1

Konu: Formda ana ekrandan gelen istenmeyen butonlar butonlar

Visual Fox Pro
MODIFY WINDOW SCREEN FONT "arial,TUR",10 STYLE "B";

FROM 10,10 TO 30,35;
NOCLOSE MINIMIZE NOFLOAT NOGROW NOZOOM;
TITLE SPACE(70)+"xxx"
 
***pencere oluşturdum.***
 
ybut1=0
@  1,1 GET ybut1  PICTURE "@*H xxx;Bayrak;yyy;Döviz" SIZE 1.5,11,0.5 STYLE "BI" FONT "ARIAL,TUR",12 DEFAULT O
READ
 
*** buton oluşturdum. * Bu butonlardan ana pencere üzerinde çok sayıda var....
 
IF ybut1=2
    DO fo1
    LOOP
ENDIF
 
*** ile kaçıncı butona basıldığını kontrol ediyorum ve Bayrak butonuna basılıınca fo1.prg çalıştırılıyor.
 
***** fo1.prg içeriği..... ********
 
Clear All
 
Public oForm
oForm = Createobject("bayrak")
oForm.Show()
 
Define Class bayrak As Form
  DataSession = 2
  Height = 500
  Width  = 800
  Name   = "bayrak"
  Caption = "Bayrak Kodu"
 
  Add Object lblno As Label With ;
    left = 5, Top = 5, Width = 45, Caption = "No  :"
 
  Add Object lbladi As Label With ;
    left = 5, Top = 30, AutoSize=.T., Caption = "Adı :"
 
  Add Object txtNo As myTextBox With ;
    left = 35, Top = 2, Width = 30, ControlSource = "bayrak.no",Enabled = .T.,SelectOnEntry = .T.
 
  Add Object txtAdi As myTextBox With ;
    left = 35, Top = 27, ControlSource = "bayrak.adi",Enabled = .T.
 
   Add Object cmdNew as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 175, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Yeni Kayıt', ;
        Enabled = .t.
 
    Add Object cmdSave as CommandButton With ;
        Top = 2, ;
        Left = 175, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Sakla', ;
        Visible = .f.
 
    Add Object cmdEdit as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 175, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Düzelt', ;
        Enabled = .t.
 
    Add Object cmdUpdate as CommandButton With ;
        Top = 32, ;
        Left = 175, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Sakla', ;
        Visible = .f.
 
    Add Object cmdDelete as CommandButton With ;
        Top = 62, ;
        Left = 175, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Sil', ;
        Enabled = .t.
 
    Add Object cmdClose as CommandButton With ;
        Top = 92, ;
        Left = 175, ;
        Height = 27, ;
        Width = 84, ;
        Caption = 'Kapat'
 
    Procedure cmdNew.Click
        ppNew()
    EndProc
 
    Procedure cmdClose.Click
        CLOSE ALL   
        thisform.Release
    EndProc
 
*  Add Object grdOrders As Grid With ;
*    Left = 10, Top = 90, Height = 400, Width = 780, ;
*    RecordSource = "Orders", ;
*    LinkMaster = "Customer", ;
*    ChildOrder = "cust_id",;
*    RelationalExpr = "cust_id"
 
  Procedure Load
    Use bayrak INDEX bayrak1,bayrak2
*    In 0
*    Use (_samples+"data\orders") In 0
 
*    cursorsetprop("buffering",5,"customer")
*    cursorsetprop("buffering",5,"orders")
  Endproc
 
Enddefine
******************************************************************
Define Class myTextBox as TextBox
******************************************************************
    Enabled = .f.
    DisabledForeColor = Rgb(0,0,0)
    SelectOnEntry = .t.
EndDefine
 
******************************************************************
Procedure ppNew
******************************************************************
    With oForm
        .txtNo.Enabled = .t.
        .txtNo.Value = 0
        .txtAdi.Enabled = .t.
        .txtAdi.Value = ''
        .cmdNew.Visible = .f.
        .cmdSave.Visible = .t.
 
        .cmdEdit.Visible = .f.
        .cmdDelete.Visible = .f.
 
*        .grdListe.Enabled = .f.
        .txtNo.SetFocus()
    EndWith
EndProc
 
 
*************************** ŞEKLİNDE. (Hala bitmedi devam ediyor ) 
************ SORUNUM : fo1.prg ÇALIŞTIĞINDA
@  1,1 GET ybut1  PICTURE "@*H xxx;Bayrak;yyy;Döviz" SIZE 1.5,11,0.5 STYLE "BI" FONT "ARIAL,TUR",12 DEFAULT O

komutu ve diğer ana ekrandaki tüm butonlar FORM üzeinde gözüküyor.

Sorun nerede ?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

2

Re: Formda ana ekrandan gelen istenmeyen butonlar butonlar

Öncelikle Visual programlamaya geçti isen say,get leri unutacaksin ( Cetin hocam in kulaklari cinlasin zamaninda bana soylemisti) yoksa eski alislanliklarindan kurtulamazsin sad

Visual Fox Pro
oForm.Show(1)

olarak dene

3

Re: Formda ana ekrandan gelen istenmeyen butonlar butonlar

Soykan,

Teşekkürler. Denedim oldu.

oForm.Show(1) komutunda (1) in fonksiyonu nedir ?

Gerçek anlamda Visual a geçmek istiyorum(Oldukça da geç kaldım).

http://www.fox4um.com/topic/1701/formla … nda-bilgi/

de konu hakkında yardım istedim. Pek ilgilenen olmadı. Ben de Formdaki örneklerden. Özellikle Çetin ve Tekin in yazdığı kodlardan yavaş yavaş form mantığını öğrenmeye çalışıyorum. Böyle oldukça zor oluyor. Ama yapacak birşey yok.

Kod yazarak form oluşturmak bana daha kolay geldi. Belki de eski alışkanlıklardan ötürü.

Bir forma bilgi girerken bir datadaki bilgileri listelemek için EDITBOX mı kullanılıyor ? EDITBOX oluşturma (KOD yazarak) hangi komutla yapılyor ?

Teşekkürler.

4

Re: Formda ana ekrandan gelen istenmeyen butonlar butonlar

- oForm.Show(1) formu modal olarak açar yani o formda isini bitirip kapatmadan baska forma gecemezsin.

- en iyi data goruntuleme yolu Grid tir Editbox agirlikli olarak Memo alanlarin gosterimi icin kullanilir.

- bu yazi dizisini iyi okuyup ozumsersen daha kolay yaparsin http://www.fox4um.com/topic/167/yeni-ba … -icin-vfp/

5

Re: Formda ana ekrandan gelen istenmeyen butonlar butonlar

O.K. Teşekkürler