97 Barkod İşlemi

smentes

98 Report ta sayfa (nüsha) adedi.

Gökçe Özçınar

101 Excelle İlgili

smentes

103 Rapor Düzenlemesi

smentes

104 PDF Çeviricileri

taRKan

105 Raporlarda alt toplamlar

Gökçe Özçınar

111 dikey yazı

tarik

113 Bir rapor birden fazla dbf'de...

Gökçe Özçınar