98 Barkod İşlemi

smentes

99 Report ta sayfa (nüsha) adedi.

Gökçe Özçınar

102 Excelle İlgili

smentes

104 Rapor Düzenlemesi

smentes

105 PDF Çeviricileri

taRKan

106 Raporlarda alt toplamlar

Gökçe Özçınar

112 dikey yazı

tarik

114 Bir rapor birden fazla dbf'de...

Gökçe Özçınar