M-9000466423.A,1 bilgisi grid 1. kolon satırlarıda  M-9,000,466, şeklinde görünüyor.

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

6

Re: Grid Satırlarında InputMask

Uygulama.

7

Re: Grid Satırlarında InputMask

Tamam uygulamayayım.
Başa tekrar döndük.
Gridde Total=4 olan satırların 2. kolondan sonrakiler için input mask ini '999.999' yapmam gerkiyor.
Nasıl olacak.

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

8

Re: Grid Satırlarında InputMask

Grid datasının SQL ile geldiğini varsayıyorum:

Select kısmında Dummy bir field oluştursan, "IsColored" gibi, istediğin özellikleri sağlayan kayıtlar için bu field a  UPDATE ile bir değer atasan? Sonrasında SETALL ile istediğin renklendirmeyi yapsan?

Uğur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Claude Peppeer
Kusuru söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.  Türk Atasözü

9

Re: Grid Satırlarında InputMask

Sorun renklendirme değil. CrSonuc1.total kolonu zaten o işe yarıyor.
Input mask i satirlarda çalışmasında ki tek sorun ilk kolonu es geçmesi gerekiyor. Bu nu nasıl yaparım?

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

10 Son düzenleyen, mrduyar (31.03.2011 17:25:05)

Re: Grid Satırlarında InputMask

www.wagner.com.tr/vfpresim/wkauretim.jpg
http://www.wagner.com.tr/vfpresim/wkauretim.jpg

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

11

Re: Grid Satırlarında InputMask

filitre değil filtre olacak. smile

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

12

Re: Grid Satırlarında InputMask

SetAll() yerine o loop icinde .DynamicInputMask = '...' yaz olsun bitsin.

13

Re: Grid Satırlarında InputMask

metin yazdı:

filitre değil filtre olacak. smile


Teşekkür ederim. Düzelttim.

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

14

Re: Grid Satırlarında InputMask

cetinbasoz yazdı:

SetAll() yerine o loop icinde .DynamicInputMask = '...' yaz olsun bitsin.


Harikasın. Saygılar.

Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.