1

Konu: Windows Klavyesini VFP üzerinden çağırmak

UT den alıntıdır.(Metin sormus Claudio Rola nın yanıtı ) belki birinin işine yarar diye düşündüm.

Visual Fox Pro
&& aktif etme

#define SW_SHOW_NORMAL 1
#define SW_SHOW_MINIMIZED 2
#define SW_SHOW_MAXIMIZED 3
oShell = createobject("WScript.Shell")
oShell.Run("TabTip.exe",SW_SHOW_NORMAL,.T.)

http://yfrog.com/0deoi0j

Visual Fox Pro
&& deaktif etme

is_running("TabTip.exe", .T.)
 
procedure is_running
Lparameters pcapplication, plshutdown
LOCAL llhad_it, lcOwner, lcDomain
m.loCIMV2                     = Getobject("winmgmts://localhost/root/cimv2")
m.loProcesses                 = loCIMV2.ExecQuery([SELECT * FROM Win32_Process WHERE Name = ']+pcapplication+['])
oWsh                        = Createobject("WScript.Shell")
llhad_it                    = .f.
For Each objProcess In loProcesses
    Store Space(0) To lcOwner, lcDomain
    objProcess.getOwner(@lcOwner, @lcDomain)
    If  plshutdown
        objProcess.Terminate(0)
    Endif
    llhad_it            = .T.
    Exit
Next
 
Return llhad_it
endproc

2

Re: Windows Klavyesini VFP üzerinden çağırmak

çok eskiden sormuşumdur. ben windows klavyesi kullanmıyorum. kimseye de tavsiye etmem. kendi klavyemi yaptım.

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

3

Re: Windows Klavyesini VFP üzerinden çağırmak

Bende kendi klaveymi hazırladım özel tuşlar olmadan sadece karakter ve sayı girişi için.  tuş tanımlarını ve görsellik için kullanılan resimleride bir dbfde tanımladım. Bu dbf üzerinde yapılan her türlü oynama hemen klavyede yansıyor. en güzeli tırnağın varsa kendi başını kaşıman smile. Birde Delphide kullanan bir arkadaşımda görmüştüm. İçinde kullanıma hazır sanal klavyesi var